Hopp til innhold

Årskonferansen 2016: Den store samtalen

Kulturrådets årskonferanse 2016 hadde kunst- og kulturkritikk som tema. Konferansen som fikk navnet Den store samtalen - Kunst- og kulturkritikkens vilkår og betydning, be avholdt i Stavanger konserthus 9. - 10. november.

Se videopptak fra konferansen

Under Kulturrådets årskonferanse 2016, ønsket vi å ta den store debatten om kunst- og kulturkritikk. Hvorfor er kritikken viktig? Hvem er den til for? Hvem er kritikeren, og hvem er kritikkens publikum? Vi spurte kritikerne, kunstnerne og ekspertene og tok tempen på hva kritikken sier om vår egen selvforståelse, våre fellesskapsverdier og vår evne til å se maktkritisk på kulturen som en del av samfunnsutviklingen.

I den pågående medieomstillingen synes kunst- og kulturkritikken å tape terreng i de redaksjonelle prioriteringene. Står kritikken for fall, eller er den i ferd med å innta nye former og arenaer utenfor de tradisjonelle mediene? Evner kunst- og kulturprodusenter og kritikere reelt å engasjere til offentlig debatt og refleksjon? Eller er denne samtalen forbeholdt de som forstår et sosialt kodet språk, som har en viss type utdanning, og som befinner seg i utvalgte «rom»?