Hopp til innhold

Møte i faglig utvalg for tverrgående ordninger

Utvalget behandler søknader til ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur.

4. - 6. september 2024

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

Utvalgsmøtene holdes omtrent to måneder etter søknadsfristen for de ulike ordningene. I utvalgsmøtene vurderes søknadene og det gjøres vedtak i de aller fleste innkomne søknader.