Hopp til innhold
Evaluering

Rom for en situasjonistisk kunst

Rapport nr. 32. Evaluering av Rom for kunst-programmet med vekt på noen utvalgte prosjekter.

Om publikasjonen

Rom for en situasjonistisk kunst

Norsk kulturråd

Knut Ove Arntzen
2004