Hopp til innhold
Veiledning

Forsikring av museumsvirksomhet

ABM-skrift #52: Forsikring av museumsvirksomhet

Forsikring av museumsvirksomhet

Denne publikasjonen gir en oversikt over de viktigste prinsippene knyttet til forsikringsavtaleloven og ser dette i sammenheng med museenes virksomhet og de behov som knytter seg til denne.

Temaet forsikring av museumsvirksomhet rommer ulike og til dels omfattende utfordringer. Disse knytter seg særlig til problemstillinger vedrørende samlingene og samlingsforvaltningen som er spesifikke for museene. Museene har et hovedansvar for å ta vare på og forvalte den materielle
og immaterielle kulturarven.

Vi håper at publikasjonen vil bli til nytte for norske museer i deres vurderinger i forsikringsspørsmål, og at den kan danne utgangspunkt for videre diskusjon av sentrale spørsmål knyttet til forsikringer av museumsvirksomhet og eventuelt etablering av samarbeid innen sektoren på dette området. Dette er særlig aktuelt i forhold til spørsmål rundt ansvar og forsikring for samlinger og anlegg i konsoliderte enheter, og i spørsmålet om det bør etableres en felles forsikringsordning for museer i Norge.

Om publikasjonen

Forsikring av museumsvirksomhet

Kulturrådet

Niels Georg Beer Holm
2009