Hopp til innhold
Kulturrådet

Faglig utvalg for visuell kunst

Faglig utvalg for visuell kunst behandler hovedsakelig søknader fra kunstnere og består av seks medlemmer. Utvalget behandler ordningene prosjektstøtte visuell kunst – kunstnere, prosjektstøtte til kunstnere i etableringsfasen og kunstnerassistentordningen.

Publisert 19.10.2012
Sist endret 19.02.2024

Utvalgets sammensetning skal sikre bredde og spisskompetanse innen billedkunst, fotografi og kunsthåndverk, inkludert urfolks- og minoritetsuttrykk og sjangre som performance, installasjonskunst, mediekunst, filmkunst og kunst i offentlige rom. Det blir lagt vekt på at utvalget skal ha en helhetlig oversikt over feltet. Utvalget skal samlet ha kunnskap om kunstproduksjon, utstillingsproduksjon og kompetanse innen kuratering, kritikk og formidling. Utvalget settes også sammen med tanke på medlemmenes sosiale og kulturelle bakgrunn, regionale tilhørighet, kjønn og alder.

Leder

Toril Johannessen (f. 1978), Bergen, Vestland. Johannessen er billedkunstner og arbeider undersøkelsesbasert på tvers av medier som trykk, tekstil og installasjon. Informasjon som materiale er sentralt i mange av hennes prosjekter, for eksempel ved at hun lager egne datasett med bilder eller ord som danner grunnlag for verkene. Johannessen er interessert i strukturer og rammeverk for kunnskap, fra folkelig kunnskap til vitenskapelige metoder. Et tilbakevendende tema i hennes kunstnerskap er hvordan historiske og teknologiske forutsetninger er med å forme vår forståelse av verden. Johannessen har vært styreleder for B-Open kunstnerfestival, jurymedlem for KOROs KOM-ordning og medlem av nominasjonsutvalget i Norske billedkunstnere.

Medlemmer

Marianne Zamecznik (f. 1972). Trondheim, Trøndelag. Zamecznik er kunstner, kurator og designer, og har vært ansatt som kurator ved Trondheim kunstmuseum siden 2020. Zamecznik var kunstnerisk leder for kunst- og arkitekturplattformen 0047 fra 2007 til 2010, hovedkurator for Momentum – Nordisk biennale for samtidskunst i 2011 og daglig leder for Oslo Open fra 2015-2020. Hennes siste utstilling som kunstner var A Romantic Marxists Tragedy, dukketeater med Gernot Wieland og Carla Åhlander på Norsk Skulpturbiennale 2017 på Vigelandmuseet i Oslo.

Daisuke Kosugi (f. 1984), Farsund, Agder. Kosugis hovedmedium er video og film, men hans kunstneriske praksis omfatter også performance, tekst, lyd og skulptur. Alt inngår i et kunstnerskap som fokuserer på fremmedgjort subjektivitet i et normalisert sosialt miljø. Kosugi jobber ofte sammen med familiemedlemmer og andre, og utforsker ideer som kretser rundt tilhørighet, empati, kjønn, hukommelse og umuligheten av å formidle fysisk og mental smerte, samtidig som han tar opp tanken om det virkelige vs. det imaginære. Kosugi sto sammen Ina Hagen bak det kunstnerdrevne initiativet Louise Dany i Oslo fra 2016-2020.

Motaz al Habbash (f, 1982) Ålvik, Vestland. Habbash er kunstner, kurator og produsent. Hans praksis handler om å skape møteplasser på tvers av kulturer og ulike institusjoner og personer. Habbash har initiert og driver prosjektet Det er hardt å være araber (med TrAP) og nettverk- og mentorprogrammet Her og der (med Marie Skeie). I 2022 ledet han et gjestekunstnerprogram for med kunstnere fra konfliktområder i samarbeid med Praksis Oslo og PRIO. Høsten 2022 var han med å kuratere og arrangere kunstfestivalen Here & Now i Bergen. Habbash arbeider for tiden med kortfilmen Who am I between the two?

Åsne Kummeneje Mellem (f. 1995), Tromsø, Troms. Kummeneje Mellem er utdannet ved Kunstakademiet i Tromsø, Kunsthøgskolen i Oslo og Oslo Fotokunstskole. Hun bruker kunsten som arena for å utforske sin kvenske identitet og tilhørighet. Gjennom kvensk håndverk, kjent som käsityö, ønsker hun å skape et rom for dialog og synliggjøre generasjonsgapet i overføringen av kunnskap. De siste årene har hun vært aktuell med flere utstillinger og prosjekter, blant annet ved Vadsø Museum, Soft Galleri, Terminal B i Kirkenes og Nordnorsk kunstmuseum. Hun er en av initiativtakerne bak Kvääni Taiteilijat – Kvensk Kunstnerforbund, og er styremedlem i Unge Kunstneres Samfund.

Thorbjørn Sørensen (f. 1961), Oslo. Sørensen startet sin utdannelse ved Statens håndverks- og kunstindustriskole og ble uteksaminert fra Statens Kunstakademi i 1991. Han har arbeidet med ulike retninger innenfor maleriet, blant annet fotorealistiske landskapsbilder, akvareller av dyre- og naturmotiver, og abstrakte eller non-figurative uttrykk. Optisk illusjon har vært et gjennomgående tema. I den senere tiden har han jobbet med komplekse figurfremstillinger. Sørensen var høgskolelektor ved Statens Kunstakademi fra 1996 til 1997, og professor ved Kunstakademiet i Trondheim fra 2004 til 2006.