Hopp til innhold
Rapport

Samarbeid mellom store og små vesen

Rapporten tar for seg et deltakerbasert kunst- og forskningsprosjekt der forsker Merete Jonvik og billedkunstner Hans Edward Hammonds utforsker hva som skjer dersom barn og voksne samarbeider – som mest mulig likestilte parter – om å lage et kunstverk. Asymmetri, definisjonsmakt og medbestemmelse er viktige stikkord i prosjektet, som blant annet undersøker premissene for hvordan barn og voksne forstår og deltar i prosesser der kunst skapes.

$imageText.getData()

Kunst- og forskningsprosjektet «Samarbeid mellom små og store vesen» er motivert av et ønske om å løfte frem barnas egne kunstneriske uttrykk, og av en nysgjerrighet overfor hva slags kunstproduksjon og innsikter som oppstår når barn og voksne samarbeider uten at den voksne tar styringen.

Hva slags kunstneriske uttrykk skaper barn under svak grad av styring? Hvilke estetiske og sosiale prosesser oppstår i et eksperimenterende rom som ikke er hierarkisk oppbygd? Og hvordan vurderer man den kunstneriske kvaliteten på verk som skapes gjennom slike prosesser? Dette er noen av spørsmålene rapporten søker svar på.

«Samarbeid mellom små og store vesen» springer ut av Kulturrådets forskningssatsing «Barn og unge og kunst og kultur».

Om publikasjonen

Samarbeid mellom store og små vesen

Kulturrådet i kommisjon hos Vigmostad & Bjørke AS

Merete Jonvik, Hans Edward Hammonds
2021
978-82-7081-201-1