Hopp til innhold
Veiledning

Minnehåndtering

ABM-skrift #43: Minnehåndtering. Metode for digital langtidslagring i kommunal sektor.

Minnehåndtering

Denne publikasjonen er begrunnet i behovet for et felles, åpent og forpliktende rammeverk av funksjoner og oppgaver i kommunenes depot- og formidlingsinstitusjoner. Den skal bidra til at arkivmateriale i digitale formater blir bedre sikret i samtid og ettertid og enklere tilgjengelig for brukere, uavhengig av hvordan de kommunale arkivinstitusjonene er organisert.

Dette er sluttrapporten fra et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom kommunale arkivinstitusjoner (eArkivsamarbeidet) for bevaring av elektronisk arkivmateriale.

Om publikasjonen

Minnehåndtering

Kulturrådet

2007