Hopp til innhold

Scenarioer for framtidens kultursektor

I rapporten "Scenarioer for framtidens kultursektor" presenterer Kulturrådet de fire fremtidsfortellingene Lykkeland, Stjernekamp, Vestavind og Himmelblå. I scenariofortellingene kombineres to utvalgte drivkrefter; økonomisk utvikling, og samfunnets aksept for kollektive løsninger på fire ulike måter. Avhengig av hvordan disse drivkreftene utvikler seg, får vi ulike scenarioer for hvordan kultursektoren i Norge kan se ut om 15 år.

$imageText.getData()

Kulturrådet har behov for kunnskap om framtidens kultursektor. De færreste kan se for seg en framtid uten et mangfold av kulturuttrykk, men hvordan kultursektoren i Norge vil utvikle seg framover er likevel usikkert. I samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse AS (SØA) har vi utarbeidet en scenarioanalyse for å forsøke å se inn i krystallkula. Vi har fått innspill fra en rekke ressurspersoner i norsk kunst- og kulturliv, og sammen har vi kommet frem til fire fremtidsfortellinger som kan gi oss inspirasjon til tenke gjennom og forberede oss på hva vi kan vente oss i årene som kommer.

Last ned versjon på engelsk / Download English version

Til lanseringen av rapporten har vi laget en film der fire av dem som har bidratt inn i prosjektet beskriver hvert av de fire scenarioene Her møter du Yngve Slettholm (direktør i Kopinor), Trude Gomnæs Ugelstad (kunstnerisk direktør Sørlandets kunstmuseum og leder Utvalget for Statens kunstnerstipend), Pouria Ruhi (gründer, bl.a. for billettselskapet LastCall) og Sandra Márjá West (festivalsjef for Riddu Riđđu og sametingspolitiker), som forteller oss hvordan det er å være kunstner, publikum, festivalsjef, gründer og museumsdirektør i de fire scenarioene i 2035.

 

Om publikasjonen

Scenarioer for framtidens kultursektor

Kulturrådet

Rolf Røtnes, Maja Tofteng og Marte Marie Frisell
2021
978-82-8105-153-9