Hopp til innhold
Veiledning

Prioriteringer i bygningssamlinger

Bygningsforvaltning i museer. Metode for prioritering i bygningssamlinger.

$imageText.getData()
  • Hvordan kombinere bygningsvern med formidling av 4 800 kulturhistoriske bygninger?
  • Hvordan prioritere ressurser og kompetanse til denne utfordringen?
  • Hvilke valg bør ligge til grunn for prioriteringene?

Disse spørsmålene danner bakgrunnen for Kulturrådets prosjekt for å se nærmere på museenes håndtering av de kulturhistoriske bygningene. Utgangspunktet er museene som arenaer for bevaring, kunnskapsproduksjon og formidling, der nettopp denne koplingen er museenes styrke. Det er viktig at museene finner en god balanse mellom istandsetting, vedlikehold og formidling, og prioriterer oppgavene slik at denne balansen blir opprettholdt.

Museene foretar hele tiden prioriteringer, både direkte og indirekte. Samtidig ser vi at behovet for et bedre grunnlag for prioriteringer er helt nødvendig. Den foreliggende metoden for prioritering i bygningssamlinger bygger på en samlet vurdering av ressurser, kulturhistorisk verdi og relevans for museet og publikum.

Om publikasjonen

Prioriteringer i bygningssamlinger

Kulturrådet

Siv Leden
2014