Hopp til innhold

Unge kunstnerskap i utvikling

Evalueringsrapporten viser at kunstnerassistentordningen fungerer godt, både når det gjelder å utvikle unge kunstnerskap, og når det gjelder å overføre kompetanse mellom etablerte og uetablerte kunstnere.

$imageText.getData()

Kunstnerassistentordningen har som hovedformål å bidra til å styrke unge kunstnerskap, men den har også som mål å bidra til at både nyutdannede og etablerte kunstnerne blir mer profesjonelle og får styrkede inntektsmuligheter. Evalueringen tar i tråd med dette utgangspunkt i følgende fire problemstillinger:

1) Hvordan bidrar ordningen til utvikling av unge kunstnerskap?

2) Hvordan bidrar ordningen til erfarings- og kompetanseoverføring mellom den

etablerte og den uetablerte kunstneren?

3) Hvordan bidrar ordningen til profesjonalisering og økte inntjeningsmuligheter?

4) Hvordan kan kunstnerassistentordningen videreutvikles for å styrke måloppnåelsen?

Konklusjonen er at de fleste, både etablerte kunstnere og assistenter, ser ut til å være svært fornøyde med ordningen. Det viser både rapporter, spørreundersøkelser og intervjuer. Det at samarbeidet og arbeidsoppgavene er planlagt og strukturert på en måte som er forutsigbar for både den etablerte kunstneren og assistenten, ser ut til å være viktig for at assistentperioden skal gi utbytte for begge parter.

Om publikasjonen

Unge kunstnerskap i utvikling

Kulturrådet

Mari Torvik Heian, Åsne Dahl Haugsevje, Roy Aulie Jacobsen
2022
978-82-7081-204-2