Hopp til innhold
Statistikk

Statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2008

ABM-skrift #57: Statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2008

Statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2008

Statistikk for 2008 frå arkiv, folkebibliotek, fengselsbibliotek, bibliotek i folke- og vidaregåande skule, fag- og forskingsbibliotek og museum. Til saman femner statistikken over meir enn 4500 einingar eller sørvisstadar.

Om publikasjonen

Statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2008

Kulturrådet

2009