Hopp til innhold

Lanseringswebinar: Kunstnere under pandemien

Kulturrådet og Norsk filminstitutt inviterer til digitalt lanseringsmøte 16. desember kl 13 for delrapporten Kunstnere under pandemien, som er utarbeidet av Telemarksforsking på oppdrag fra gjenoppbyggingsprosjektet. I tillegg presenteres funn fra nylig utgitte Kunst i tall 2020.

16. desember 2021 kl. 13:00 - 14:30

Legg arrangementet i min kalender

Digitalt møte

Kulturrådet og Norsk filminstitutt

Hvordan har det gått med kunstnerne under pandemien? Hvilke endringer ses i arbeidstid og inntekt? Hvilke forskjeller er det eventuelt mellom skapende og utøvende kunstnere på ulike kunstfelt, og hvordan vurderer de sin videre karriere som kunstnere etter pandemien?

Den 16. desember lanseres delrapport for kunstnerundersøkelsen, som Telemarksforsking utfører i perioden 2021 – 2022 på oppdrag for Kulturrådet. I den forbindelse inviterer vi til webinar med presentasjon og drøfting av funnene herfra.

Delrapporten handler først og fremst kunstneres situasjon under pandemien, blant annet hvor mye tid de har bruk på kunstnerisk arbeid, om de har hatt endringer i inntekt under pandemien og på hvilken måte, men også hvordan pandemien har påvirket dem på andre måter, vurderinger av egne fremtidsutsikter og hva de syns om ulike støttetiltak for kultursektoren.

Bård Kleppe fra Telemarksforsking legger frem funn fra undersøkelsen og etterpå blir det panelsamtale med representanter fra kunstnerorganisasjonene.

I tillegg vil Rambøll legge frem utvalgte funn fra Kunst i tall 2020. Les mer om Kunst i tall her.

Vi gjør oppmerksom på at møtet tas opp og vil gjøres tilgjengelig i etterkant.