Hopp til innhold
Veiledning

Museer i mellom - lån, håndtering og transport av gjenstander

Museer i mellom er en praktisk veiledning om utlån og transport av museumsgjenstander. Sammen med NMUs publikasjoner Ta vare på gjenstandene! (NMU 8:1998) og Utlån og avhending av materiale fra museenes samlinger (NMU 5:2000) bør Museer i mellom gi et godt grunnlag for å kombinere aktiv formidling og utlånsvirksomhet med god bevaring.

Museer i mellom - lån, håndtering og transport av gjenstander

Om publikasjonen

Museer i mellom - lån, håndtering og transport av gjenstander

Kulturrådet/NMU

2000