Hopp til innhold
Evaluering

Fornyet og forbedret?

Notat nr. 50, 2002. Evaluering av Norsk kulturråds innkjøpsordning for samtidskunst.

Norsk kulturråds innkjøpsordning for samtidskunst og kunsthåndverk ble etablert i 1968. I løpet av virketiden gikk ordningen gjennom en rekke endringer. Ordningen er i dag avsluttet.

Om publikasjonen

Fornyet og forbedret?

Kulturrådet

Ellen K. Aslaksen
2002
82-7081-111-4