Hopp til innhold
Fagdag museum

Lansering av utviklingsprogram for museer 2018-2020

Kulturrådet inviterer til lansering av museumsprogrammene for perioden 2018-2020. Museumsprogrammene skal bidra til å utvikle museumssektorens arbeid på digitalisering, forskning og museenes samfunnsrolle.

Nettstedet «Samlingsnett» er en ressursbank for hele museumssektoren, som er en del av programmet for samlingsforvaltning. Prosjekteier er Museene i Sør-Trøndelag. Bildet viser en figur fra Ringve musikkmuseums samlinger.

Nettstedet «Samlingsnett» er en ressursbank for hele museumssektoren, som er en del av programmet for samlingsforvaltning. Prosjekteier er Museene i Sør-Trøndelag. Bildet viser en figur fra Ringve musikkmuseums samlinger.

4. desember 2017 kl. 10:00 - 16:00

Legg arrangementet i min kalender

Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo

Kulturrådet

Kulturrådet lyser ut søkbare midler til prosjekter som skal utvikle museumssektoren og som faller inn i utvalgte satsingsområder/programmer. Til sammen skal programmene styrke museene som aktører der bevisste valg og prioriteringer gir grunnlag for dialog og refleksjon. De skal bidra til kompetanseheving, utvikling og uttesting av verktøy, metodikk, samordning og samarbeid. Det oppfordres til en tverrfaglig tilnærming til følgende tre programmer for perioden 2018-2020:

Søknadsfristen blir 5. juni 2018. Potensielle søkere får dermed tid til å utvikle gode prosjekter, og til å finne sammen i fruktbare samarbeid, f.eks. i museumsnettverk.

Program for dagen

10.00 Registrering, kaffe og mingling

10.30 Åpning: Kulturrådet som utviklingsaktør. Kristin Danielsen, direktør Kulturrådet

10.50 Utviklingsprogrammer som virkemiddel. Espen Hernes, avdelingsdirektør Kulturrådet

11.10 Presentasjon av utviklingsprogrammene 2018-2020

12.30 Lunsj med prosjektnettverking og spørsmålssnekring

13.30 Erfaringer fra forrige programrunde til inspirasjon og læring

14.30 Spørsmål og svar. Dialog med salen om programmene

15.45 Oppsummering/avslutning

16.00 Slutt

Arrangementet er gratis og vil bli strømmet.

Kulturrådets ansatte vil være tilgjengelige etter arrangementet.

Kl. 18 inviterer Kulturrådet til en mottakelse på Oslo Museum/Interkulturelt Museum i Tøyenbekken 5.

Seminaret er fulltegnet, men du kan sette deg på venteliste ved å sende en mail til Anita Eik.

Om Kulturrådets fagdager for museer

Museumsfagdagene retter seg spesielt mot beslutningstakere og fagpersoner i museumssektoren og tilstøtende fagfelt og aktører.

Gjennom året berøres tema som immateriell kulturarv, digital utvikling, formidling/publikum, forskning og museumspolitikk. Året avsluttes med utlysning av midler for neste 3-årige programperiode. På flere av arrangementene er museer avgjørende samarbeidspartnere for både innhold og praktisk gjennomføring.

- Tilbudet skal reflektere både faglige utfordringer i museene og samfunnsmessige endringer med relevans for museene, sier Espen Hernes, avdelingsdirektør i Kulturrådet.

Se oversikt over alle museumsfagdagene i 2017.

Kontaktperson 

Per Olav Torgnesskar