Hopp til innhold
Rapport

Midtveisevaluering – Kulturell og kreativ næring

Dette er andre del i følgeevalueringen av Kulturdepartementets satsing på kulturell og kreativ næring. Dette er en midtveisevaluering, med vurderinger av hvilke effekter satsingen har hatt så langt. Satsingen ble implementert i 2017, og første delrapport utkom i 2020.

$imageText.getData()

I den første rapporten var en viktig konklusjon at den overordnede innsatslogikken for satsingen på kulturell og kreativ næring virket god og sammenhengende, dvs. at tiltakene som er etablert i satsingen var logiske for å oppnå målene. Forskerne fant derimot at de overordnede målbare målene manglet noe på kvantifisering og tidfesting, og mente at dette gjorde det vanskelig å vurdere i hvor stor grad målene nås eller ikke.

I denne midtveisevalueringen har forskerne hatt fokus på måloppnåelse, og brukt kvantitative så vel som kvalitative data for å se nærmere på dette. Det er også verdt å merke seg at denne analysen har skjedd mens koronapandemien har lagt begrensinger på aktivitet og inntjening i kulturell og kreativ næring, som i resten av samfunnet.

Følgeevalueringen gjennomføres av Østlandsforskning/Høgskolen i Innlandet i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse og WSP.

Her kan du lese den første rapporten.

Om publikasjonen

Midtveisevaluering – Kulturell og kreativ næring

Kulturrådet i kommisjon hos Vigmostad & Bjørke AS

Atle Hauge, Karen Ibenholt, Birgitta Ericsson, Göran Hallin, Marte Marie Frisell, Carl Arvid Dahlöf, Iveta Malsevska, Veronica Blumenthal
2021
978-82-7081-202-8