Hopp til innhold
Rapport

Kunst, kvalitet, politikk

Rapport fra Norsk kulturråds årskonferanse 2000. Rapportserien # 22

Problemstillinger omkring kunst og kvalitet og opera­tive mater å forvalte kunstnerisk  kvalitet på var bakteppet for Norsk kulturrads årskonferanse om 'Kunst, kvalitet og politikk' i Grieghallen, Bergen, 15. og 16. november 2000. Vel 275 deltok på konferan­sen, som første dag var organisert i en plenumssesjon omkring det overordnete temaet 'Kunst og kvalitet' - og deretter delt inn i tre tematiske seminarer om billedkunst, scenekunst og litteratur. Hovedtema andre dag var 'Kunst og politikk'. Der vil si at man gikk nærmere inn på hvordan forvaltningen av kunstnerisk kvali­tet i praksis kan ivaretas i kulturpolitikken.

Rapporten er bygd  opp av tre deler som i høy grad  korresponde­rer med konferansens struktur. I del I drøftes forholdet mellom kvalitet og kunstverk på et overordnet plan. I del II inngår fore­dragene som omhandler den kunstpolitiske forvaltningen av kvalitet. Del III består av innlegg som drøfter kvalitetsvurderinger på de enkelte kunstområdene.

Om publikasjonen

Kunst, kvalitet, politikk

Norsk kulturråd

Christian Lund, Per Mangset og Ane Aamodt (red.)
2001