Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte musikk

Søk støtte

Om søknadsrunden

120 konsertarrangører er bevilget et samlet tilskudd på 24 234 400 kroner. 

Utvalgets vurderinger og prioriteringer

I vurderingen av søknadene er det som vanlig vektlagt bevisst tenkning i programmeringen, omfang, geografisk spredning, historikk og gjennomføringsevne, realistisk budsjettering av utgifter og finansieringsplan.

For arrangørfeltet har tiden etter pandemien vært krevende. Publikum kommer for langsomt tilbake, billettkjøpsmønsteret er endret, kostnadene har økt og musikkbransjen opplever kompetanseflukt. Arrangørordningen ble tildelt 27,5 mill i stimuleringsmidler pandemiens sluttfase, men nå er ordningens rammer tilbake på et normalnivå samtidig som arrangørfeltet fortsatt står i store utfordringer. Utvalget har derfor vurdert at redusert konsertomfang ikke nødvendigvis trekker ned i vurderingen, eller får konsekvenser for størrelsen på tildelinger. I tiden fremover vil det kunne bli en realitet at arrangørene må arrangere noe færre konserter for å holde samme nivå på produksjon og kunstnerisk innhold. Utvalget har videre prioritert langsiktighet og forutsigbarhet i en usikker tid. Det er gitt langt flere tilsagn for 2023 sammenlignet med tidligere år. Det er derfor mindre midler igjen til fordeling utover året 2023 enn hva som tidligere har vært normalt.

Det var 33 nye søkere til ordningen i denne runden. Likevel mener utvalget at det fortsatt er flere miljøer, sjangre og publikumsgrupper som er for dårlig representert på ordningen. Et flertall av de nye søkerne ble ikke prioritert fordi de aller fleste tilfellene ikke representerte den rekrutteringen utvalget ønsket og mange av søknadene var for svake for prioritering.

Utvalget har lagt vekt på den geografiske fordelingen. Mye av konserttilbudet innen visse sjangre er konsentrert i et lite avgrenset geografisk område, og ofte i de store byene. Det økte kostnadsnivået gir også forskjellige utfordringer forskjellige steder i landet. Med tanke på dette og miljøutfordringene, så er det mulig at en mer lokal forankring vil gjenspeiles i søknadene fremover. Utvalget har også lagt vekt på dette i prioriteringen denne gangen, og noen aktører med høyt aktivitetsnivå er enten videreført på samme nivå eller fått små nedjusteringer, for å kunne ivareta en bedre geografisk fordeling.

Dette er den første søknadsrunden hvor søkerne har blitt bedt om å redegjøre for arbeid med forhold som mangfold, redusert miljøbelastning, bedret kjønnsbalanse og barn og unge som publikum. Dette gir utvalget et noe klarere inntrykk av hva som gjøres av miljøtiltak i feltet. De vanligste tiltakene er oppfordring til å reise kollektivt, redusert bruk av engangsplast og papir, kortreist mat osv. Det er derimot få som synliggjør slike miljøtiltak i budsjetteringen. Utvalget mener at kulturfeltet kan og bør spille en sentral rolle i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn, og vil derfor i økende grad vektlegge bærekraft og miljø i prioriteringene fremover. 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.9.2022 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 21. - 22.11.2022

  • Vedtak i fagutvalg: 28. - 30.11.2022

  • Vedtak i rådsmøte: 14.12.2022 - 15.12.2021

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
AMUNDSEN ANDERS RONDANE ROCK Rondanerock 2023: - 01.06.2023-01.09.2023 Viken 2022 500000 30.11.2022 Avslått 0 TROMSØ KIRKEAKADEMI Tromsø internasjonale kirkefestival 2022 - 2022 Troms og Finnmark 2022 90000 30.11.2022 Bevilget 90000 Kjersti Møllerup Wiik Kjersti Møllerup Wiik - 01.09.-23.12.2022 Vestland 2022 41526 30.11.2022 Avslått 0 STELLAR AS Stellar Festival - Vinter 2022 Møre og Romsdal 2022 50000 30.11.2022 Avslått 0 GUDVANG EIENDOM AS Gudvang Eiendom AS - Sommeren 2022 Trøndelag 2022 73500 30.11.2022 Avslått 0 HAUGALAND INSDUTRI OG NÆRINGSMESSE AS Haugaland Industri og Næringsmesse 2022 - 19-20 august 2022 Rogaland 2022 100000 30.11.2022 Avslått 0 AKKS BERGEN UFLAKKS 2023 - 2023 Vestland 2023 150000 30.11.2022 Bevilget 100000 SANDNES KUNST OG KULTURHUS operakaféer høsten 2022 - 01.09.2022 - 30.11.2022 Rogaland 2022 40000 30.11.2022 Bevilget 40000 NORTHERN DECEPTION Northern Deception Metal Festival Extra - 23. og 24.09.2022 Agder 2022 107702 30.11.2022 Avslått 0 REKORDFESTIVALEN Rekordfestivalen - 2021 - 2022 Agder 2023 100000 30.11.2022 Avslått 0 ØSTFOLD MUSIKKRÅD Trad Session konsertserie 2023 - 06.01.2023-09.12.2023 Viken 2023 240000 30.11.2022 Bevilget 200000 KONGSBERG ROCK OG METALL KLUBB Kongsberg Rock og Metall klubb - 10.08.2022-14.10.2022 Viken 2022 20000 30.11.2022 Avslått 0 MUSIKKENS VENNER MANDAL MUSIKKENS VENNER MANDAL - 30.aug. - 22. nov. 2022 Agder 2022 97700 30.11.2022 Avslått 0 ASKER KULTURLIV Asker Kulturhus - Høsten 2022 Viken 2022 52988 30.11.2022 Avslått 0 ARNEMOEN GARD AS Arnemoen Gard AS - Høst 2022 Innlandet 2022 65000 30.11.2022 Bevilget 30000 VESTIGÅRDEN AS Vestigården - Høst 2022 Vår 2023 Trøndelag 2022 30000 30.11.2022 Avslått 0 VESTIGÅRDEN AS Vestigården - Høst 2022 Vår 2023 Trøndelag 2023 30000 30.11.2022 Avslått 0 Christian Wallumrød Pianoforum - 2023 Oslo 2023 83000 30.11.2022 Avslått 0 NEW ORLEANS WORKSHOP JAZZCLUB New Orleans Workshop Jazzclub - 01.01.2023 - 31.12.2023 Oslo 2023 150000 30.11.2022 Bevilget 100000 KUMLE KVINNE- OG FAMILIELAG Familiedag m middag og dans - 16.9.22 Vestland 2022 9500 30.11.2022 Avslått 0 VALDRES FOLKEMUSIKKARRANGEMENT AS Hilme året rundt 2023 - 2023 Innlandet 2023 350000 30.11.2022 Bevilget 200000 VINTERFESTUKA STIFTELSE Vinterfestuka stiftelse - mars 2023 Nordland 2023 700000 30.11.2022 Bevilget 500000 SUB CHURCH Konserter på Sub Scene i 2023 - 01.01.2023-31.12.2023 Oslo 2023 450000 30.11.2022 Bevilget 180000 AKKS BERGEN Eggstockfestivalen - Høst 2022 - Vår 2023 Vestland 2023 110000 30.11.2022 Bevilget 75000 SANDNES BLUESKLUBB Sandnes Bluesklubb - 2023-01-01  -  2023-12-31 Rogaland 2022 180000 30.11.2022 Avslått 0 SANDNES BLUESKLUBB Sandnes Bluesklubb - 2023-01-01  -  2023-12-31 Rogaland 2023 200000 30.11.2022 Bevilget 150000 SANDNES BLUESKLUBB Sandnes Bluesklubb - 2023-01-01  -  2023-12-31 Rogaland 2024 200000 30.11.2022 Avslått 0 KAMPEN KAFFEBAR AS Jazz på Kampen - Høst 2022 Oslo 2022 62305 30.11.2022 Avslått 0 MANDAL BLUESKLUBB Internasjonale og lokale konserter - 2022-2023 Agder 2022 30000 30.11.2022 Bevilget 30000 MANDAL BLUESKLUBB Internasjonale og lokale konserter - 2022-2023 Agder 2023 50000 30.11.2022 Bevilget 50000 NY MUSIKK ØSTFOLD nyMusikk Østfold HøstRiss 2023 - Høst 2023 Viken 2023 271000 30.11.2022 Bevilget 117000 VERTAVOFESTIVALEN Vertavofestivalen - 15.-17.september 2023 Oslo 2023 140000 30.11.2022 Bevilget 100000 BEL CANTO VESTFOLD Bel Canto Vestfold - 17.09.2022 Vestfold og Telemark 2022 30000 30.11.2022 Avslått 0 KLASSISK: HALDEN Klassisk: Halden - 26. januar til 11. Mai Viken 2022 100000 30.11.2022 Avslått 0 SKIEN KOMMUNE Nylyd - konsertserie - 2023 Vestfold og Telemark 2023 250000 30.11.2022 Bevilget 150000 FRITIDSKLUBBER I EIDSVOLL Konserter i Meierigården - 2023 - Januar - Desember 2023 Viken 2023 150000 30.11.2022 Bevilget 100000 JOSEFINE VISESCENE 14 konserter på Josefine Visescene - 7 September - 30 November Oslo 2022 212000 30.11.2022 Bevilget 150000 ALADDIN SCENE AS HaldenFest - 23.06.2023-01.07.2025 Viken 2023 400000 30.11.2022 Avslått 0 ALADDIN SCENE AS HaldenFest - 23.06.2023-01.07.2025 Viken 2024 400000 30.11.2022 Avslått 0 ALADDIN SCENE AS HaldenFest - 23.06.2023-01.07.2025 Viken 2025 400000 30.11.2022 Avslått 0 STRANDGATA 22. AS Bastard Bar - 01.09.22 - 31.12.22 Troms og Finnmark 2022 250000 30.11.2022 Bevilget 100000 HOF KULTURKIRKE Hof kulturkirke - 11.09.2022-02.10.2022 Innlandet 2022 40000 30.11.2022 Bevilget 30000 TEDANS Tedans - 14.01.2023-09.12.2022 Vestland 2023 170000 30.11.2022 Bevilget 80000 GLOBAL OSLO MUSIC Global Oslo Music produksjoner - 2023 Oslo 2023 850000 30.11.2022 Bevilget 550000 TRONDHEIM BLUESKLUBB Konserter i rekke høsten 2022 - 01.09.2022 til 31.12.2022 Trøndelag 2022 80000 30.11.2022 Bevilget 80000 INGE GJEVRE Olav Haugen, Even Røhjell, Inge Gjevre. - Høst 2022 og vår 2023 Innlandet 2022 17000 30.11.2022 Avslått 0 INGE GJEVRE Olav Haugen, Even Røhjell, Inge Gjevre. - Høst 2022 og vår 2023 Innlandet 2023 17000 30.11.2022 Avslått 0 ÅSHILD SPIKKELAND MUSIKK OG TEATER Vivaldi Nights - oratorio - november - april Rogaland 2022 75444 Avvist 0 UL FRAM UL Fram - Store navn på liten scene - 15.09.22 - 20.06.23 Troms og Finnmark 2022 79000 30.11.2022 Bevilget 79000 UL FRAM UL Fram - Store navn på liten scene - 15.09.22 - 20.06.23 Troms og Finnmark 2023 81500 30.11.2022 Bevilget 81000 LOM SPEL OG DANSARLAG Lom spel- og dansarlag - Kulturprogram under LK23 22. til 24.juni Innlandet 2023 80000 30.11.2022 Bevilget 40000 SKUR 53 AS VerdensHavet - 10.01.2023-20.12.2023 Trøndelag 2023 220000 30.11.2022 Avslått 0 Lars Mossefinn Voss jazzklubb - 2022-2025 Vestland 2022 45400 30.11.2022 Avslått 0 Lars Mossefinn Voss jazzklubb - 2022-2025 Vestland 2023 243500 30.11.2022 Bevilget 120000 Lars Mossefinn Voss jazzklubb - 2022-2025 Vestland 2024 254500 30.11.2022 Avslått 0 FÆRDER KOMMUNE Nøtterøy Kulturhus - September-november 2022 Vestfold og Telemark 2022 250000 30.11.2022 Bevilget 100000 STIFTELSEN MUSICANORD 27. Grieg in Bergen Int Festival - 15.01.23 - 31.0823 Vestland 2022 310000 30.11.2022 Avslått 0 STIFTELSEN MUSICANORD 27. Grieg in Bergen Int Festival - 15.01.23 - 31.0823 Vestland 2023 325000 30.11.2022 Bevilget 200000 STIFTELSEN MUSICANORD 27. Grieg in Bergen Int Festival - 15.01.23 - 31.0823 Vestland 2024 325000 30.11.2022 Avslått 0 STUDIO O AS TronTalks - Høst 2022 Innlandet 2022 200000 15.12.2022 Avslått 0 RIDE ON GOSPEL Ride on Gospel - 30.aug 2022- 22.okt. 2022 Viken 2022 10520 30.11.2022 Avslått 0 NY MUSIKK HARSTAD-ILIOS FESTIVALEN nyMusikk Harstad - ILIOS-festivalen - 2023 Troms og Finnmark 2023 575000 30.11.2022 Bevilget 575000 LILLESTRØM KIRKELIGE FELLESRÅD Lillestrøm kirkemusikkfestival - 14 - 22 oktober 2023 Viken 2023 250000 30.11.2022 Avslått 0 ÅLESUND KYRKJELEGE FELLESRÅD Internasjonale Kyrkjekonsertar Ålesund - 1.9.22-31.1.23 Møre og Romsdal 2022 120000 30.11.2022 Bevilget 50000 TOU SCENE AS Tou Scene AS - 2023 Rogaland 2023 700000 30.11.2022 Under behandling -1 OSLO JAZZFORUM Oslo Jazzforum - 01.01. - 31.12. Oslo 2023 300000 30.11.2022 Bevilget 300000 GRÜNERLØKKA KULTURHUS AS Klassisk på Park  - 10.03.23 - 30.06.24 Oslo 2023 367100 30.11.2022 Avslått 0 GRÜNERLØKKA KULTURHUS AS Klassisk på Park  - 10.03.23 - 30.06.24 Oslo 2024 182250 30.11.2022 Avslått 0 Anton Dymkov Klassisk i Homansbyen sesongen 2023 - 14.01.2023-04.03.2023 Oslo 2023 44800 30.11.2022 Avslått 0 AVGARDE Avgarde konsertserie 2023 - 01.01.2023 - 31.12.2023 Vestland 2023 185000 30.11.2022 Bevilget 150000 LIER KIRKELIGE FELLESRÅD Frogner musikk og kultur - Høsten 2022 Viken 2022 59000 30.11.2022 Bevilget 50000 KLASSISK I DRØBAK Klassisk i Drøbak - Januar - April 2023 Viken 2023 110000 30.11.2022 Bevilget 100000 BRØLØY Nye Hjorten Konsertserie - vår 23 - 7.2.23 - 9.5.23 Trøndelag 2023 70800 30.11.2022 Bevilget 60000 A QURESHI CONSULTING Urban Desi - 2023 Oslo 2023 1500000 30.11.2022 Avslått 0 VINGER BLUES & ROCK CLUB Vinger Blues og Rock Club - Høst 2022 Innlandet 2022 69800 30.11.2022 Bevilget 50000 KAFESYNK KAROLINE NORDBY Kafesynk vår 2023 - 2023 Oslo 2022 128000 30.11.2022 Avslått 0 KAFESYNK KAROLINE NORDBY Kafesynk vår 2023 - 2023 Oslo 2023 462000 30.11.2022 Avslått 0 4/4 FORUM FOR TAKT OG TONE 44 Forum for takt og tone - 2023 Nordland 2023 320000 30.11.2022 Bevilget 120000 MOEN KULTURLÅVES VENNER Moen Kulturlåves Venner - mai-september 2023 Troms og Finnmark 2023 150000 30.11.2022 Bevilget 150000 LEGEND TRONDHEIM Legend konsertserie voksen 2023 - 01.01.2023 - 31.12.2023 Trøndelag 2023 202000 30.11.2022 Bevilget 50000 ØVRE RÆLINGEN SOKN Torsdagskvelder i Øvre Rælingen kirke - 2023-2024 Viken 2023 140000 30.11.2022 Bevilget 100000 ØVRE RÆLINGEN SOKN Torsdagskvelder i Øvre Rælingen kirke - 2023-2024 Viken 2024 140000 30.11.2022 Avslått 0 PAULUS OG SOFIENBERG SOKN Paulus og Sofienberg menighet - 2023 Oslo 2023 70000 30.11.2022 Bevilget 60000 Morten Vidar Gran KunstaRena - 4 konserter fordelt på 2 dager Viken 2023 140000 30.11.2022 Avslått 0 LYTTELOS ANNABEL BALEAN GUAITA Lyttelos: Verden i Bergen - Januar 2023-juni 2023 Vestland 2023 40000 30.11.2022 Avslått 0 HAMMERFEST KOMMUNE SEKTOR FOR OPPVEKST OG KULTUR Jazz i Frityren - 2023 Troms og Finnmark 2022 421495 30.11.2022 Avslått 0 HAMMERFEST KOMMUNE SEKTOR FOR OPPVEKST OG KULTUR Jazz i Frityren - 2023 Troms og Finnmark 2023 0 30.11.2022 Bevilget 200000 TORD GUSTAVSEN Dype Åndedrag - 2023 Oslo 2023 190000 30.11.2022 Bevilget 140000 NORSK BLUESUNION Norsk Bluesunion og Bluesnews - 5. november 2022 Oslo 2022 100000 30.11.2022 Avslått 0 ØSTERÅS SOKN ORGELfest i Østerås kirke - Vår 2023 Viken 2023 37000 30.11.2022 Bevilget 37000 NIDAROS DOMKIRKES SOKN Store verk i Nidarosdomen 2023 - 2023 Trøndelag 2023 500000 30.11.2022 Bevilget 250000 BUKTA TROMSØ OPEN AIR FESTIVAL Bukta Tromsø open Air Festival - 2023 Troms og Finnmark 2022 500000 30.11.2022 Avslått 0 BUKTA TROMSØ OPEN AIR FESTIVAL Bukta Tromsø open Air Festival - 2023 Troms og Finnmark 2023 500000 30.11.2022 Bevilget 350000 BUKTA TROMSØ OPEN AIR FESTIVAL Bukta Tromsø open Air Festival - 2023 Troms og Finnmark 2024 500000 30.11.2022 Avslått 0 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN Hilmar året rundt - 2023-2025 Trøndelag 2023 1499340 30.11.2022 Bevilget 800000 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN Hilmar året rundt - 2023-2025 Trøndelag 2024 1636775 30.11.2022 Bevilget 825000 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN Hilmar året rundt - 2023-2025 Trøndelag 2025 1827575 30.11.2022 Bevilget 850000 KONSERTGALLERIET KonsertGalleriet - 1.1.23-31.12.25 Trøndelag 2023 300000 30.11.2022 Avslått 0 KONSERTGALLERIET KonsertGalleriet - 1.1.23-31.12.25 Trøndelag 2024 300000 30.11.2022 Avslått 0 KONSERTGALLERIET KonsertGalleriet - 1.1.23-31.12.25 Trøndelag 2025 300000 30.11.2022 Avslått 0 OPERALÅVEN AS Operalåven i Hallingdal - 30.12.22-02.07.23 Viken 2023 80000 30.11.2022 Bevilget 50000 NORSK AMERICANA FORUM Fjording Showcases - Fjordingfestivalen 2023 Viken 2023 80000 30.11.2022 Avslått 0 NORSK AMERICANA FORUM Fjording Showcases - Fjordingfestivalen 2023 Viken 2024 80000 30.11.2022 Avslått 0 NY MUSIKK nyMusikk - 01.01.23-31.12.24 Oslo 2022 300000 30.11.2022 Avslått 0 NY MUSIKK nyMusikk - 01.01.23-31.12.24 Oslo 2023 450000 30.11.2022 Bevilget 300000 NY MUSIKK nyMusikk - 01.01.23-31.12.24 Oslo 2024 450000 30.11.2022 Bevilget 300000 BRAGERNES SOKN Orgelkonserter i Bragernes kirke - 4. februar 2023 - 18. november 2023 Viken 2023 134000 30.11.2022 Bevilget 100000 NORSK AMERICANA FORUM Medlemskonserter på Smelteverket - 2023 Viken 2023 50000 30.11.2022 Avslått 0 NORSK AMERICANA FORUM Medlemskonserter på Smelteverket - 2023 Viken 2024 50000 30.11.2022 Avslått 0 GITAREKSPRESSEN Gitarekspressen - 01.02.23 - 01.06.23 Vestland 2023 15000 30.11.2022 Bevilget 15000 OPERA TIL FOLKET Opera til folket – Lørdagsopera - 01.01.23–31.12.25 Oslo 2023 300000 30.11.2022 Bevilget 200000 OPERA TIL FOLKET Opera til folket – Lørdagsopera - 01.01.23–31.12.25 Oslo 2024 340000 30.11.2022 Avslått 0 OPERA TIL FOLKET Opera til folket – Lørdagsopera - 01.01.23–31.12.25 Oslo 2025 380000 30.11.2022 Avslått 0 STORMEN KONSERTHUS BODØ KF Stormen Konserthus - Produksjoner - 02.09.22 til 30.06.23 Nordland 2022 114865 30.11.2022 Bevilget 114000 STORMEN KONSERTHUS BODØ KF Stormen Konserthus - Produksjoner - 02.09.22 til 30.06.23 Nordland 2023 135135 30.11.2022 Bevilget 135000 STIFTELSEN LILLESTRØM KULTURFORUM Rundt et flygel - 01.09.22 - 30.06.23 Viken 2022 60000 30.11.2022 Avslått 0 STIFTELSEN LILLESTRØM KULTURFORUM Rundt et flygel - 01.09.22 - 30.06.23 Viken 2023 60000 30.11.2022 Avslått 0 NORSK AMERICANA FORUM Konsertserie Americana Sessions - 2023 Viken 2023 180000 30.11.2022 Avslått 0 NORSK AMERICANA FORUM Konsertserie Americana Sessions - 2023 Viken 2024 180000 30.11.2022 Avslått 0 FROGN KOMMUNE KULTUR OG FRITID Sommerkonsertene i Drøbak - 01.01.2023 - 31.12.2025 Viken 2022 350000 30.11.2022 Avslått 0 FROGN KOMMUNE KULTUR OG FRITID Sommerkonsertene i Drøbak - 01.01.2023 - 31.12.2025 Viken 2023 350000 30.11.2022 Bevilget 200000 FROGN KOMMUNE KULTUR OG FRITID Sommerkonsertene i Drøbak - 01.01.2023 - 31.12.2025 Viken 2024 350000 30.11.2022 Avslått 0 HEME DINE Hemom - 2023 Innlandet 2023 90000 30.11.2022 Bevilget 60000 INGER HANNISDAL Samtidsmusikk på Kafé Hærverk - 2023 Oslo 2023 106000 30.11.2022 Bevilget 50000 RANDABERG KOMMUNE Hundre på Tungenes - Høst 2022 Rogaland 2022 30000 30.11.2022 Bevilget 30000 PROHIBITION AS Prohibition Club - 03.02.2023 - 14.04.2023 Oslo 2022 75000 30.11.2022 Avslått 0 BERGEN JAZZFORUM Bergen Jazzforum - 2023 Vestland 2023 920000 30.11.2022 Bevilget 650000 KLUBBEN I RØVERSTADEN AS Nordaførr 2023 - 3.-4.februar 2023 Oslo 2023 163000 30.11.2022 Avslått 0 SULA SOKN Sula sokn i Den norskje kyrkje - 2023 Møre og Romsdal 2023 152000 15.12.2022 Avslått 0 PLAYDATE Playdate - 2023 Vestland 2023 215000 30.11.2022 Bevilget 165000 MUSIKKSTUEN AS Musikkstuen Påfyll - 2023 Rogaland 2023 350000 30.11.2022 Avslått 0 STIFTELSEN FRAMTIDSHAVET Rein Hardangerfjord - 12.-16. september 2022 Vestland 2022 150000 30.11.2022 Avslått 0 ASKER KULTURLIV Slemmestad MEK barnekonserter 2023 - 22.01.2023 - 15.12.2023 Viken 2023 125000 30.11.2022 Bevilget 110000 BERGEN GLOBAL MUSIC NETWORK Bergen Global Beats - 2023 Vestland 2023 270000 30.11.2022 Bevilget 150000 MANDAL BYORKESTER Mandal Byorkester - Innspilling av Fra Lenker høst 2022 Agder 2022 150000 30.11.2022 Avslått 0 AD FONTES - AKADEMI FOR MUSIKK OG LITURGI Ad Fontes konsertprosjekter 2023 - 01.02.2023 - 15.11.2023 Viken 2023 500000 30.11.2022 Bevilget 250000 ROMEO & JULIE FRISØR AS RJF Records (Tusen Julelys) - Høst 2022 Oslo 2022 100000 Avvist 0 VATERLAND BAR & SCENE AS Vaterland Bar og Scene  - Høst 2022 Oslo 2022 200000 30.11.2022 Bevilget 100000 Ehud Shlomo Udi Shlomo - 2023 Trøndelag 2023 60000 30.11.2022 Bevilget 40000 KALKMØLLA KULTURSTASJON Kalkmølla Kulturstasjon - 10.01.2023-15.12.2023 Viken 2022 150000 30.11.2022 Avslått 0 KALKMØLLA KULTURSTASJON Kalkmølla Kulturstasjon - 10.01.2023-15.12.2023 Viken 2023 350000 30.11.2022 Bevilget 200000 KALKMØLLA KULTURSTASJON Kalkmølla Kulturstasjon - 10.01.2023-15.12.2023 Viken 2024 350000 30.11.2022 Avslått 0 HÅKESTAD ELIASSEN AS Harstadserien - 2023 Troms og Finnmark 2023 300000 30.11.2022 Bevilget 200000 KULTURBRYGGERIET Kulturbryggeriet - Sommer 2023 Troms og Finnmark 2023 100000 30.11.2022 Bevilget 100000 ELIN MARIE CHRISTENSEN Tønsberg Kammer - 2023 Vestfold og Telemark 2023 160000 30.11.2022 Bevilget 100000 BRØNNØY JAZZFORUM Brønnøy Jazzforum - 2023 Nordland 2022 185000 30.11.2022 Avslått 0 BRØNNØY JAZZFORUM Brønnøy Jazzforum - 2023 Nordland 2023 185000 30.11.2022 Bevilget 150000 KAFÉ HÆRVERK AS Kafé Hærverk AS - 2023 Oslo 2023 2000000 30.11.2022 Bevilget 500000 MYLDR AS MYLDR - 02.09.2022 - 03.12.2022 Møre og Romsdal 2022 290000 30.11.2022 Avslått 0 NYMUSIKK NORDLAND nyMusikk Nordland - 2022 Nordland 2022 210000 30.11.2022 Avslått 0 NYMUSIKK NORDLAND nyMusikk Nordland - 2022 Nordland 2023 0 30.11.2022 Bevilget 100000 NONFIGURATIV MUSIKK Nonfigurativ musikk - 01.01.2023-01.01.2024 Vestfold og Telemark 2023 271500 30.11.2022 Bevilget 200000 KULTURSMIA RONNY KJØSEN PRODUKSJONER Trøen Kammersmusikk - 0101.2023-31.12.2024 Møre og Romsdal 2023 90000 30.11.2022 Bevilget 90000 KULTURSMIA RONNY KJØSEN PRODUKSJONER Trøen Kammersmusikk - 0101.2023-31.12.2024 Møre og Romsdal 2024 95000 30.11.2022 Bevilget 95000 DRAMMEN JAZZFORUM Drammen Jazzforum Høst 22 - Høst 2022 Viken 2022 70000 30.11.2022 Bevilget 60000 GRAN KIRKELIGE FELLESRÅD Gran Kirkelige Fellesråd - Vår 2023 Innlandet 2023 74090 30.11.2022 Bevilget 50000 DAVID ARTHUR SKINNER Café Society Oslo - 2023 Oslo 2023 80000 30.11.2022 Bevilget 60000 HOLMLIA KULTURHAVN Holmlia Kulturhavn - 2023 og 2024 Oslo 2023 350000 30.11.2022 Bevilget 200000 HOLMLIA KULTURHAVN Holmlia Kulturhavn - 2023 og 2024 Oslo 2024 500000 30.11.2022 Avslått 0 ANDØY KOMMUNE Rock Mot Rus - 2023 Nordland 2023 140000 30.11.2022 Bevilget 130000 MOSS SOKN Veien og Rommet - Syv konsertserier - 2023-2025 Viken 2023 750000 30.11.2022 Bevilget 450000 MOSS SOKN Veien og Rommet - Syv konsertserier - 2023-2025 Viken 2024 750000 30.11.2022 Bevilget 450000 MOSS SOKN Veien og Rommet - Syv konsertserier - 2023-2025 Viken 2025 750000 30.11.2022 Avslått 0 MOLDE BARNEFESTIVAL AS Rabalderfestivalen 2023 - 2023 Møre og Romsdal 2022 450000 30.11.2022 Avslått 0 MOLDE BARNEFESTIVAL AS Rabalderfestivalen 2023 - 2023 Møre og Romsdal 2023 0 30.11.2022 Bevilget 350000 NY MUSIKK STAVANGER nyMusikk Stavanger - 01.01.2023-31.12.2023 Rogaland 2023 270000 30.11.2022 Bevilget 200000 VEFSN UNGE STRYKERE Kulturhusserien klassisk scéne - 2023 Nordland 2023 300000 30.11.2022 Bevilget 125000 KIRKELIG KULTURVERKSTED AS Kulturkirken Jakob - 1.januar 2023 til 31.desember 2023 Oslo 2022 545700 30.11.2022 Avslått 0 KIRKELIG KULTURVERKSTED AS Kulturkirken Jakob - 1.januar 2023 til 31.desember 2023 Oslo 2023 697000 30.11.2022 Bevilget 330000 KALOTTSPEL Kalottspel - 2023 Troms og Finnmark 2023 220000 30.11.2022 Bevilget 200000 MEDITEK AS Kulturscenen Cafe Magenta - 2023 Viken 2023 464700 30.11.2022 Avslått 0 NY MUSIKK BERGEN nyMusikk Bergen - 2023 Vestland 2023 300000 30.11.2022 Bevilget 300000 M'PRODUCTIONS C/O RYEN Konsertserie, Gålå - Høst 2022 - vinter 2023 Innlandet 2022 275000 30.11.2022 Avslått 0 OPERA TIL FOLKET Opera til folket – Opera for barna - 01.01.23–31.12.25 Oslo 2023 250000 30.11.2022 Bevilget 150000 OPERA TIL FOLKET Opera til folket – Opera for barna - 01.01.23–31.12.25 Oslo 2024 290000 30.11.2022 Avslått 0 OPERA TIL FOLKET Opera til folket – Opera for barna - 01.01.23–31.12.25 Oslo 2025 330000 30.11.2022 Avslått 0 HAUSMANIA SA Hausmania Kulturhus - Våren 2022 Oslo 2023 250000 30.11.2022 Bevilget 100000 TVEDESTRAND KIRKELIGE FELLESRÅD Agder kammerkor - 01.01-27.11.22 Agder 2022 53000 30.11.2022 Avslått 0 STIFTELSEN LILLESTRØM KULTURFORUM Kulturkafé - 01.09.22 - 31.05.23 Viken 2022 65000 30.11.2022 Avslått 0 STIFTELSEN LILLESTRØM KULTURFORUM Kulturkafé - 01.09.22 - 31.05.23 Viken 2023 65000 30.11.2022 Avslått 0 HAVFERD AS SALT - Januar - desember 2023 Oslo 2023 1220300 30.11.2022 Bevilget 500000 VIR AS BalkanFest - 2022-2024 Trøndelag 2023 200000 30.11.2022 Bevilget 50000 VIR AS BalkanFest - 2022-2024 Trøndelag 2024 200000 30.11.2022 Avslått 0 RIMI...PRODUKSJONS OG VISNINGSPLATTFORM RISK- 'Enveloping Sound' music series - 2023 Rogaland 2022 250000 15.12.2022 Avslått 0 RIMI...PRODUKSJONS OG VISNINGSPLATTFORM RISK- 'Enveloping Sound' music series - 2023 Rogaland 2023 0 15.12.2022 Bevilget 100000 NY MUSIKK TRONDHEIM nyMusikk Trondheim - 2023 Trøndelag 2022 250000 30.11.2022 Avslått 0 NY MUSIKK TRONDHEIM nyMusikk Trondheim - 2023 Trøndelag 2023 0 30.11.2022 Bevilget 200000 FRYD SCENE Fryd Scene - Vår 2023 Viken 2023 110000 30.11.2022 Bevilget 100000 VERKET SCENER AS Verket Scener AS - september til desember 2022 Viken 2022 860200 30.11.2022 Avslått 0 ARY ILARIANO DUARTE MORAIS Verdenstoner på Cafeteatret - Vår 23 Oslo 2022 100000 30.11.2022 Avslått 0 STANGVIK GRENDALAG Arrangering av konsertar med tema post - Sommaren 2023 til Våren 2024 Møre og Romsdal 2023 139800 30.11.2022 Avslått 0 STANGVIK GRENDALAG Arrangering av konsertar med tema post - Sommaren 2023 til Våren 2024 Møre og Romsdal 2024 140900 30.11.2022 Avslått 0 PHILIP EDWARDS GRANLY MUSIKK Mamma Pizza Konsertscene - 26.01-2023 - 29.06-2023 Oslo 2023 92331 30.11.2022 Avslått 0 PHILIP EDWARDS GRANLY MUSIKK Mamma Pizza Konsertscene - 26.01-2023 - 29.06-2023 Oslo 2024 184662 30.11.2022 Avslått 0 REBEKKA EIKEFET Rebekka Eikefet - LIETO - 28.11.2022-10.12.2022 Rogaland 2022 66000 30.11.2022 Bevilget 60000 TØNSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Klingende kirkelandskap i Tønsberg - 2023 Vestfold og Telemark 2023 443260 30.11.2022 Bevilget 120000 AUDUN ELLINGSEN Huskonserter på Brånåsen (Skedsmokorset) - 2023 Viken 2023 65000 30.11.2022 Avslått 0 TANGEN OG STRØMSØ SOKN Konsertserie Strømsø kirke - Vår 2023 Viken 2023 70000 30.11.2022 Bevilget 70000 RAMSALT EVENT STEN-EGIL JOHANSEN Ramsalt Event - Høst 2022, Vår 2023 Troms og Finnmark 2022 220000 30.11.2022 Avslått 0 RAMSALT EVENT STEN-EGIL JOHANSEN Ramsalt Event - Høst 2022, Vår 2023 Troms og Finnmark 2023 250000 30.11.2022 Avslått 0 GAMLEBYEN FESTIVALDRIFT AS Månekonserter høsten 2022 - 10.09 - 31.12.22 Viken 2022 400000 30.11.2022 Avslått 0 THE VIC AS The Vic AS Victoria Cafe og Pub - 1 september til 30.november Vestland 2022 200000 30.11.2022 Avslått 0 FOLKEMUSIKKLUBBEN COLUMBI EGG Folkemusikklubben Columbi Egg - 2023 Vestland 2023 400000 30.11.2022 Bevilget 350000 PERFECT SOUNDS FOREVER DA Perfect Sounds Forever konsertserie 2023 - 2023 Møre og Romsdal 2023 500000 30.11.2022 Bevilget 275000 RC KULTUR AS Rotunda Konsertserie - Fra 1.12.2022 - 31.12.2024 Nordland 2022 50000 30.11.2022 Avslått 0 RC KULTUR AS Rotunda Konsertserie - Fra 1.12.2022 - 31.12.2024 Nordland 2023 250000 30.11.2022 Avslått 0 RC KULTUR AS Rotunda Konsertserie - Fra 1.12.2022 - 31.12.2024 Nordland 2024 400000 30.11.2022 Avslått 0 KAMPEN BISTRO AS Kampen Bistro-Kampen Konsertforening - Høst-vinter 2022 Oslo 2022 75000 30.11.2022 Bevilget 75000 OSLO KOMMUNE KULTURETATEN Ungdommens Kulturbryggeri - 2023 Oslo 2023 300000 30.11.2022 Bevilget 100000 PARKTEATRET SCENE AS Yngling og egenprogrammering  - 2023 Oslo 2023 1200000 30.11.2022 Bevilget 600000 BIRKELAND SOKN Prosjektkor Birkeland - Høst 2022 Vestland 2022 33000 30.11.2022 Avslått 0 MUSIKK I SANDEFJORD KIRKE Musikk i Sandefjord Kirkes konsertserie - 2023-2024 Vestfold og Telemark 2023 550000 30.11.2022 Bevilget 400000 MUSIKK I SANDEFJORD KIRKE Musikk i Sandefjord Kirkes konsertserie - 2023-2024 Vestfold og Telemark 2024 800000 30.11.2022 Avslått 0 KONSERTSALEN I HESTVIKEN Konsertsalen i Hestviken - 14.07.2023 - 22.07.2023 Oslo 2023 100000 30.11.2022 Bevilget 65000 GAATHAUG MORTEN Ski historiske konserter - 2023 Viken 2023 140000 30.11.2022 Bevilget 100000 TROMSØ BARNEFESTIVAL AS Rabalderfestivalen Tromsø - 2023 Troms og Finnmark 2022 200000 30.11.2022 Avslått 0 TROMSØ BARNEFESTIVAL AS Rabalderfestivalen Tromsø - 2023 Troms og Finnmark 2023 250000 30.11.2022 Bevilget 200000 TROMSØ BARNEFESTIVAL AS Rabalderfestivalen Tromsø - 2023 Troms og Finnmark 2024 300000 30.11.2022 Avslått 0 SKIEN KOMMUNE BYUTVIKLING, DRIFT OG KULTUR Skien world ved Lie bydelshus - juni 2022-desember 2022 Vestfold og Telemark 2022 40000 30.11.2022 Bevilget 25000 KABUSO Kunsthuset Kabuso - Våren 2023 Vestland 2022 170000 30.11.2022 Avslått 0 KABUSO Kunsthuset Kabuso - Våren 2023 Vestland 2023 0 30.11.2022 Bevilget 150000 OPERAFORENINGA I TROMSØ Operaforeninga i Tromsø - 2022 Troms og Finnmark 2022 70000 30.11.2022 Avslått 0 FORENINGEN EKKO Ekko konsertserie 2023 - 01.01.2023 - 01.03.2024 Vestland 2023 350000 30.11.2022 Bevilget 300000 KORALIS Koralis - Messe for en såret jord - Vår 2023 Agder 2023 100000 30.11.2022 Avslått 0 S16 HALDEN BEVARING OG UTVIKLING AS Program Vannvogna Konsert og Kunsthall  - 2023 - 2025 Viken 2023 700000 30.11.2022 Bevilget 350000 S16 HALDEN BEVARING OG UTVIKLING AS Program Vannvogna Konsert og Kunsthall  - 2023 - 2025 Viken 2024 700000 30.11.2022 Avslått 0 S16 HALDEN BEVARING OG UTVIKLING AS Program Vannvogna Konsert og Kunsthall  - 2023 - 2025 Viken 2025 700000 30.11.2022 Avslått 0 AVALDSNES SOKN Olavsdagene på Avaldsnes 2023 - 4.-30. juli 2023 Rogaland 2023 35000 30.11.2022 Bevilget 30000 Kristian Grennes Solsnu på Villa Ekeli - Solsnu-festivalen 2023 Vestfold og Telemark 2023 85000 30.11.2022 Avslått 0 JAKUPSCENA Jakupscena - 2023 Innlandet 2023 110000 30.11.2022 Bevilget 100000 RISE AND RAVE Rise and Rave - november 2022 - juni 2021 Vestland 2022 20000 30.11.2022 Avslått 0 RISE AND RAVE Rise and Rave - november 2022 - juni 2021 Vestland 2023 40000 30.11.2022 Avslått 0 LAUGET KAFFI OG KULTUR AS Laurdag på Lauget - 2023 Vestland 2023 375000 30.11.2022 Avslått 0 Ingrid Vetlesen Lillesand Lieder - Juli 2023 Agder 2022 200000 30.11.2022 Avslått 0 JEVNAKER SOKN Sommerkonserter i Jevnaker kirke - 01.06-31.07.2022 Viken 2023 25000 30.11.2022 Bevilget 25000 ALDO HODJA Aldo Hodja - LIETO Kristiansand - 30.01.2023-10.02.2023 Rogaland 2022 60000 30.11.2022 Avslått 0 VADSØ JAZZKLUBB/ VARANGERFESTIVALEN Vadsø Jazzklubb Klubbarr. - 2023-2024 Troms og Finnmark 2022 565000 30.11.2022 Avslått 0 VADSØ JAZZKLUBB/ VARANGERFESTIVALEN Vadsø Jazzklubb Klubbarr. - 2023-2024 Troms og Finnmark 2023 585000 30.11.2022 Bevilget 400000 VADSØ JAZZKLUBB/ VARANGERFESTIVALEN Vadsø Jazzklubb Klubbarr. - 2023-2024 Troms og Finnmark 2024 605000 30.11.2022 Bevilget 400000 FIREFLY PRODUCTION VLADIMIR PUHALAC LYSET 2023 - 500 år av kristen musikk - 2023 Oslo 2023 2653895 30.11.2022 Avslått 0 LARVIK GITARFESTIVAL Larvik Gitarfestival - 2023 Vestfold og Telemark 2023 60000 30.11.2022 Bevilget 40000 OSLO KOMMUNE KULTURETATEN Popsenteret, Barnas Kulturbryggeri - 2023 Oslo 2023 186250 30.11.2022 Bevilget 100000 OSAFESTIVALEN AS Osascena - 2023 Vestland 2023 220000 30.11.2022 Bevilget 150000 FJØSAKADEMIET LINDSAY WINFIELD-CHISLETT Fjøsakademiet - Høst 2022 Trøndelag 2022 40000 30.11.2022 Bevilget 40000 STOKKA SOKN Stokka sokn - 2023 Rogaland 2022 100000 30.11.2022 Avslått 0 STOKKA SOKN Stokka sokn - 2023 Rogaland 2023 180000 30.11.2022 Bevilget 100000 ÅLESUND VISEKLUBB Ålesund viseklubb - 01.04.22 - 20.6.23 Møre og Romsdal 2022 166250 30.11.2022 Avslått 0 ÅLESUND VISEKLUBB Ålesund viseklubb - 01.04.22 - 20.6.23 Møre og Romsdal 2023 317250 30.11.2022 Avslått 0 SOLKROKEN MILJØARENA FOR KORTREIST KULTUR Solkroken Miljøarena Kortreist Kultur - 2023 Oslo 2023 140000 30.11.2022 Avslått 0 ÅSSIDEN SOKN Lanseringskonserter "Jeg vet en sang" - Høst 2022 vår 2023 Viken 2022 35000 Avvist 0 ÅSSIDEN SOKN Lanseringskonserter "Jeg vet en sang" - Høst 2022 vår 2023 Viken 2023 85000 Avvist 0 KRISTENT ARBEID BLANT BLINDE OG SVAKSYNTE Agder forening av KABB - Høst 2022 - Vår 2023 Viken 2022 40000 30.11.2022 Avslått 0 KRISTENT ARBEID BLANT BLINDE OG SVAKSYNTE Agder forening av KABB - Høst 2022 - Vår 2023 Viken 2023 74000 30.11.2022 Avslått 0 AKKS STAVANGER LOUD! Festival - 2023 Rogaland 2023 200000 30.11.2022 Bevilget 100000 ANDERS BUAAS MUSIC Anders Buaas Music - November 2022 Vestfold og Telemark 2022 75000 Avvist 0 BUSKERUD MUSIKKRÅD Bandmønstring - Bandmønstring 2022-2024 Viken 2022 40000 30.11.2022 Bevilget 20000 BUSKERUD MUSIKKRÅD Bandmønstring - Bandmønstring 2022-2024 Viken 2023 40000 30.11.2022 Avslått 0 BUSKERUD MUSIKKRÅD Bandmønstring - Bandmønstring 2022-2024 Viken 2024 45000 30.11.2022 Avslått 0 ANTIKK MUSIKK Antikk Musikk - 1.1.2023-30.6.2023 Vestland 2023 75000 30.11.2022 Bevilget 65000 INGENSTEDS AS Ingensteds - 2023 Oslo 2023 2303248 30.11.2022 Bevilget 250000 RUDI KULTUR AS Låvende saker på Rudi Gard - 2023 - 2025 Innlandet 2023 800000 30.11.2022 Bevilget 425000 RUDI KULTUR AS Låvende saker på Rudi Gard - 2023 - 2025 Innlandet 2024 850000 30.11.2022 Bevilget 425000 TREVAREFABRIKKEN AS Trevarefabrikken - juni - desember 2023 Nordland 2023 490000 30.11.2022 Bevilget 100000 KONSERTFORENINGA Konsertforeninga - 01.01.2023 - 31.12.2023 Oslo 2023 2910000 30.11.2022 Bevilget 1620000 STIFTINGA GLOPPEN MUSIKKFEST Stifitinga Gloppen Musikkfest - 1.jan 2023 - 31.12.2023 Vestland 2022 500000 30.11.2022 Avslått 0 STIFTINGA GLOPPEN MUSIKKFEST Stifitinga Gloppen Musikkfest - 1.jan 2023 - 31.12.2023 Vestland 2023 600000 30.11.2022 Bevilget 500000 STIFTINGA GLOPPEN MUSIKKFEST Stifitinga Gloppen Musikkfest - 1.jan 2023 - 31.12.2023 Vestland 2024 620000 30.11.2022 Avslått 0 FJORD CADENZA FESTIVALEN Fjord Cadenza INTRO - 2023 Møre og Romsdal 2023 350000 30.11.2022 Bevilget 125000 OG STRØMME Up and coming jazz - Høsten 2022 Viken 2022 50000 30.11.2022 Avslått 0 OG STRØMME Up and coming jazz - Høsten 2022 Viken 2023 50000 30.11.2022 Avslått 0 DOMKIRKEN MUSIKK AS STAVANGER Domkirken Musikk AS - "Søndag i sentrum" - 2023 Rogaland 2022 250000 30.11.2022 Avslått 0 DOMKIRKEN MUSIKK AS STAVANGER Domkirken Musikk AS - "Søndag i sentrum" - 2023 Rogaland 2023 400000 30.11.2022 Bevilget 250000 HAMAR JAZZKLUBB Hamar Jazzklubb - januar 23 - juni 23 Innlandet 2023 100000 30.11.2022 Bevilget 100000 STIFTINGA HARDINGTONAR Hardingtonar - Juni 2023 Vestland 2023 150000 30.11.2022 Bevilget 120000 SØRVEIV AS Sørveiv  - 2023 Agder 2023 300000 30.11.2022 Bevilget 300000 LILLESTRØM SOKN Konsertserie Lillestrøm kirke høst 2022 - Høsten 2022 Viken 2022 55000 30.11.2022 Bevilget 40000 VINJEROCK AS Vinjerock - 2023-2025 Innlandet 2023 650000 30.11.2022 Bevilget 450000 VINJEROCK AS Vinjerock - 2023-2025 Innlandet 2024 650000 30.11.2022 Avslått 0 NORDACCORDION NordAccordion - Sommer 2023 Oslo 2023 100000 30.11.2022 Bevilget 50000 KULTURINKUBATOR AS Aulaseriene - 2023-25 Viken 2023 475000 30.11.2022 Avslått 0 KULTURINKUBATOR AS Aulaseriene - 2023-25 Viken 2024 500000 30.11.2022 Avslått 0 KULTURINKUBATOR AS Aulaseriene - 2023-25 Viken 2025 525000 30.11.2022 Avslått 0 PARK EVENT AS Parkbiografen-konsertserie høst 2022 - september-desember Vestfold og Telemark 2022 432344 30.11.2022 Avslått 0 BOOKD AS New Music Thursday - 1. oktober - 1. juni Oslo 2022 312000 30.11.2022 Avslått 0 BOOKD AS New Music Thursday - 1. oktober - 1. juni Oslo 2023 208000 30.11.2022 Avslått 0 HAMAR SOKN Orgelfestuke - Hamar domkirke - 5. februar 2023 - 12. februar 2023 Innlandet 2023 75000 30.11.2022 Avslått 0 TRONDHEIM KONSERTKOLLEKTIV Trondheim Konsertkollektiv - 2023 Trøndelag 2023 200000 30.11.2022 Bevilget 200000 LEVANGER SOKN Levanger kulturkirke 2023 - 2023 Trøndelag 2023 700000 30.11.2022 Bevilget 200000 GEIR BERSTAD SANDE AS Ossian kulturhus - Høst 2022, 2023 Vestland 2023 180000 30.11.2022 Bevilget 100000 JOAKIMRAINERMUSIC JOAKIM RAINER PETERSEN Catalytic Fest 2022 - 2022 Trøndelag 2022 150000 30.11.2022 Avslått 0 FIREFLY PRODUCTION VLADIMIR PUHALAC Musicomania 2023-2025 - HØST 2023 - VÅR 2026 Oslo 2023 1688200 30.11.2022 Avslått 0 FIREFLY PRODUCTION VLADIMIR PUHALAC Musicomania 2023-2025 - HØST 2023 - VÅR 2026 Oslo 2024 2277500 30.11.2022 Avslått 0 DIRTY OLD TOWN AKTIESÆLSKAB AS Dirty Old Town - Vår 2023 Agder 2023 625115 30.11.2022 Bevilget 150000