Hopp til innhold
Rapport

Sterkere tilbake. Pandemiens konsekvenser for kultursektoren og mulige virkemidler for gjenoppbygging

Kulturrådet og Norsk filminstitutt (NFI) fikk våren 2021 i oppdrag av Kulturdepartementet å kartlegge og analysere konsekvensene av koronapandemien og vurdere virkemidler for å gjenoppbygge kultursektoren. Dette er sluttrapporten.

$imageText.getData()

I denne sluttrapporten sammenfatter vi funnene fra prosjektets kunnskapsinnhenting, noe som inkluderer både kartlegginger gjennomført av prosjektgruppen, undersøkelser utført av eksterne leverandører og innspill fra kultursektoren, fylkeskommuner, kommuner og Sametinget.

Til slutt presenteres mulige satsinger og virkemidler som kan utgjøre en respons på pandemiens konsekvenser for kultursektoren.

Om publikasjonen

Sterkere tilbake. Pandemiens konsekvenser for kultursektoren og mulige virkemidler for gjenoppbygging

Kulturrådet og Norsk filminstitutt

Haakon Bekeng-Flemmen (redaktør), Hege Andersen, Ellen Aslaksen, Ida Gram, Anja Nylund Hagen, Espen Hernes
2022
978-82-8105-159-