Hopp til innhold
Rapport

Museumsarkitektur

ABM-skrift #7. En studie av nyere norske museumsbygg.

Museumsarkitektur

Denne studien tar for seg utfordringer og problemstillinger for samtidens og framtidens museumsarkitektur. Funksjonelle, tekniske og økonomiske forhold omtales, og museumsbygningen diskuteres i lys av museumsfaglige spørsmål og aktuell museumspolitikk.

Om publikasjonen

Museumsarkitektur

Kulturrådet

Hege Maria Eriksson
2004