Hopp til innhold
Statistikk

Musikk, litteratur og visuell kunst i tall 2015

Musikk, litteratur og visuell kunst i tall 2015 gir en oversikt over omsetningen innenfor områdene musikk, litteratur og visuell kunst i Norge i 2015.

Forsidebilde: © Fredrik Værslev. Courtesy, the artist and STANDARD (OSLO) Lanterne rouge [Hegdehaugsveien 3], 2012, Installation view
Arbeidet er utført av Rambøll Management Consulting i samarbeid med aktører fra de ulike bransjene. Statistikken er laget på oppdrag fra Norsk kulturråd.
 
Målet med en slik statistikk er å få økt kunnskap om økonomien innenfor de ulike kunstområdene. Den viser kunstbransjenes sammensetning, bransjenes størrelse og deres utvikling over tid. Tallene er samlet inn og ordnet innenfor tre hovedkategorier: salgsinntekter, fremføringsinntekter og opphavsrettsinntekter. Det gis også en oversikt over størrelsen på eksporten.
 
Dette er første gang det foreligger en samlet beskrivelse av den økonomiske omsetningen av visuell kunst i Norge. Det er også første gang statistikk for flere kunstbransjer er samlet i én rapport. Kulturrådet har tidligere utgitt Musikk i tall og Litteratur i tall hver for seg. Sammenstillingen i én rapport gir forhåpentligvis bedre oversikt og gjør det enklere å sammenlikne mellom de ulike kunstområdene.
 
 
 

Om publikasjonen

Musikk, litteratur og visuell kunst i tall 2015

Kulturrådet

Hanne Holden Halmrast, Øystein Lorvik Nilsen, Petter Brunsberg Refsli og Jon Martin Sjøvold
2016