Hopp til innhold

Søknadsfrist for møteplasser og kulturarenaer for romanifolket/taterne

Søknadsfrist for tilskuddsordningen møteplasser og kulturarenaer for romanifolket/taterne er 18. oktober kl. 13.00.

18. oktober 2023 kl. 13:00

Legg arrangementet i min kalender

Gå til tilskuddsordningen møteplasser og kulturarenaer for romanifolket/taterne

 

Kontaktpersoner og support

Ta kontakt med saksbehandler for støtteordningen du skal søke dersom du har faglige spørsmål om søknaden. Dersom du har spørsmål vedrørende det elektroniske søknadssystemet og innsending av søknaden din, kan du sende en e-post til support@kulturradet.no eller kontakte oss på telefon. Se brukerstøtte for mer kontaktinformasjon.  

Søknadssjema i Altinn

Kulturrådet har gått over til søknadsskjemaer i Altinn. Det betyr at du må ha elektronisk ID. Vi oppfordrer deg til å beregne god tid.

Her kan du lese mer om pålogging og tilganger i Altinn

Om nasjonale minoriteter

Nasjonale minoriteter er følgende grupper med langvarig tilknytning til Norge: Jøder, rom, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere og skogfinner. Ordningene skal bidra til å styrke disse gruppenes språk, kultur og identitet. 

Les mer om Kulturrådets arbeid med nasjonale minoriteter