Hopp til innhold
Statistikk

Statistikk for bibliotek og museum 2003

ABM-skrift #11: Statistikk for bibliotek og museum 2003

Statistikken for 2003 omfattar statistikk frå folke- og skolebibliotek, fag- og forskingsbibliotek og museum. 

Om publikasjonen

Statistikk for bibliotek og museum 2003

Kulturrådet

2004
82-8105-013-6