Hopp til innhold
Veiledning

Samhandling og arbeidsdeling ved dokumentsjon og innsamling i kulturhistoriske museer

Det er viktig å ha ei reflektert haldning til kva ein skal ta inn i samlingane.

Samhandling og arbeidsdeling ved dokumentsjon og innsamling i kulturhistoriske museer

Museumsstatistikken fra ABM-utvikling viser at en relativt stor andel av ny innsamling skjer uavhengig av planer og at museene har lite samarbeid om innsamling. Hvis innsamlingen fortsetter i dagens tempo, vil samlingene være fordoblet i løpet av vel 30 år. Dette skjer samtidig som mange sliter med overfylte og dårlige magasinforhold. Både hver for seg og samlet har museer derfor en utfordring i forhold til lederskap i samlingsutviklingen.

Det ble høsten 2008 nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere hvordan man kan utvikle samhandling og arbeidsdeling ved innsamling i kulturhistoriske museer. Denne publikasjon er et resultat av dette arbeidet. Den skal fungere som et verktøy for museene til å jobbe med egen innsamling og samlingsutvikling i et større perspektiv. Det overordnete målet er på sikt å sørge for bredde og god ressursutnyttelse, slik at sentrale samfunnsområder dekkes av museenes virksomhet.

Om publikasjonen

Samhandling og arbeidsdeling ved dokumentsjon og innsamling i kulturhistoriske museer

Kulturrådet

Bård Bie-Larsen m. fl.
Inger Jensen
2011
978-82-8105-096-9