Hopp til innhold
Kulturrådet

Faglig utvalg for tverrgående ordninger

Behandler søknader til ordningene ARENA – tilskuddsordning for bygg og infrastruktur, , tverrfaglig kulturvirksomhet, , utviklingstilskudd for kulturaktører, aspirantordningen og forsøksordningen for aspiranter med funksjonsnedsettelser.

Publisert 20.10.2012
Sist endret 02.02.2024

Kulturrådet forvalter flere støtteordninger som går på tvers av de tradisjonelle disiplinene på kunst- og kulturfeltet. Faglig utvalg for tverrgående ordninger forvalter fem tverrgående tilskuddsordninger innenfor bygg, infrastruktur, arrangementer, arenautvikling, virksomhetstilskudd og mangfold.

Leder

Emnet Gaim Kebreab (f. 1981), bosatt i Oslo. Kebreab er CEO for Amara Pil og fast ansatt kunstnerisk rådgiver for Riksteatret. Gjennom Amara Pil er hun kulturpolitisk og strategisk rådgiver i både det institusjonelle og frie kunst og kulturfeltet. Hun har lang fartstid som produsent for Riksteatret og etablerte kompanier. Kebreab er styreleder for Teater Manu og styremedlem i Oslo World og Norsk teater- og orkesterforening. I tillegg har hun erfaring med det visuelle kunstfeltet, museumssektoren, film- og TV-bransjen.

Utvalgsmedlemmer

Trygve Ohren (f. 1983), bosatt i Hakadal (Akershus), oppvokst på Nordmøre. Arkitekt, kunstner og kurator. Ohren er partner i Nøysom arkitekter, som bl.a. er kjent for eksperimentboligene på Svartlamon. Han er stipendiat ved Institutt for arkitektur og planlegging ved NTNU, i tillegg til at han er blant initiativtakerne til den tverrfaglige kulturarenaen Dialogen på Sletteløkka i Oslo. Ohren har tidligere drevet RAKE visningsrom i Trondheim, vært fagansvarlig ved ROM for kunst og arkitektur i Oslo, ekstern kurator for KORO og sittet i den nasjonale juryen for Høstutstillingen. Utover dette har han bred erfaring som underviser og formidler.

Eirin Hammari (f. 1982), bosatt i Tromsø (Troms), oppvokst på Borkenes. Hammari er produsent og prosjektleder, ansatt i Audionor AS fra 2021. Hun har utdanning fra produsentstudiet ved Høgskolen i Harstad (2007–2008). Hennes erfaring fra sektoren er lang og allsidig, bl.a. som produsent for Festspillene i Nord-Norge, det tverrfaglige prosjektet Det nye nord, Insomnia Festival og samiske kunstprosjekter i flere sjangere. Hammari har også jobbet med kartlegging av det frie feltet i nord innen kunst og kultur, for musikkontoret Nord. Hun er styremedlem i Vårscenefest og Utenfor Allfarvei AS, og satt i festivalfagrådet i Norsk Rockforbund i 2010–2012.

Hanna Mellemsether (f. 1959), bosatt i Trondheim (Trøndelag). Mellemsether er fagsjef ved Museene Arven, med doktorgrad i historie fra NTNU. Tidligere har hun bl.a. vært prosjektleder for Norsk Døvemuseum og ansatt i utviklingsenheten til Museene i Sør-Trøndelag. Hun er særlig opptatt av kulturinstitusjonenes samfunnsrelevans, og står bak boken Bare gjør det! (2017), som tar for seg hvordan museer kan tilrettelegge for mennesker med ulike behov, forutsetninger og bakgrunner. Mellemsether har bred erfaring fra nasjonalt og internasjonalt museumsarbeid, og er tidligere medlem i Kulturrådets fagutvalg for kulturvern.

Øystein Vidnes (f. 1976), bosatt på Leikanger (Vestland). Forfatter, oversetter, bokdesigner, litteraturkritiker og redaktør. Vidnes er skjønnlitterær forfatter og oversetter fra tysk, portugisisk, spansk og engelsk. Han er litteraturkritiker og medredaktør i tidsskriftet Vagant. I tillegg formgir og han bøker og andre trykksaker for en rekke større og mindre forlag. Vidnes har bl.a. bakgrunn som forlagsredaktør i Samlaget og medarbeider i mikroforlaget Gasspedal. Han er styremedlem i foreningen Tekstallianse og har tidligere bl.a. sittet i opptakskomiteen til Den norske forfatterforening og i Kulturrådets fagutvalg for litteratur.

Ole-Henrik Lifjell (f. 1994), bosatt i Bleikvasslia (Nordland) og Oslo. Samisk danser, skuespiller, joiker/sanger, komponist, dramatiker og politiker. Gjennom dypdykk i sin egen tilhørighet til det sør-, ume -, pite-, og nordsamiske jobber Lifjell med å revitalisere og videreutvikle joiken i et samtidsrettet lydbilde. Han er også navnet bak artisten ÅVLA. Lifjell jobber som skuespiller, skriver tekster for scene og utvikler egne kunstneriske prosjekt. Han har tidligere studert og undervist i dans, og jobbet både på og bak scenen med koreografi og regi. Lifjell er innvalgt i Nærings- og kulturkomitéen på Sametinget. I tillegg er han styremedlem i Invisible people contemporary dance og Sámi Lávdi, og vara i styret i Davvi.

Varamedlemmer

Camara Lundestad Joof (f. 1988), bosatt i Oslo. Norsk-gambisk forfatter, scenekunstner, kurator og dramatiker. Joof er påtroppende kunstnerisk leder på Dramatikkens hus. I perioden 2021–2022 var hun husdramatiker på Nationaltheatret, og hadde i 2021 sin første premiere der med det prisvinnende stykket De må føde oss eller pule oss for å elske oss. Stykkene hennes er satt opp i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Italia. Joof var også med på å grunnlegge Den mangfaldige scenen i 2007. Hun har vært medlem i Kulturrådet siden 2019, og ledet faglig utvalg for scenekunst i perioden 2020–2023.

Lars Magne Andreassen (f. 1967), bosatt på Hamarøy (Nordland). Seniorrådgiver ved Árran lulesamiske senter og prosjektleder for samisk ressursskole ved Knut Hamsun js./vgs. Andreassen har hovedfag i samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning. Han er styremedlem for Bodø2024, i tillegg til at han er vara i styret for Nasjonalmuseet for kunst. Andreassen har også bakgrunn som artist og har utgitt en CD med lulesamiske tekster. Varamedlem i Kulturrådet siden 2022 og medlem i faglig utvalg for tverrgående ordninger i 2022–2023.

Inga Moen Danielsen (f. 1978). Bosatt i Bergen (Vestland). Kulturprodusent med bred tverrfaglig bakgrunn, bl.a. fra det frie scenekunstfeltet og en rekke musikkfestivaler, og fra kulturinstitusjoner som BIT Teatergarasjen, Festspillene i Bergen, Carte Blanche og Litteraturhuset i Bergen. Danielsen er i daglig leder av Tekstallianse, et nettverk for litteraturfeltet på Vestlandet og Tekstallmenningen – tidsskrift- og småforlagssentralen. Hun har tidligere vært daglig leder i Kulturhuset Østre, styreleder i musikkorganisasjonen Brak og har vært sentral i etableringen av Proscen, en kompetanse-, interesse- og nettverksorganisasjon for det profesjonelle scenekunstfeltet på Vestlandet. Medlem i faglig utvalg for tverrgående ordninger i perioden 2020–2023.