Hopp til innhold
Veiledning

Spectrum 4.0 på norsk

Samlingsforvaltningsstandarden SPECTRUM er nå tilgjengelig på norsk. Kulturrådet håper museene vil dra den vil være til hjelp for museene i arbeidet med samlingene.

$imageText.getData()

Standarden skal bidra til felles forståelse av oppgavene som faller inn under samlingsforvaltning i museer. Felles definisjoner av oppgaver og god praksis gjør det enklere å samarbeide på tvers i museene og over institusjonsgrensene. Det er viktig i en museumsverden som blir stadig tettere sammenvevd. I Norge har museumskonsolideringene aktualisert behovet for omforente beskrivelser av hva det vil si å drive samlingsforvaltning. Digitale verktøy, som på flere måter visker ut institusjonelle og geografiske grenser, forutsetter også standardisering for å fungere godt.

Med SPECTRUM på norsk håper Kulturrådet at museene får et nyttig verktøy for samlingsforvaltning. SPECTRUM består av to dokumenter. Selve standarden, som nå er oversatt og tilgjengeliggjort, og et appendiks med definisjoner av informasjonsbitene som hører med i museenes dokumentasjonsarbeid. Appendiks er ikke oversatt til norsk, men finnes i engelsk versjon her.

For å få tilgang på SPECTRUM 4.0, må du registrere deg her 

Les mer om SPECTRUM på norsk her

 

Om publikasjonen

Spectrum 4.0 på norsk

Kulturrådet

Collections Trust
2016