Hopp til innhold

EØS-midlene: partnermøte i Warszawa, Polen

14. januar 2020 inviteres norske kunst- og kulturaktører til partnermøte i Warszawa, Polen.

Prosjekt Man Machine, fotograf Rafał Woźniak.

Prosjekt Man Machine, fotograf Rafał Woźniak.

14. januar 2020

Legg arrangementet i min kalender

Warszawa, Polen

Kulturrådet, Riksantikvaren og det polske departementet for kultur og kulturarv

Meld deg på her

Partnermøte i Warszawa

Tirsdag 14. januar 2020 arrangerer Kulturrådet og Riksantikvaren partnermøte i Polen i samarbeid med vår polske samarbeidspartner, departementet for kultur og kulturarv hvor norske aktører er invitert til å delta!

Påmeldingslenken over er forbeholdt kunst- og kulturaktører. Kulturarvsaktører bes se påmelding hos Riksantikvaren.

Søknadsfrist for partnermøtet i Warszawa er fredag 12. desember, og aktuelle deltakere vil få beskjed innen fredag 18. desember 2019.

Møtet er tiltenkt både aktører som allerede har en polsk prosjektpartner og de som ønsker å bli bedre kjent med polske kunst- og kulturaktører for å sammen skape et prosjekt for denne eller neste prosjektutlysning. Det ønskes en blanding av erfarne og uerfarne aktører innen EØS-midlene. Hvis du allerede er involvert i en prosjektsøknad sammen med en polsk aktør kan dere møtes her. Ønsker du å bli kjent med polske aktører med tanke på prosjektsøknader i til de neste to utlysningene kan dette være en god anledning. 

Det er begrenset med plasser, og deltakerne vil bli valgt ut på grunnlag av innsendt søknad. Uvelgingen vil foregå på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Søkere må ha sitt hovedvirke innen kunst- og kultur, og de må kunne fungere som faglig partner i et samarbeidsprosjekt
  • Av erfarne aktører prioriteres de med allerede etablert partnerskap i Polen.

Dekket reise og opphold

Det er begrenset med plasser, og deltakerne vil bli valgt ut på grunnlag av innsendt søknad. Deltakere vil få dekket reise til og fra Warszawa, samt maks to netter på hotell.

Ytterligere informasjon om påmelding og program følger. 

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021

I Polen er det satt av hele 88 millioner euro til kultur- og kulturarvprosjekter. Om lag 12,3 millioner euro er satt av til kultursamarbeidsprosjekter innenfor et bredt kunst- og kulturfelt. Alle prosjekter som støttes må være samarbeidsprosjekter med aktører fra Norge, Island og/eller Liechtenstein. Det er den polske kunst- eller kulturaktøren som er prosjekteier og som vil være den som sender inn prosjektsøknaden. Hoveddelen av prosjektet vil foregå og ledes fra Polen, men det er også åpent for å ha aktiviteter og arrangementer i Norge, Island eller Liechtenstein. 

Den første prosjektutlysningen åpner tidlig i uke 48, og har søknadsfrist 14. februar 2020 kl 16:00.

Kunst- og kulturkomponenten av det polske kulturprogrammet består av tre utlysninger som er like, men fordelt over tre år.