Hopp til innhold

Samlingsforvaltning og bygningsvern

Museene har store samlinger av gjenstander, fotografi, bygninger og arkiv. Mange museer forvalter i tillegg teknisk-industrielle anlegg, kulturlandskap og hageanlegg.

Totalt rapporterer museene om vel 5000 kulturhistoriske bygninger, 105 teknisk-industrielle anlegg, mer enn 21,6 millioner gjenstander og nærmere 35 millioner fotografi. 34 museer forvalter ulike kulturlandskap, mens 42 museer har ansvar for hageanlegg. Museene har også store samlinger av private arkiv. I tillegg knytter det seg en rekke praksiser og tradisjoner til museenes samlinger som utgjør viktige deler av den immaterielle kulturarven.

Samlingsforvaltning er en kjerneaktivitet for museene som omfatter innsamling, bevaring, dokumentasjon, registrering og tilgjengeliggjøring av samlingene. I mange tilfeller er samlingsforvaltning også synonymt med videreføring av handlingsbåren kunnskap. Blant annet innenfor bygningsvernet er det mange eksempler på hvordan materiell og immateriell kulturarv knyttes sammen gjennom museenes forvaltning av samlingene.

Det er et mål at arbeidet med samlingene er gjennomtenkt og tett knyttet til de øvrige delene av museenes virksomhet. God samlingsforvaltning forutsetter planer for virksomheten, oversikt over samlingene, prioriteringer ressurser og kompetanse. Gjennom faglige råd, veiledninger og standarder arbeider kulturdirektoratet for en profesjonalisering og kvalitetsheving av museenes bygnings- og samlingsforvaltning.

Utgitte regelverk og standarder