Hopp til innhold
Rapport

Rapport: Nordisk konferanse om samisk immateriell kulturarv

Rapport fra webinar i regi av Sametinget og Kulturdirektoratet november 2022.

$imageText.getData()

Denne rapporten er basert på et webinar med mål om å øke forståelsen for og bevisstheten om samisk immateriell kulturarv med utgangspunkt i bærekraftig utvikling. Konferansen inngikk i Norges formannskap i Nordisk ministerråd i 2022 og fulgte opp arbeidet med implementeringen av UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven av 2003. Rapporten er på engelsk. 

Om publikasjonen

Rapport: Nordisk konferanse om samisk immateriell kulturarv

Kulturdirektoratet og sametinget

Harriet Deacon
2023