Hopp til innhold
Veiledning

Standard for gjenstandskatalogisering

ABM-skrift #48: Standard for gjenstandskatalogisering

Standard for gjenstandskatalogisering

Publikasjonen setter opp et sett med regler for hvordan katalogisering av museumsgjenstander skal gjøres. Å opprettholde en oversikt over samlingene er en grunnleggende oppgave for museene. Et essensielt verktøy for en slik oversikt er museets kataloger. Katalogisering – innføring av opplysninger om objektene i katalogene – er en prosess som bør styres av et sett med regler for hvordan dette gjøres. Den foreliggende Standard for gjenstandskatalogisering er et dokument som setter opp et sett med slike regler. Standarden definerer en serie felter, eller informasjonskategorier, hvordan disse skal forstås og brukes. I tillegg definerer standarden et utvalg felter som obligatoriske. Disse feltene skal sikre et minimum av grunnleggende og felles informasjon.

Om publikasjonen

Standard for gjenstandskatalogisering

Kulturrådet

2008