Hopp til innhold
Statistikk

Musikk i tall 2012

En rapport om den markedsrelaterte verdien av norsk musikkbransje.

Forside Musikk i tall 2012
Musikkbransjen forholder seg både til kunsten og markedet. I rapporten Musikk i tall 2012 rettes søkelyset mot markedet. Musikkbransjen omfatter et stort antall aktører og tjenesteytere som har vokst frem rundt produksjon og formidling av musikk. Hvordan lykkes den norske musikkbransjen i de ulike markedene? Og hvordan er det i Norge sammenlignet med de andre skandinaviske landene?
 
Rapporten Musikk i tall 2012 er resultatet av prosjektet Musikkbransjen i tall og er skrevet av Rambøll Management Consulting. Ambisjonen med prosjektet er å beregne den økonomiske verdien av norsk musikkbransje for 2012. Alle typer musikk er inkludert i beregningen. Tallmaterialet gir grunnlag for å se noen overordnede trekk ved bransjen og gi kunnskap om nyere utviklingstrekk. Prosjektet er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kulturrådet.

Om publikasjonen

Musikk i tall 2012

Kulturrådet

Karsten W. Meyhoff, Christin W. Krohn og Jon Martin Sjøvold
2014
978-82-7081-164-9