Hopp til innhold

Møte i faglig utvalg for tverrgående ordninger

Behandler søknader til tilskuddsordningene tverrfaglig kulturvirksomhet, tverrfaglige tiltak – prosjekt, og gjesteoppholdsstøtte.

22. - 23. mai 2023

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

Utvalgsmøtene holdes omtrent to måneder etter søknadsfristen for de ulike ordningene. I utvalgsmøtene vurderes søknadene og det gjøres vedtak i de aller fleste innkomne søknader.