Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte musikk

Søk støtte

Om søknadsrunden

127 konsertarrangører er bevilget et samlet tilskudd på 13 566 000 kr.

Tendenser og trekk i søknadsmaterialet

Antall søknader ser så langt ut til å stabilisere seg på et høyere nivå enn før pandemien. Mange søkere påpeker økte kostnader og endret publikumsmønster, som er en faktor som nok sannsynligvis gjør det fremtidige støttebehovet uforutsigbart i arrangørfeltet. Det er også tydelig at flere søkere har funnet frem til ordningen etter at de har fått kompensasjons- og/eller stimuleringsmidler i 2021 og 2022. Det er 54 nye søkere til ordningen denne runden, og hvorav fem av disse er festivaler. Det økte antallet nye søkere er en videreføring av tendens som har vært gjeldende en stund. Årsaken til dette er nok både den oppmerksomheten ordningen har fått i forvaltningen av kompensasjons- stimuleringsmidler, men forhåpentligvis det økte fokuset på rekrutteringen til ordningen.

Dette er den andre søknadsrunden hvor søkerne har blitt bedt om å redegjøre for arbeid med forhold som mangfold, redusert miljøbelastning, bedret kjønnsbalanse og barn og unge som publikum. De vanligste miljøtiltakene er fortsatt oppfordring til å reise kollektivt, redusert bruk av engangsplast og papir, kortreist mat osv. Det er derimot få som synliggjør slike miljøtiltak i budsjetteringen. Det er også noen søkere som i større grad redegjør for kjønnsbalanse, og noen uttrykker det som en klar målsetting å forbedre denne.

55 søkere har programinnhold rettet mot barn og unge. 36 av disse har fått tilskudd, hvorav tre er nye søkere til ordningen. Det har vært få søkere som har programmert samisk musikk på denne runden, men det er positivt med to samiske arrangører som ikke har søkt arrangørordningen tidligere, samt en kvensk arrangør. Alle disse fikk tilslag.

Ellers er det mange av de samme tendensene som har vært påpekt i tidligere søknadsrunder, blant annet at flere søkere søker for kortere perioder av gangen, programskissene har færre konkrete navn og at det synes som det er en hovedvekt av norske utøvere i programskissene.

Utvalgets vurderinger og prioriteringer

Det er vektlagt bevisst tenkning i programmeringen, omfang, geografisk spredning, historikk og gjennomføringsevne, realistisk budsjettering av utgifter og finansieringsplan. Man har også vurdert at redusert konsertomfang ikke nødvendigvis trekker ned i vurderingen, eller får konsekvenser for størrelsen på tildelinger. Det er også en rekke tilskuddsmottakere som har fått nedjustert tilskuddsnivået til mer sammenlignbart med nivået før pandemien.

Det ble i 2022 gitt langt flere tilsagn for 2023 sammenlignet med tidligere år. Det er derfor mindre midler igjen til fordeling utover året 2023 enn hva som tidligere har vært normalt. Utvalget har derfor måttet gjøre relativt strenge prioriteringer på denne runden, og slik vil det sannsynligvis måtte bli også på de to neste rundene i 2023.

Ni nye søkere ble prioritert i denne runden. Disse representerer i hovedsak en berikelse av det musikalske eller kulturelle mangfoldet på ordningen. Likevel mener utvalget at det fortsatt er miljøer, sjangre og publikumsgrupper som er for dårlig representert på ordningen, og et flertall av de nye søkerne ble ikke prioritert. I de aller fleste tilfellene representerte de ikke den rekrutteringen utvalget ønsket og mange av søknadene var for svake for prioritering.

Utvalget har lagt vekt på lokal betydning og geografisk fordeling av arrangørmidlene, i noe grad på bekostning av områder med allerede høy konsertfrekvens av enkelte sjangere. Det økte kostnadsnivået gir også forskjellige utfordringer forskjellige steder i landet, eksempelvis med høye flypriser i nord, noe som har blitt vektlagt i prioriteringen.

35 festivaler hadde søkt til denne runden og konkurrerte om gjenstående midler fra festivalavsetningen. Grunnet et høyt antall festivalsøknader til festivalfristen for 2023, gjenstod kun 0,6% av avsetningen til fordeling på festivaler som søker arrangørordningen. Disse midlene ble fordelt i sin helhet på ni av festivalene som søkte. Den sterke konkurransen og det gjennomgående høye festivalsøknadsantallet medfører at det etter inneværende runde ikke er festivalmidler igjen til fordeling på festivaler som søker til ordningen gjennom resten av året. Det ble bevilget 1 119 000 kr til 9 festivaler.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader behandlet: 216

Søknadssum: 48 054 000

Antall tildelinger: 127

Tildelingssum: 13 566 000 (inkludert midler fra festivalavsetningen)

Søknader som kommer inn til Arrangørstøtte musikk blir behandlet i Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte.

Prosess

Søknadsfrist: 02.12.2022 kl. 13:00

Vedtak i fagutvalg: 13.-14.03.2023

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.12.2022 kl. 13:00

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
A CORDA Martin Haug Børsen-konsertene - 01.04. 2023 til 01.12.2023 Viken 2023 100000 14.3.2023 Bevilget 100000 ASKER JAZZKLUBB Asker Jazzklubb - 01.01.2023 - 31.12.2023 Viken 2023 250000 14.3.2023 Bevilget 100000 AUDIATUR BOKHANDEL AS Lyse Netter 2023 - 2023 Viken 2023 400000 14.3.2023 Bevilget 150000 BÆRUM KULTURHUS Sandvika Master Series - 2023-2024 Viken 2023 300000 14.3.2023 Bevilget 150000 BØSNES SOMMERFESTIVAL Bønses sommerfestival - 2023 Viken 2023 30000 14.3.2023 Bevilget 30000 EIDSVOLL KAMMERMUSIKK Eidsvoll Kammermusikk - Vår 2023 Viken 2023 50000 14.3.2023 Bevilget 50000 GAMLEBYEN FESTIVALDRIFT AS Månekonserter vinteren 2023 - 15.02 - 31.03 Viken 2023 200000 14.3.2023 Bevilget 50000 GITARKONSERTSERIEN Gitarkonsertserien - 2023 Viken 2023 20000 14.3.2023 Bevilget 20000 Ingvild Storhaug Grisehuset  - 2023 Viken 2023 100000 14.3.2023 Bevilget 100000 KLASSISK: HALDEN Klassisk: Halden - Høstprogram - Høst 2023 Viken 2023 80000 14.3.2023 Bevilget 40000 KONGSBERG OG JONDALEN SOKN Glogerakademi Kongsberg - 2023 Viken 2023 450000 14.3.2023 Bevilget 200000 KUNSTKAFEEN AS KONSERTREKKE HELLVIKTANGEN 2023 - 2023 - hele året Viken 2023 362073 14.3.2023 Bevilget 100000 LIER KIRKELIGE FELLESRÅD Frogner konsertserie - 01.01-30.06 2023 Viken 2023 0 14.3.2023 Bevilget 25000 LILLESTRØM SOKN Konsertserie våren 2023 - Vår 2023 Viken 2023 60000 14.3.2023 Bevilget 50000 MUSIKK I SLEMMESTAD Musikk i Slemmestad - 2023 Viken 2023 200000 14.3.2023 Bevilget 200000 MUSIKKENS VENNER DRAMMEN Lørdagskonserter - 2023 Viken 2023 236677 14.3.2023 Bevilget 100000 MUSIKKENS VENNER I MOSS OG OMEGN Musikkens venner i Moss og omegn - 01.01.2023 - 30.06.2023 Viken 2023 86500 14.3.2023 Bevilget 40000 PAAL NILSSEN-LOVE FRAM KUNSTFEST - UKE 42: 20-21-22.OKT 2022 Viken 2023 220000 14.3.2023 Bevilget 50000 RØYKEN JAZZFORUM Røyken jazzforum - 01.01.2023-31.12.2023 Viken 2023 90000 14.3.2023 Bevilget 80000 SALEH MAHFOUD Kulturkollektiv DIWAN - 11.02.23 - 31.12.23 Viken 2023 500000 14.3.2023 Bevilget 150000 STIFTELSEN ENERGIMØLLA DRIFT Energimølla 2023 - 2023 Viken 2023 0 14.3.2023 Bevilget 230000 ÅS KULTURFORUM Ås kulturforum - musikk - Høsten 2023 Viken 2023 100000 14.3.2023 Bevilget 30000 BERGENS KAMMERMUSIKKFORENING (BK) Bergens Kammermusikkforening - 01.01.2023 - 31.12.2023 Vestland 2023 300000 14.3.2023 Bevilget 140000 FRIDALEN SOKN Klassisk i Fridalen våren 2023 - Vår 2023 Vestland 2023 70000 14.3.2023 Bevilget 70000 HUSNES JAZZKLUBB Husnes Jazzklubb - 2023 Vestland 2023 100000 14.3.2023 Bevilget 60000 JØLSTER JAZZKLUBB Jølster Jazzklubb - 2023 Vestland 2023 100000 14.3.2023 Bevilget 75000 KVEMMINGEN SPEL OG DANSARLAG Felemakarscenen 2023 - Vår og høst 2023 Vestland 2023 70000 14.3.2023 Bevilget 60000 Liv Jorunn Fredriksen Ulvik Folkemusikk/jazz-konserter i Lærdal - 2023 Vestland 2023 56000 14.3.2023 Bevilget 45000 Silje Espeland Sivertsen Morild - 01.01.2023-01.06.2023 Vestland 2023 60000 14.3.2023 Bevilget 40000 STAD KOMMUNE Konsertperler i Operahuset Nordfjord - 2023-2024 Vestland 2023 176000 14.3.2023 Bevilget 100000 STIFTELSEN HULEN Stiftelsen Hulen - År 2023 Vestland 2023 350000 14.3.2023 Bevilget 250000 STIFTELSEN KULTURHUSET USF Feriekolonien 2023 - Sommer 2023 Vestland 2023 350000 14.3.2023 Bevilget 200000 STIFTINGA DET HISTORISKE TUNET PÅ LYNGHEIM Stiftinga Lyngheim - 01.01.2023 - 31.12.2023 Vestland 2023 140000 14.3.2023 Bevilget 75000 STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Konsertprogram folkemusikkscena 2023 - 2023 Vestland 2023 240000 14.3.2023 Bevilget 125000 STORD JAZZKLUBB Stord Jazzklubb - 01.01.2023 - 31.12.2023 Vestland 2023 230000 14.3.2023 Bevilget 200000 THE VIC AS Victoria Cafe & Pub - Desember-Mars Vestland 2023 150000 14.3.2023 Bevilget 35000 FJØRTOFT KULTURPRODUKSJONER AS Neslandsvatn Stasjon - 15.01.2023 - 30.12.2023 Vestfold og Telemark 2023 250000 14.3.2023 Bevilget 50000 FOLKEMUSIKKSCENA PÅ RAULAND Folkemusikkscena på Rauland - Heile året 2023 Vestfold og Telemark 2023 255000 14.3.2023 Bevilget 210000 FÆRDER KOMMUNE Nøtterøy Kulturhus, konsertmangfold 2023 - Jan-mai 2023 Vestfold og Telemark 2023 0 14.3.2023 Bevilget 100000 GRENLAND JAZZFORUM Grenland Jazzforum - 2023 Vestfold og Telemark 2023 300000 14.3.2023 Bevilget 200000 IBSENHUSET AS Ibsenhuset våren 2023 - Våren 2023 Vestfold og Telemark 2023 0 14.3.2023 Bevilget 80000 RAULAND UTVIKLING ANS Rauland Utvikling ANS - 2023 Vestfold og Telemark 2023 210000 14.3.2023 Bevilget 70000 SKIEN SOKN Konserter i Skien kirke - Konserter 2023 Vestfold og Telemark 2023 30000 14.3.2023 Bevilget 30000 STIFTINGA TELEMARKFESTIVALEN Konsertserie på Sjodar - 2023 - 01.01.2023 - 31.12.2023 Vestfold og Telemark 2023 120000 14.3.2023 Bevilget 100000 SØNDRE VIK GÅRDSPRODUKSJON ANNE KRISTIN FOSLI Musikkpaalaaven -Søndre Vik - 2023 Vestfold og Telemark 2023 43000 14.3.2023 Bevilget 30000 TØNSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Orgelmatiné i Tønsberg domkirke - 2023 Vestfold og Telemark 2023 158590 14.3.2023 Bevilget 130000 URIJAZZ JAZZKLUBB FOR TØNSBERGREGIONEN Urijazz jazzklubb for Tønsbergregionen - 2023 Vestfold og Telemark 2023 400000 14.3.2023 Bevilget 300000 AKKS TRONDHEIM UFLAKKS Trondheim - Juni 2023 - Juni 2024 Trøndelag 2023 250000 14.3.2023 Bevilget 75000 ENERGY FLOW RELEASE SHEREEN MARTA KHACHIK Operakafé på Rosendal - februar - juni 2023 Trøndelag 2023 100000 14.3.2023 Bevilget 50000 NIDAROS DOMKIRKES SOKN Orgelkonserter i Nidarosdomen - 2023 Trøndelag 2023 100000 14.3.2023 Bevilget 60000 PØKK - KONSERTSERIE FOR IMPROVISERT MUSIKK PØKK  - Høsten 2023  Trøndelag 2023 100000 14.3.2023 Bevilget 70000 STEINKJERFESTIVALEN AS Steinkjerfestivalen - 2023 Trøndelag 2023 620000 14.3.2023 Bevilget 200000 STIFTELSEN SENTER FOR TIDLIGMUSIKK Konsertserien Orfeo 2023 - 2023 Trøndelag 2023 550000 14.3.2023 Bevilget 300000 SVARTLAMON KULTURSTIFTELSE Svartlamon Kulturstiftelse - Vinter og vår 2023 Trøndelag 2023 341287 14.3.2023 Bevilget 150000 TRANSFORM TransformFOLK våren 2023 - jan-aug 2023 Trøndelag 2023 0 14.3.2023 Bevilget 200000 TRONDHEIM PUNKFORENING Trondheim Punkforening - Vår 2023 Trøndelag 2023 0 14.3.2023 Bevilget 29000 Andreas Gundersen EDDEMANNAK - Mars 2023 - Desemeber 2023 Troms og Finnmark 2023 100000 14.3.2023 Bevilget 60000 GOOD IN THE WOOD Good in The Wood - 1.mars-1.august Troms og Finnmark 2023 80000 14.3.2023 Bevilget 50000 IDJA - SÁMI CLUB NIGHT IDJA - Sami Club Night - Vår 2023 Troms og Finnmark 2023 75000 14.3.2023 Bevilget 75000 KALLIJOEN ÄÄNI - LYDEN AV SKALLELV Fra kantele til tango_Lyden av Skallelv - Kaalijoen ääni - Lyden av Skallelv 2023 Troms og Finnmark 2023 90000 14.3.2023 Bevilget 90000 KONSERTPULS KonsertPuls - Vår 2023 Troms og Finnmark 2023 90000 14.3.2023 Bevilget 90000 MÅLSELV KOMMUNE KULTURAVDELING Konsertserie, Høgtun kulturklynge - 2023-2024 Troms og Finnmark 2023 92500 14.3.2023 Bevilget 90000 ROCKEKLUBBEN I VARANGER Rockeklubben i Varanger - 2023 Troms og Finnmark 2023 200000 14.3.2023 Bevilget 150000 TROMSØ WORLD FESTIVAL AS Tromsø World Festival 2023 - 1.april - 1 des 2023 Troms og Finnmark 2023 600000 14.3.2023 Bevilget 250000 UNDER THE BRIDGE MUSIC IGOR JAKOBSEN Under The Bridge Music - mai 2023 til desember 2023 Troms og Finnmark 2023 100000 14.3.2023 Bevilget 30000 KARMØYGEDDON METALKLUBB Karmøygeddon Metal Klubb konserter 2023 - 01.01 - 31.12 - 2023 Rogaland 2023 255000 14.3.2023 Bevilget 200000 KONSERTKLANEN Konsertklanen - 01.12.22 - 30.09.23 Rogaland 2023 65000 14.3.2023 Bevilget 40000 KULTURBANKENBRYNE Kulturbanken/Hvelvet Scene - Vår 2023 Rogaland 2023 0 14.3.2023 Bevilget 50000 PALKO & CO PALKO & Co - 2023 Rogaland 2023 194025 14.3.2023 Bevilget 60000 Pål Asle Pettersen zang:konsertserie 2023 - 2023 Rogaland 2023 90000 14.3.2023 Bevilget 80000 RANGLEROCK Ranglerock - 2023 Rogaland 2023 200000 14.3.2023 Bevilget 100000 SANDNES KUNST OG KULTURHUS Operakaféer våren 2023 - 01.02.2023 - 30.06.2023 Rogaland 2023 0 14.3.2023 Bevilget 40000 SILDAJAZZENS VENNER Lørdagsjazzen - Våren 2023 Rogaland 2023 0 14.3.2023 Bevilget 75000 VIKEDAL ROOTS MUSIC FESTIVAL Vikedal Roots Music Festival - 21.07.22 - 22.07.22 Rogaland 2023 0 14.3.2023 Bevilget 90000 Armando Conceicao Silva Soares Cutura Criola - 2023 Oslo 2023 140000 14.3.2023 Bevilget 30000 BIERMANN SESSIONS SA Biermann Sessions - våren 2023 Oslo 2023 200000 14.3.2023 Bevilget 50000 DANS FOR VOKSNE Dans for voksne - 01.02.2023-01.10.2023 Oslo 2023 110000 14.3.2023 Bevilget 90000 ENSEMBLE ALLEGRIA Konsertserien NÅ 2023 - 2023 Oslo 2023 200000 14.3.2023 Bevilget 125000 KULTURFORENINGEN IAGORI Sigøynermusikkfestivalen Yagori - 2023 Oslo 2023 350000 14.3.2023 Bevilget 200000 NORGES FLAMENCOFORBUND Norges Flamencoforbund - Vår - Høst 2023 Oslo 2023 180000 14.3.2023 Bevilget 80000 OSLO DOMKIRKES SOKN Internasjonale orgelkonserter 2023 - Juni til september 2023 Oslo 2023 140000 14.3.2023 Bevilget 120000 SEYMEN KOMPETANSE, PROSJEKT OG PRODUKSJON Verdensfolk kveldskonserter - Høst 2023 Oslo 2023 300000 14.3.2023 Bevilget 120000 SEYMEN KOMPETANSE, PROSJEKT OG PRODUKSJON Verdensfolk kulturkvelder 2023 - 2023 Oslo 2023 160000 14.3.2023 Bevilget 75000 STIFTELSEN MINIØYA Minimusikk presentert av Miniøya - Høst 2023 Oslo 2023 140000 14.3.2023 Bevilget 30000 Thea Michelsen asiangirlsonly presents - 2023 Oslo 2023 0 14.3.2023 Bevilget 50000 VOXLAB VoxLAB - 01.01.2023 - 31.12.2023 Oslo 2023 350000 14.3.2023 Bevilget 180000 ØSTKANTEN BLUESKLUBB Østkanten Bluesklubb - 2023 Oslo 2023 250000 14.3.2023 Bevilget 200000 ØYAFESTIVALEN AS Camp Øya 2023 - 01.05-31.06.2023 Oslo 2023 158000 14.3.2023 Bevilget 85000 BODØ BLUESKLUBB Bodø Bluesklubb - 2023 Nordland 2023 300000 14.3.2023 Bevilget 150000 DAMA DI AS Halv ti på torsdag - 2023 - Første halvår Nordland 2023 150000 14.3.2023 Bevilget 100000 HEMNESJAZZ Hemnesjazz' klubbdrift på Jernvaren - 2023 - 2024 - 2025 Nordland 2023 377000 14.3.2023 Bevilget 300000 NYMUSIKK BODØ nyMusikk - Vår 2023 Nordland 2023 59574 14.3.2023 Bevilget 20000 SORTLAND JAZZ OG VISEKLUBB Sortland jazz og viseklubb - Våren 2023 Nordland 2023 100000 14.3.2023 Bevilget 100000 VEFSN UNGE STRYKERE Kulturhusserien klassisk scéne - 2023 Nordland 2023 0 14.3.2023 Bevilget 125000 FOLKESCENÅ Folkescenå - 2023 Møre og Romsdal 2023 100000 14.3.2023 Bevilget 45000 JAZZSIRKELEN 04 Jazzsirkelen 04 - 16.12.2022- 15.05.2023 Møre og Romsdal 2023 142000 14.3.2023 Bevilget 60000 STORYVILLE JAZZ CLUB Storyville Jazz Club - 2023 Møre og Romsdal 2023 250000 14.3.2023 Bevilget 240000 SUNNDAL JAZZKLUBB Sunndal Jazzklubb - 2023 Møre og Romsdal 2023 180000 14.3.2023 Bevilget 90000 SÆBØ DAMPSKIPEKSPEDISJON Sæbø Dampskipsekspedisjon - 2023 Møre og Romsdal 2023 100000 14.3.2023 Bevilget 80000 BUDSJORD AS Barokk på Budsjord 2023 - Juni - august 2023 (konsertperiode) Innlandet 2023 273000 14.3.2023 Bevilget 60000 FORENINGEN HEDALEN KULTURFORUM Foreningen Hedalen Kulturforum - 2023 Innlandet 2023 75000 14.3.2023 Bevilget 60000 GJØVIK SPELMANNSLAG Gjøvik spelmannslag Krydderkonserter - 01012023 - 31122023 Innlandet 2023 56000 14.3.2023 Bevilget 56000 HADELAND JAZZFORUM Hadeland Jazzforum - 01.01.2023-31.12.2023 Innlandet 2023 130000 14.3.2023 Bevilget 130000 HAMAR BLUESKLUBB Helårlig konsertarrangør - 01.01.2023 - 31.12.2023 Innlandet 2023 150000 14.3.2023 Bevilget 120000 HOF KULTURKIRKE Hof kulturkirke - Vår 2023 Innlandet 2023 250000 14.3.2023 Bevilget 40000 STUDIO O AS TronTalks, Vinterfest i Alvdal mm - 2023 Innlandet 2023 450000 14.3.2023 Bevilget 150000 TANTE GERDAS SCENE Tante Gerdas scene - 01.01.2023-31.12.2023 Innlandet 2023 160000 14.3.2023 Bevilget 130000 TUNE INTO GJØVIK JAZZKLUBB Tuneinto Gjøvik jazzklubb - 2023 Innlandet 2023 200000 14.3.2023 Bevilget 150000 VINGER BLUES & ROCK CLUB Vinger Blues & Rock Club - 1. januar 2023 - 30. juni 2023 Innlandet 2023 176000 14.3.2023 Bevilget 75000 VÅGÅ KONSERTSERIE VÅGÅ KONSERTSERIE - 1.5.2023 - 31.12.2023 Innlandet 2023 120000 14.3.2023 Bevilget 120000 ARENDAL JAZZKLUBB Arendal jazzklubb - 2023 Agder 2023 345000 14.3.2023 Bevilget 275000 DOMKIRKEN SOKN OrgelPluss-konserter, Kr. sand Domkirke - Februar 2023- november 2023 Agder 2023 307000 14.3.2023 Bevilget 180000 DØLEN KONSERTSERIE Dølen Konsertserie - Vår 2023 Agder 2023 60000 14.3.2023 Bevilget 40000 FARSUND FOLK FESTIVAL FOLK på Backes - 2023 - 2024 Agder 2023 220000 14.3.2023 Bevilget 130000 FLEKKEFJORD JAZZKLUBB Flekkefjord Jazzklubb - 2023 Agder 2023 155000 14.3.2023 Bevilget 120000 Helene Birgitte Hellerud Musikkens Venner Grimstad - 13.01.2023- 23.04.2023 Agder 2023 40000 14.3.2023 Bevilget 40000 IRMELINN STAKKELAND Fullmånekonserter Vaffelbua - Mars - Oktober Agder 2023 144840 14.3.2023 Bevilget 80000 Jan Rune Pedersen Mandal Jazzklubb helårlig konserttilbud - Hele 2023 Agder 2023 120000 14.3.2023 Bevilget 100000 KLASSISK FLEKKEFJORD Klassisk Klang - 2023 Agder 2023 150000 14.3.2023 Bevilget 110000 KLUBB KOSMOS DA Klubb Kosmos - Vår 2023 Agder 2023 0 14.3.2023 Bevilget 40000 KRISTIANSAND JAZZVESEN Kristiansand Jazzvesen vår 2023 - 11.1 - til 7.6 Agder 2023 160000 14.3.2023 Bevilget 100000 LILLESAND SOKN Den norske kirke, Lillesand menighet - vår 2023 Agder 2023 63000 14.3.2023 Bevilget 50000 MUNKEBUSINESS ARRANGØR FORENING Vår program Munkehaugen scene - 01.01 - 31.07 Agder 2023 60000 14.3.2023 Bevilget 60000 MUSIKKENS VENNER ARENDAL Musikkens Venner Arendal - konserter - 2023 Agder 2023 140000 14.3.2023 Bevilget 110000 MUSIKKENS VENNER MANDAL Konsertserie våren 2023 - 15.02. - 15.05. 2023 Agder 2023 77000 14.3.2023 Bevilget 45000 NY MUSIKK KRISTIANSAND Ny Musikk Kristiansand vår 2023 - 24.1 - 17.6 Agder 2023 50000 14.3.2023 Bevilget 40000 RISØR JAZZKLUBB Risør Jazzklubb konsertprogram 2023 - 2023 Agder 2023 60000 14.3.2023 Bevilget 60000 SETESDAL SPELEMANNSLAG Setesdal Folkemusikkfestival 2023 - 01.01.23-31.12.23 Agder 2023 160000 14.3.2023 Bevilget 50000 SJØLYSTVEIEN VAKT AS Vaktbua Bar & Scene - Konsertrekke Vaktbua 01.01.23 - 30.06.23 Agder 2023 250000 14.3.2023 Bevilget 150000 TVEDESTRAND KIRKELIGE FELLESRÅD Klassisk i Tvedestrand - 2023 Agder 2023 40000 14.3.2023 Bevilget 30000 AKKS TRONDHEIM UFLAKKS Trondheim - Juni 2023 - Juni 2024 Trøndelag 2024 0 14.3.2023 Bevilget 75000 GRÜNERLØKKA KULTURHUS AS Klassisk på Park  - 01.01.2024 - 31.12.2024 Oslo 2024 370000 14.3.2023 Bevilget 140000 IMPROBASEN Improbasen - Barnas Jazzkafé - 2024 Oslo 2024 200000 14.3.2023 Bevilget 120000 HEMNESJAZZ Hemnesjazz' klubbdrift på Jernvaren - 2023 - 2024 - 2025 Nordland 2024 399000 14.3.2023 Bevilget 300000 FARSUND FOLK FESTIVAL FOLK på Backes - 2023 - 2024 Agder 2024 240000 14.3.2023 Bevilget 130000 HEMNESJAZZ Hemnesjazz' klubbdrift på Jernvaren - 2023 - 2024 - 2025 Nordland 2025 413000 14.3.2023 Bevilget 300000 DRAMMEN SCENER AS Drammen Scener AS - 27.01.23 - 22.04.23 Viken 2022 300000 14.3.2023 Avslått 0 GITARER VED FJORDEN AS Gitarer ved Fjorden - Sommer 2023 Viken 2022 300000 14.3.2023 Avslått 0 GITARER VED FJORDEN AS Gitarer ved fjorden på Follo Museum - 2023 Viken 2022 200000 14.3.2023 Avslått 0 KLASSISKE TONER Mozartfestivalen - 14. - 16. april 2023 Viken 2022 100000 14.3.2023 Avslått 0 KULTURINKUBATOR AS Havlystkonsertene på Ramme i Hvitsten - Sommeren 2023 Viken 2022 325000 14.3.2023 Avslått 0 MOSS KORFORENING Julekonsert 2022 - 18.12.2022 Viken 2022 20000 14.3.2023 Avslått 0 OSE KAMMERSPEL Ose Kammerspel - 2.-5. mars Vestland 2022 40000 14.3.2023 Avslått 0 PARKJAZZ AS Parkjazz - 22. juni 2023 - 10. august 2023 Vestfold og Telemark 2022 660715 14.3.2023 Avslått 0 LAGER11 AS Konsertrekke Lager11-unge lovende - vår 2023 Trøndelag 2022 80000 14.3.2023 Avslått 0 SKA-FRIKA Sommerfest på Sveian 2023 - Sommer 2023 Trøndelag 2022 150000 14.3.2023 Avslått 0 SKUR 53 AS HAVET - April - mai - juni Trøndelag 2022 100000 14.3.2023 Avslått 0 ESPERANTO AS Under the Rug x Midgar Records - 08.04.2023 Oslo 2022 79000 14.3.2023 Avslått 0 KAMPEN BISTRO AS Kampen Bistro-Kampen Konsertforening - Vinter 2023 Oslo 2022 20000 14.3.2023 Avslått 0 MONUMENT MUSIC AS Monument Music - Nydalen Fabrikker - april 2023 Oslo 2022 120000 14.3.2023 Avslått 0 Rina Beldo Brusfabrikken - Juni til Juli Oslo 2022 220000 14.3.2023 Avslått 0 THE OSLO WAY AS Galleri Oschlo - Galleri Oschlo 2023 Oslo 2022 450000 14.3.2023 Avslått 0 Bjørn Magne Willumsen Alo Produksjoner VINTERTONER - November og Desember 2022 Nordland 2022 202500 14.3.2023 Avslått 0 Cristina Andersen Cristina Andersen - 10 desember 2022 Nordland 2022 62000 14.3.2023 Avslått 0 SUNNMØRE KAMMERMUSIKKFESTIVAL AS Sunnmøre Kammermusikkfestival 2023 - 4-10 september 2023 Møre og Romsdal 2022 250000 14.3.2023 Avslått 0 ÅLESUND STUDENTSAMFUNN Ålesund Studentsamfunn - Vår 2023 Møre og Romsdal 2022 300000 14.3.2023 Avslått 0 BIRI SOKN Biri sokn - Juli 2023 Innlandet 2022 20000 14.3.2023 Avslått 0 HUSET SCENE MOELV Huset Scene Moelv -  1 Des -1 Mars Innlandet 2022 15000 14.3.2023 Avslått 0 LAAGENDELTA BLUESKLUBB LaagenDelta Bluesklubb - 2023, 1. januar - 31. desember Innlandet 2022 123000 14.3.2023 Avslått 0 FROLAND KOMMUNE Rusfritt arrangement - Konsert - 2023 Agder 2022 200000 14.3.2023 Avslått 0 BÆRUM KULTURHUS Bærum Jazzfestival 2023 - 2.-5. november 2023 Viken 2023 350000 14.3.2023 Avslått 0 DRAMMEN KULTURHUS AS Konsertprogram Kulturytring Drammen 2023 - juni 2023 Viken 2023 50000 14.3.2023 Avslått 0 DRAMMEN PENSJONISTFORENING Drammen Pensjonistforening - 10 juni 2023 Viken 2023 150000 14.3.2023 Avslått 0 DRØBAKFESTIVALEN AS Drøbakfestivalen presenterer - 2023 Viken 2023 688000 14.3.2023 Avslått 0 EIKER ROCK UNG Eiker Rock UNG - 2023 - 2028 Viken 2023 120000 14.3.2023 Avslått 0 GITARER VED FJORDEN AS Gitarer ved Fjorden - Sommer 2023 Viken 2023 315000 14.3.2023 Avslått 0 GITARER VED FJORDEN AS Gitarer ved fjorden på Follo Museum - 2023 Viken 2023 210000 14.3.2023 Avslått 0 Hewan Italodatter Berhe ThaaSound - Høst 2022 Viken 2023 100000 14.3.2023 Avslått 0 Kjell Helge Habbestad Smôgafestivalen 2023 - 01.04-01.08 Viken 2023 150000 14.3.2023 Avslått 0 KLASSISKE TONER Mozartfestivalen - 14. - 16. april 2023 Viken 2023 150000 14.3.2023 Avslått 0 KONGSBERG ROCK OG METALL KLUBB Kongsberg Rock og Metall klubb - April -August 2023 Viken 2023 40000 14.3.2023 Avslått 0 MJØNDALEN SOKN Kulturutvalg Mjøndalen menighet - Januar - oktober 2023 Viken 2023 24000 14.3.2023 Avslått 0 NESBYEN KONSERTFORUM Festspillene i Nesbyen - 30.mai-4.juni 2023 Viken 2023 323800 14.3.2023 Avslått 0 NORSK AMERICANA FORUM Medlemskonserter Smelteverket - 2023 - 2025 Viken 2023 108000 14.3.2023 Avslått 0 NORSK AMERICANA FORUM Konsertserie Americana Sessions - 2023 Viken 2023 200000 14.3.2023 Avslått 0 OSLO KAMMERAKADEMI AS Ski Hagefestival - 2023 Viken 2023 60000 14.3.2023 Avslått 0 Phillip Clemmet Molstad 16.Mai feiring på Bibelskolen i Grimstad - 16.mai vår 2023 Viken 2023 60000 14.3.2023 Avslått 0 RINGERIKE SOMMERSYMFONI (TIDL. KLÆKKENKURSET) Ringerike Sommersymfoni Festival - 30.07.-04.08.2023 Viken 2023 150000 14.3.2023 Avslått 0 ROMFARER UNITED AS Drammen Jazzfestival 2023 - Mars 2023 Viken 2023 50000 14.3.2023 Avslått 0 SKALA OPERAKOR Skala Operakors opera "Mefistofele" - Høst 2023 Viken 2023 260000 14.3.2023 Avslått 0 Thor Sture Hauknes Husfolk - Vår 2023 Viken 2023 60000 14.3.2023 Avslått 0 VERKET SCENER AS Verket Scener AS - 1. januar - 31. mars Viken 2023 1183500 14.3.2023 Avslått 0 BRILLIANCE LIVE AS Brilliance Live - Høst 2023 Vestland 2023 200000 14.3.2023 Avslått 0 CHRISTINEGAARD HOVEDGAARD AS Christinegaard Hovedgaard - 2023 Vestland 2023 230000 14.3.2023 Avslått 0 INDRE SUNNFJORD SPELEMANNSLAG Indre Sunnfjord spelemannslag - 2.-6. august 2023 Vestland 2023 200000 14.3.2023 Avslått 0 JAZZ ÅSANE Jazz Åsane - 2023 Vestland 2023 125000 14.3.2023 Avslått 0 PREFORM AS Samvirket Scene - Fjaler - 01.02.23 til 31.12.23 Vestland 2023 300000 14.3.2023 Avslått 0 SKODVIN SKULEMUSIKK Skodvin Skulemusikk - 2023 Vestland 2023 70000 14.3.2023 Avslått 0 STORD BLUES & ROOTS Stord Blues & Roots - 2023 Vestland 2023 180000 14.3.2023 Avslått 0 STRILAWALK Sommar i Fjordparken - Juni 2023 Vestland 2023 300000 14.3.2023 Avslått 0 STUDENTHUSET MEIERIET VEKAO studenthuset Meieriet - 16-26 mars 2023 Vestland 2023 50000 14.3.2023 Avslått 0 ZINGZANG AS ZingZang as - 2023 Vestland 2023 450000 14.3.2023 Avslått 0 ØYSTEIN KVINGE PRODUKSJONER JAZZGALLERIET, sesong 7 & 8 - 2023, januar tom desember Vestland 2023 44000 14.3.2023 Avslått 0 KULTUR I HAGAN AS Kurbadhagen/Kultur i Hagan - Vinter og Vår 2022 og 2023 Vestfold og Telemark 2023 400000 14.3.2023 Avslått 0 Martin Romberg ROSESLOTTETS KULTUR OG TEMADAGER - 21-25 juni 2023 Vestfold og Telemark 2023 340000 14.3.2023 Avslått 0 MUSIKK I SENTRUM Musikk i sentrum - 2023 Vestfold og Telemark 2023 150000 14.3.2023 Avslått 0 SANDEFJORDJAZZ SandefjordJazz - Januar-mai, september-desember Vestfold og Telemark 2023 75000 14.3.2023 Avslått 0 SANDEFJORDS SANGFORENING Sandefjords Sangforening - 1.1.23 - 15.11.23 Vestfold og Telemark 2023 80000 14.3.2023 Avslått 0 Bjørn Ravlo-Leira Technohelvette - Jan 2023 - Okt 2023 Trøndelag 2023 50000 14.3.2023 Avslått 0 Ingrid Hoel Nerskogskonserten - 2023 Trøndelag 2023 341670 14.3.2023 Avslått 0 J.B.TOTSÅS UTMARKSSERVICE TotsåsRock 2023 - 2023 Trøndelag 2023 100000 14.3.2023 Avslått 0 Jan Inge Moksnes Kulturburet v/Jan Inge Moksnes - 2023 Trøndelag 2023 50000 14.3.2023 Avslått 0 LEGEND TRONDHEIM Legend ungdomskonserter høst 2023 - 01.07.2023 - 31.12.2023 Trøndelag 2023 125000 14.3.2023 Avslått 0 OLAVSHALLEN AS Søndag i Olavshallen - 2023 Trøndelag 2023 200000 14.3.2023 Avslått 0 STØREN KULTURHUS Støren Kulturhus - 2023 Trøndelag 2023 1450000 14.3.2023 Avslått 0 TRØNDERSK LANDBRUK AS Agrisjå 2023 - 01.08-27.08.22 Trøndelag 2023 30000 14.3.2023 Avslått 0 UKA-23 Arenaområde UKA-23 - Oktober 2023 Trøndelag 2023 400000 14.3.2023 Avslått 0 VÅRT HJEM STEINKJER AS Vårt Hjem AS Steinkjer - Jan, feb, mars 2023 Trøndelag 2023 625500 14.3.2023 Avslått 0 BAKGÅRDEN HARSTAD AS Bakgården UNG - 2023 Troms og Finnmark 2023 400000 14.3.2023 Avslått 0 LARSENS HEST & MUSIKK LARSENS HEST & MUSIKK - 2023-2024 Troms og Finnmark 2023 58000 14.3.2023 Avslått 0 PK EVENT AS Skaidi Festival 2023 - 01.01.2023-20.04.2023 Troms og Finnmark 2023 200000 14.3.2023 Avslått 0 PROGG I NORD Foreningen Progg i Nord - Konsert med Ole Gunnar Nilssen 2023 Troms og Finnmark 2023 39000 14.3.2023 Avslått 0 UNDER THE BRIDGE MUSIC IGOR JAKOBSEN Under The Bridge Music - 2023 Troms og Finnmark 2023 70000 14.3.2023 Avslått 0 AKKS STAVANGER LOUD! Festival - 2022-2023 Rogaland 2023 200000 14.3.2023 Avslått 0 BLYGEHARRY AS Blyge Harry  - 2023 Rogaland 2023 250000 14.3.2023 Avslått 0 DEN GJENFUNDNE TID Den gjenfundne tid - 2023 Rogaland 2023 20000 14.3.2023 Avslått 0 DRIV.HUSET AS Musikkfest Rogaland - Showcases - Januar 2023 - Desember 2023 Rogaland 2023 60000 14.3.2023 Avslått 0 HIMMELSKE TONER Himmelske Toner  - Nidarosdomen 24.06.2023 Rogaland 2023 240000 14.3.2023 Avslått 0 JÆREN BLUESKLUBB Blues for barn - 11.03.2023 Rogaland 2023 51000 14.3.2023 Avslått 0 MUSIKKORPSET GJALLARHORN Klang av Messing - 2023 Rogaland 2023 120000 14.3.2023 Avslått 0 NORGES KORFORBUND ROGALAND Norges Korforbund Rogaland - Vår 2023 Rogaland 2023 200000 14.3.2023 Avslått 0 ÅLGÅRDKONSERTENE Ålgårdkonsertene - Våren 2023 Rogaland 2023 16000 14.3.2023 Avslått 0 ARY ILARIANO DUARTE MORAIS Lusofest Oslo 2023 - Vår 2023 Oslo 2023 150000 14.3.2023 Avslått 0 BECCO AS Becco - 2023 Oslo 2023 1700000 14.3.2023 Avslått 0 Dagfinn Theodor Ingebrigtsen Holte RE;framed - vår 2023 Oslo 2023 48000 14.3.2023 Avslått 0 ECLECTOTONE MUSIC AS Big H Records - Eclectotone Music AS - Mars 2023 Oslo 2023 50000 14.3.2023 Avslått 0 ELISABETH TURMO Andås Kammermusikkfestival - 2023 Oslo 2023 65000 14.3.2023 Avslått 0 GREEN EVENT CONSULTING AS Oslo Hardrock Festival Presenterer - Vår 2023 til sen sommer 2023 Oslo 2023 60000 14.3.2023 Avslått 0 JM-MISUND MOLAND Depersonalisert klubb - 29.04.2023-19.08.2023 Oslo 2023 220000 14.3.2023 Avslått 0 JURISTFORENINGEN Justivalen - 2023 Oslo 2023 45000 14.3.2023 Avslått 0 KAMPEN KAFFEBAR AS Jazz på Kampen - Januar - Mars Oslo 2023 53411 14.3.2023 Avslått 0 OSLO DOMKIRKES SOKN Nåde2023-2025 - 22.03.23 - 18.12.25 Oslo 2023 60000 14.3.2023 Avslått 0 RESTHON AS Brødrene Bergh - Vår 2023 Oslo 2023 200000 14.3.2023 Avslått 0 Rina Beldo Brusfabrikken - Juni til Juli Oslo 2023 220000 14.3.2023 Avslått 0 RUMBA COLOMBIANA EN NORUEGA - TOBON SATIZABAL RUMBA COLOMBIANA EN NORUEGA - 2023 Oslo 2023 145550 14.3.2023 Avslått 0 RØST Røst - 2023 Oslo 2023 55000 14.3.2023 Avslått 0 Sigrid Dalhaug Aftret Det Andre Kollektivet - 10. - 15. april Oslo 2023 50000 14.3.2023 Avslått 0 TIKI PUNKS Oslo Tiki Weekend - Sommer 2023 Oslo 2023 50000 14.3.2023 Avslått 0 BENJAMINSEN EVENT Julebyen  - Høst 2023 Nordland 2023 202000 14.3.2023 Avslått 0 Bjørn Magne Willumsen Alo Produksjoner VINTERTONER - November og Desember 2022 Nordland 2023 202500 14.3.2023 Avslått 0 BODØ BEAT Bodø BEAT - 22.-28. mai 2023 Nordland 2023 600000 14.3.2023 Avslått 0 FORDYPNINGSROMMET FLEINVÆR AS Fordypningsrommet Fleinvær as - 01.01.2023-05.06.2023 Nordland 2023 131500 14.3.2023 Avslått 0 DAAEKVARTALET KOMPETANSE AS LAAVFEST - 12. august 2023 Møre og Romsdal 2023 250000 14.3.2023 Avslått 0 PHILLIPSHAUGEN AS Phillipshaugen AS - Januar 2023 - Juni 2023 Møre og Romsdal 2023 300000 14.3.2023 Avslått 0 SUNNMØRE KAMMERMUSIKKFESTIVAL AS Sunnmøre Kammermusikkfestival 2023 - 4-10 september 2023 Møre og Romsdal 2023 250000 14.3.2023 Avslått 0 TONEHIMMEL tonehimmel: bassengkonsert - 24.-26. mars 2023 Møre og Romsdal 2023 25000 14.3.2023 Avslått 0 Ann-Mari Pettersen Magga Ann-Mari Pettersen Magga - Høst 2023 Innlandet 2023 547438 14.3.2023 Avslått 0 ETTERMIDDAGSSCENE Ettermiddagsscene - 01.01.2023 01.08.2023 Innlandet 2023 126000 14.3.2023 Avslått 0 GJØVIK SOKN Gjøvik menighetsråd - Sommer 2023 Innlandet 2023 60000 14.3.2023 Avslått 0 GJØVIK SYMFONIORKESTER Gjøvik Symfoniorkester - Vår 2023 Innlandet 2023 40000 14.3.2023 Avslått 0 GRUE KOMMUNE Musikkgata 2023 - 2023 Innlandet 2023 360000 14.3.2023 Avslått 0 GUDBRANDSDAL MUSIKKFEST AS Gudbrandsdal Musikkfest - 2023-2025 Innlandet 2023 350000 14.3.2023 Avslått 0 HUSET SCENE MOELV Huset Scene Moelv -  1 Des -1 Mars Innlandet 2023 77000 14.3.2023 Avslått 0 KVAM MUSIKKFORENING Musikk gjennom hundreår - 01.12.2022. - 30.04.2023 Innlandet 2023 50000 14.3.2023 Avslått 0 LAAGENDELTA BLUESKLUBB LaagenDelta Bluesklubb - 2023, 1. januar - 31. desember Innlandet 2023 150000 14.3.2023 Avslått 0 Ole Fredrik Smaaland Ole Fredrik Smaaland - Juni 2023 Innlandet 2023 500000 14.3.2023 Avslått 0 ARENDAL BY TSR AS Tall Ships Races Arendal 2023 - 2023 Agder 2023 1000000 14.3.2023 Avslått 0 BLÅ KORS KRISTIANSAND Konsert med mening 2023 - Vår 2023 Agder 2023 180000 14.3.2023 Avslått 0 CHRISTIANSSAND BLUES & ROCK CLUB Christiansand Blues og Rock Club - Våren 2023 Agder 2023 70000 14.3.2023 Avslått 0 SHAKERS KRISTIANSAND AS Kulturhuset Kick - Vår 2023 Agder 2023 350000 14.3.2023 Avslått 0 STUDIO SPORNES AS Spornesfestivalen 2023 - 7.-9. Juli 2023 Agder 2023 543500 14.3.2023 Avslått 0 EIKER ROCK UNG Eiker Rock UNG - 2023 - 2028 Viken 2024 120000 14.3.2023 Avslått 0 GITARER VED FJORDEN AS Gitarer ved Fjorden - Sommer 2023 Viken 2024 330000 14.3.2023 Avslått 0 GITARER VED FJORDEN AS Gitarer ved fjorden på Follo Museum - 2023 Viken 2024 220000 14.3.2023 Avslått 0 NESBYEN KONSERTFORUM Festspillene i Nesbyen - 30.mai-4.juni 2023 Viken 2024 350000 14.3.2023 Avslått 0 NORSK AMERICANA FORUM Medlemskonserter Smelteverket - 2023 - 2025 Viken 2024 108000 14.3.2023 Avslått 0 RINGERIKE SOMMERSYMFONI (TIDL. KLÆKKENKURSET) Ringerike Sommersymfoni Festival - 30.07.-04.08.2023 Viken 2024 150000 14.3.2023 Avslått 0 Øystein Sevåg Øystein Sevåg - 2024-2025 Viken 2024 80000 14.3.2023 Avslått 0 CHRISTINEGAARD HOVEDGAARD AS Christinegaard Hovedgaard - 2023 Vestland 2024 230000 14.3.2023 Avslått 0 JAZZ ÅSANE Jazz Åsane - 2023 Vestland 2024 150000 14.3.2023 Avslått 0 SANDEFJORDJAZZ SandefjordJazz - Januar-mai, september-desember Vestfold og Telemark 2024 75000 14.3.2023 Avslått 0 LARSENS HEST & MUSIKK LARSENS HEST & MUSIKK - 2023-2024 Troms og Finnmark 2024 58000 14.3.2023 Avslått 0 OSLO DOMKIRKES SOKN Nåde2023-2025 - 22.03.23 - 18.12.25 Oslo 2024 60000 14.3.2023 Avslått 0 Rina Beldo Brusfabrikken - Juni til Juli Oslo 2024 220000 14.3.2023 Avslått 0 Bjørn Magne Willumsen Alo Produksjoner VINTERTONER - November og Desember 2022 Nordland 2024 202500 14.3.2023 Avslått 0 BODØ BEAT Bodø BEAT - 22.-28. mai 2023 Nordland 2024 600000 14.3.2023 Avslått 0 GUDBRANDSDAL MUSIKKFEST AS Gudbrandsdal Musikkfest - 2023-2025 Innlandet 2024 350000 14.3.2023 Avslått 0 LAAGENDELTA BLUESKLUBB LaagenDelta Bluesklubb - 2023, 1. januar - 31. desember Innlandet 2024 150000 14.3.2023 Avslått 0 EIKER ROCK UNG Eiker Rock UNG - 2023 - 2028 Viken 2025 120000 14.3.2023 Avslått 0 NORSK AMERICANA FORUM Medlemskonserter Smelteverket - 2023 - 2025 Viken 2025 108000 14.3.2023 Avslått 0 OSLO DOMKIRKES SOKN Nåde2023-2025 - 22.03.23 - 18.12.25 Oslo 2025 62000 14.3.2023 Avslått 0 GUDBRANDSDAL MUSIKKFEST AS Gudbrandsdal Musikkfest - 2023-2025 Innlandet 2025 350000 14.3.2023 Avslått 0