Hopp til innhold
Rapport

Kvalitativ studie av musikk- og scenekunstneres arbeidssituasjon etter koronapandemien

Proba samfunnsanalyse har utført en studie av kunstneres arbeidssituasjon etter pandemien, på oppdrag for Kulturdirektoratet. Rapporten er første del av et bilateralt samarbeid med Arts and Theatre Institute i Tsjekkia og er finansiert av EØS-midlene til kultur. 

$imageText.getData()

Studien er gjennomført i perioden september–november 2022 og belyser temaer som kunstnernes arbeidslivstilknytning under og etter pandemien, fysisk arbeidssituasjon, forholdet mellom produksjon og formidling og møtet med publikum, vilkår for internasjonalt arbeid og motivasjon og syn på eget virke.

Grunnlaget for studien er femten kvalitative intervjuer med kunstnere innen musikk og scenekunst.

Om publikasjonen

Kvalitativ studie av musikk- og scenekunstneres arbeidssituasjon etter koronapandemien

Kulturdirektoratet

Ida Gram
2023
1891-8093