Hopp til innhold

Kunst og sosiale fellesskap

Forskningsprogrammet «Kunst og sosiale fellesskap» skal stimulere til forskning om kunsts rolle og virkemåter i samfunnet med særlig vekt på kunsts offentlige side, ulike former for fellesskapsdannelser og kunsts verdi og effekt på individ- og samfunnsnivå.

Programmet er et samarbeid mellom Norsk kulturråd og Statens Kunstfond, Danmark. Gjennom utlysning av midler til forskningsprosjekter skal programmet legge til rette for nordisk forskningssamarbeid og studier med utgangspunkt i den nordiske kunstscenen. Under finner du mer informasjon om prosjektets to perioder, 2018-2021 og 2021-2023.

Kunst og sosiale fellesskap 2021-2023

Programmets andre periode skal stimulere til forskning om kunstens sosiale betydning og virkemåter. Programmet dreier seg særlig om kunstens forhold til fellesskap som fenomen, begrep og kulturpolitisk verdi.

Her kan du lese programnotat for Kunst og sosiale fellesskap (2021–2023)

Her kan du lese utlysningsteksten for Kunst og sosiale fellesskap (2021–2023)

Kunst og sosiale fellesskap 2018-2021

Programmets første periode har hatt som hovedmål å bidra til ny kunnskap om og nye perspektiver på hvordan kunst virker i samfunnet, hvordan kunst utfolder seg innenfor, og selv bidrar til å etablere, ulike sosiale fellesskap, og hvordan den samfunnsmessige betydningen av kunst kan forstås innenfor en nordisk kontekst. 

Her kan du lese utlysningsteksten og beskrivelsen av første fase i forskningsprogrammet (2018–2021)

Arts and Social Community research programme description (2018–2021)