Hopp til innhold

Møte i musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte

Utvalget behandler søknader til Norsk kulturfond for musiker- og ensemblestøtte.

22. - 25. november 2021

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

Utvalgsmøtene holdes omtrent to måneder etter søknadsfristen for de ulike ordningene. I utvalgsmøtene vurderes søknadene og det gjøres vedtak i de aller fleste innkomne søknader.

Slik behandles søknader til Kulturfondet

Utvalget behandler søknader til

Musikere og musikkensembler

Utvalgsmedlemmer

Musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte