Hopp til innhold

Kulturell og kreativ næring

Kulturdirektoratet skal bidra til at norske kunstnere og kulturaktører oppnår økte inntekter gjennom kunstnerisk virksomhet. Dette gjør vi gjennom kompetanseprogram og tilskudd til prosjekter.

Ordningene for kulturell og kreativ næring i Kulturdirektoratet ble avviklet i 2023. 

Målgruppen for arbeidet med kulturell og kreativ næring er kunstnere og mindre virksomheter som jobber med distribusjon, formidling, markedsføring eller salg av kunstneriske og kulturelle uttrykk, samt regionale kompetansemiljøer som støtter opp om disse. Kulturell og kreativ næring omfatter i Kulturdirektoratets satsing disse bransjene: visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturarv, film, arkitektur, design, mote og dataspill.

Arbeidet med kulturell og kreativ næring er en felles nasjonal satsing mellom Innovasjon Norge, Norwegian Arts Abroad og Kulturdirektoratet. 

 

Se prosjekter som tidligere har fått tilskudd: 

Næringsutvikling 

Utviklingsprogram for kulturinstitusjoner

Regional bransjeutvikling 

 

Kalender