Hopp til innhold

Webinar: Lansering av Kulturrådets utviklingsprogram for museer 2021 - 2023

Kulturrådet inviterer til digital lansering av Kulturrådet utviklingsprogram for museer 2021-2023 2. desember. Arrangementet er en del av Kulturrådets serie med museumswebinarer høsten 2020.

2. desember 2020 kl. 12:00 - 13:00

Legg arrangementet i min kalender

Digitalt møte

Kulturrådet

Strømmes

Meld deg på

 

Kulturrådet lanserer nye museumsprogram for perioden 2021-2023. Programbasert utlysning av prosjektmidler er et sentralt virkemiddel for Kulturrådets arbeid som statlig utviklingsaktør på museumsfeltet. Kulturrådet forvalter anslagsvis 15 mill. kroner årlig til dette formålet finansiert gjennom spillemidler fra Norsk Tipping AS.

Museumssektoren er endret etter flere års reform og institusjonsbygging, med utvikling av sterkere institusjoner og økt profesjonalitet. Det er imidlertid fortsatt store behov for utvikling og samordning av museumsfaglige oppgaver, og å styrke prioritering, dialog og kritisk refleksjon i museene. Programmene skal bidra til at museene har kompetanse, organisasjon, verktøy og arbeidsmetoder for å nå disse målene.

Museumsprogrammene skal stimulere til museenes utvikling gjennom prioritering, åpenhet, dialog og refleksjon. De skal videre bidra til kompetanseheving, samordning og samarbeid, og utvikling av verktøy og metodikk.

 

Meld deg på

 

Se Facebook-arrangement her.