Hopp til innhold
Rapport

Inkluderende kulturliv i Norden

Denne rapporten oppsummerer aktiviteter og læringer i prosjektet Inkluderende kulturliv i Norden.

$imageText.getData()

Prosjektets målsetting var å undersøke hvordan kulturlivet kan oppnå reell inkludering og økt deltakelse blant personer med flerkulturell bakgrunn, flyktninger og innvandrere.

I årene 2017–2019 var Norsk kulturråd prosjektleder for Inkluderende kulturliv i Norden (tidligere kalt Kulturens og frivillighetens rolle i inkludering og integrering). Prosjektet var en av Norges hovedsatsinger i forbindelse med det norske formannskap i Nordisk ministerråd 2017, og var finansert av Nordisk ministerråd og det norske Kulturdepartementet.

Om publikasjonen

Inkluderende kulturliv i Norden

Kulturrådet

Silje Eikemo Sande, prosjektleder
2020