Hopp til innhold

Møte i faglig utvalg for tverrgående ordninger

Utvalget behandler søknader til aspirantordningen og forsøksordningen for aspiranter med funksjonsnedsettelser.

18. juni 2024

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

Utvalgsmøtene holdes omtrent to måneder etter søknadsfristen for de ulike ordningene. I utvalgsmøtene vurderes søknadene og det gjøres vedtak i de aller fleste innkomne søknader.