Hopp til innhold
Veiledning

Vurdering av samlinger

Vurdering av kunst -og kulturhistoriske samlinger

Samlingene i norske museer er varierte og mangfoldige. Samtidig er overfylte magasiner og store restanser en del av hverdagen i mange norske museer. Det er et økende behov for å få oversikt, ta riktige avgjørelser, og lage gode strategier i samlingsforvaltningen.
 
En metode for Prioritering av bygningsssamlingen ble gitt ut i 2014, og er et verktøy for å vurdere tilstand, kulturhistorisk verdi og relevans i bygningssamlinger. I 2015 kom Retningslinjer for avhending, der avklaringer rundt museenes juridiske eierskap til gjenstander og retningslinjer for avhendingsprosessen presenteres.
 
Vurdering av kunst- og kulturhistoriske samlinger føyer seg her inn i rekken av verktøy som kan bidra til en bærekraftig samlingsutvikling. Metoden kan bidra til å ta gode og dokumenterte avgjørelser, og løfte fram samlinger som virkelig har betydning for museet og samfunnet.

Om publikasjonen

Vurdering av samlinger

Kulturrådet

Haugalandmuseene
2016