Hopp til innhold

Skapende praksiser i musikk

«Skapende praksiser i musikk» er et forskningsprogram som skal bidra til kunnskap om hvordan og innenfor hvilke kontekster musikk i dag komponeres, skapes og produseres. Dette innebærer undersøkelser av blant annet begrepsforståelser, metoder, kompetanser, arbeidsformer, arbeidsbetingelser og utviklingstrekk både innenfor og på tvers av områder og fagtradisjoner i musikken. Det er et mål å vise bredden og mangfoldet i skapende praksiser hos samtidens komponister, låtskrivere, utøvere, folkemusikere, improvisasjonsmusikere, kuratorer, produsenter, DJ-er, med flere. 

Her kan du lese programnotat 

NB! Vi gjør oppmerksom på at det i en periode har ligget feil epostadresse for innsending av søknader til programmet. Dersom du har fått feilmelding eller har hatt problemer med å sende inn din søknad, kan du ta kontakt med Anja Nylund Hagen. Vi beklager eventuelle problemer dette har medført.