Hopp til innhold

Statens kunstnarstipend

Stipendordningen skal legge til rette for at enkeltkunstnere, gjennom å motta direkte tilskudd fra staten, skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Ved tildeling skal det legges vekt på kunstnerisk kvalitet og aktivitet.

Søk kunstnerstipend

 

Information in English

 

Informasjonsmøte om de ulike ordningene og nyttige tips til søknaden