Hopp til innhold

Kunst som deling, delingens kunst

Kunst som deling, delingens kunst er et forskningsprosjekt om endringer og samarbeid i samtidskunstfeltet. Prosjektet tar for seg produksjons- og formidlingsformer, kunstneriske praksiser og samarbeidsformer, organisering og virkemidler, kunstnerroller og formidlingsarenaer i Norge etter 2010. Kunnskapsprosjektet ble igangsatt av Kulturrådet etter oppdrag fra Kulturdepartementet i 2018. To publikasjoner ble lansert i 2019: "Statistikk om visuell kunst i Norge" av Lars Christian Monkerud og "Visuell kunst i norsk forvaltning" av Arne Holm og Lars Christian Monkerud. Våren 2020 kom boka "Kunst som deling, delingens kunst" av Merete Jonvik, Eivind Røssaak, Hanne Hammer Stien og Arnhild Sunnanå.