Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangør­støtte scenekunst

Søk støtte

Om søknadsrunden

Av de 22 innkomne søknadene ble det bevilget tilskudd til 11 søknader. 6 av disse var om fornyet periode fra arrangører som allerede mottar støtte over ordningen og fire var nye søker til ordningen, samt et tiltak var overført fra driftstøtten. Søknadene til behandling har god geografisk spredning og sjangerbredde.

Ordningens avsetning

Ordningens avsetning ble styrket med 4 millioner friske midler i 2018. Fagutvalget har derfor systematisk arbeidet med å løfte arrangører som har vært inne på ordningen over flere år uten å få et økt tilskudd, samtidig med å rekruttere inn nye arrangører. Fagutvalget erfarer allerede nå at ordningens avsetning ikke strekker til i forhold til antall gode søknader fra nye arrangører. Det er derfor denne runden enkelte arrangører som har mottatt et noe redusert tilskudd for å kunne prioritere inn nye tiltak. I tillegg til at det er overført 1 210 000 kr fra ordningen formidling/gjestespill som har hatt et lavt tilfang av søknader som en konsekvens av koronapandemien. Fordelingsbudsjettet for scenekunstområdet viser en fleksibilitet mellom avsetningene til de ordningene som bidrar til formidling av scenekunst. Fagutvalget bemerker seg at det er behov for at denne avsetningen økes, spesielt i sammenheng med at det fremover vil være stor etterspørsel etter visningsarenaer som en konsekvens av pandemien og utsatte forestillinger.

Fire nye arrangører

Det ble bevilget tilskudd til fire nye arrangører denne runden: Figurfestspillene i Tønsberg, Cornerstone i Bergen, Soulsession Oslo og Oslo Jazzdansfestival.

Figurfestspillene i Tønsberg (FiT), som driftes av Unima Norge, mottok ettårig tilskudd til biennalen i 2022. FIT ble arrangert for første gang i januar 2020. FiT er en arena for visning, samling og utvikling av norsk figurteater, og har som ambisjon å synliggjøre kvaliteten og mangfoldet i norsk figurteater. Programmet for 2022 består av flere anerkjente forestillinger fra inn- og utland, en parade, seminarer/workshops og utstillinger for barn og voksne. FiT vil være en biennale for både publikum og figurteatermiljøet. Cornerstone i Bergen mottok toårig tilskudd til deres aktivitet som plattform for ny scenetekst i Bergen. Siden etableringen i 2017 har Cornerstone levert et omfattende program bestående av egenproduserte og kuraterte forestillinger, iscenesatte lesninger, samtaler, verksteder, podkast og publikasjoner. I 2020 arrangerte de biennalen Bergen Dramatikkfestival for første gang til svært gode tilbakemeldinger. Bergen har manglet et miljø for scenetekst og Cornerstone/Bergen Dramatikkefestival har blitt en kjærkommen nykommer for utvikling- og produksjon av ny norsk dramatikk.

Barn og unge – et mangfold av publikumsgrupper

Av de 22 søknadene til behandling var det 16 tiltak som hadde noe program rettet mot barn og unge. Av arrangørene som mottok tildeling var det kun en arrangør som ikke hadde deler av programmet rettet mot barn og unge, eller hele familien. Soulsession Oslo er en festival for hele familien, og en ny arrangør på ordningen. Festivalen har eksistert i 10 år og jobber for å fremme hiphop-kulturen i Norge gjennom arrangementer med streetdance i fokus. Festivalen er et positivt tilskudd i kulturlandskapet og har bygd en plattform for kompetansedeling gjennom blant annet battles, workshops, samtaler, seminarer og forestillinger.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 22
Søknadssum: 40 706 540
Antall tildelinger: 11
Tildelingssum: 14 170 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2021 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 19.5.2021

  • Vedtak i rådsmøte: 16. - 17.6.2021

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
NOREVEIEN 24, 3 ETG. 3ETG - 2021-2022 Dans Oslo 2021 122000 19.5.2021 Avslått 0 NOREVEIEN 24, 3 ETG. 3ETG - 2021-2022 Dans Oslo 2022 92000 19.5.2021 Avslått 0 NORWAY FRINGE FESTIVAL AS Bergen Fringe Festival - 2021 Scenekunst annet Vestland 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 DANSEKUNST I ØSTFOLD Dansekunst i Østfold - 2022-2024 Dans Viken 2022 262000 19.5.2021 Avslått 0 DANSEKUNST I ØSTFOLD Dansekunst i Østfold - 2022-2024 Dans Viken 2023 262000 19.5.2021 Avslått 0 DANSEKUNST I ØSTFOLD Dansekunst i Østfold - 2022-2024 Dans Viken 2024 262000 19.5.2021 Avslått 0 ULFENG CONDUCT Gry Løwe Ulfeng - 2021 Teater Oslo 2021 700000 19.5.2021 Avslått 0 DANCE LINK AS In2IT International Dance Festival - 2022 Dans Møre og Romsdal 2022 150000 19.5.2021 Avslått 0 PS:DANCE AS MOVE Dansefestival - 2021 Dans Innlandet 2021 900000 19.5.2021 Avslått 0 PS:DANCE AS MOVE Dansefestival - 2021 Dans Innlandet 2022 1000000 19.5.2021 Avslått 0 REIS DEG KOMIKER KLUBB Reis Deg Komikerklubb - 2021-2023 Scenekunst annet Oslo 2021 145460 19.5.2021 Avslått 0 REIS DEG KOMIKER KLUBB Reis Deg Komikerklubb - 2021-2023 Scenekunst annet Oslo 2022 145460 19.5.2021 Avslått 0 REIS DEG KOMIKER KLUBB Reis Deg Komikerklubb - 2021-2023 Scenekunst annet Oslo 2023 145460 19.5.2021 Avslått 0 REIS DEG KOMIKER KLUBB Reis Deg Komikerklubb - 2021-2023 Scenekunst annet Oslo 2021 592300 19.5.2021 Avslått 0 REIS DEG KOMIKER KLUBB Reis Deg Komikerklubb - 2021-2023 Scenekunst annet Oslo 2022 689300 19.5.2021 Avslått 0 REIS DEG KOMIKER KLUBB Reis Deg Komikerklubb - 2021-2023 Scenekunst annet Oslo 2023 689300 19.5.2021 Avslått 0 REIS DEG KOMIKER KLUBB Reis Deg Komikerklubb - 2021-2023 Scenekunst annet Oslo 2021 511020 19.5.2021 Avslått 0 REIS DEG KOMIKER KLUBB Reis Deg Komikerklubb - 2021-2023 Scenekunst annet Oslo 2022 596120 19.5.2021 Avslått 0 REIS DEG KOMIKER KLUBB Reis Deg Komikerklubb - 2021-2023 Scenekunst annet Oslo 2023 596120 19.5.2021 Avslått 0 ROM FOR DANS AS Rom for Dans - 2021 Dans Oslo 2021 190000 19.5.2021 Avslått 0 TEATER AVVIK DA Teater Avvik (Tobias og Lars Vik) - 2021 Teater Vestfold og Telemark 2021 250000 19.5.2021 Avslått 0 IDUN VIK Cornerstone  - 2022-2023 Iscenesatt lesning Vestland 2022 1000000 19.5.2021 Bevilget 400000 IDUN VIK Cornerstone  - 2022-2023 Iscenesatt lesning Vestland 2023 500000 19.5.2021 Bevilget 200000 DANS I TRØNDELAG AS Dans i Trøndelag - 2022-2024 Dans Trøndelag 2022 700000 17.6.2021 Bevilget 400000 NORA, NASJONAL OG REGIONAL ARENA FOR DANS I VESTFOLD OG TELEMARK AS Dansekunst i Grenland - 2022 Dans Vestfold og Telemark 2022 500000 16.6.2021 Bevilget 300000 DANSIT - DANSEKUNST I TRONDHEIM OG MIDT-NORGE DansiT - Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge - 2022-2024 Dans Trøndelag 2022 2000000 17.6.2021 Bevilget 500000 FORENINGEN NORSK SAMTIDSDRAMATIKK Foreningen Norsk samtidsdramatikk og Norsk Dramatikkfestival - 2022-2023 Teater Oslo 2022 600000 19.5.2021 Bevilget 300000 FORENINGEN NORSK SAMTIDSDRAMATIKK Foreningen Norsk samtidsdramatikk og Norsk Dramatikkfestival - 2022-2023 Teater Oslo 2023 1100000 19.5.2021 Bevilget 600000 OSLO JAZZDANSFESTIVAL DA OSLO JAZZDANSFESTIVAL DA - 2021 Dans Oslo 2021 56000 19.5.2021 Bevilget 56000 RIMI...PRODUKSJONS OG VISNINGSPLATTFORM RIMI-IMIR SceneKunst (RISK) - 2022-2025 Scenekunst annet Rogaland 2022 1100000 19.5.2021 Bevilget 600000 RIMI...PRODUKSJONS OG VISNINGSPLATTFORM RIMI-IMIR SceneKunst (RISK) - 2022-2025 Scenekunst annet Rogaland 2023 1000000 19.5.2021 Bevilget 600000 RIMI...PRODUKSJONS OG VISNINGSPLATTFORM RIMI-IMIR SceneKunst (RISK) - 2022-2025 Scenekunst annet Rogaland 2024 1100000 19.5.2021 Bevilget 600000 SOUL SESSIONS OSLO Soul Sessions Oslo - 2022-2025 Dans Oslo 2022 400000 19.5.2021 Bevilget 200000 STAMSUND INTERNASJONALE TEATER AS Stamsund Internasjonale Teater - 2022-2025 Scenekunst annet Nordland 2022 2600000 19.5.2021 Bevilget 2400000 STAMSUND INTERNASJONALE TEATER AS Stamsund Internasjonale Teater - 2022-2025 Scenekunst annet Nordland 2023 2700000 19.5.2021 Bevilget 2400000 STAMSUND INTERNASJONALE TEATER AS Stamsund Internasjonale Teater - 2022-2025 Scenekunst annet Nordland 2024 2800000 19.5.2021 Bevilget 2400000 STAMSUND INTERNASJONALE TEATER AS Stamsund Internasjonale Teater - 2022-2025 Scenekunst annet Nordland 2025 3000000 19.5.2021 Bevilget 2400000 TEATERDRIFT BERGEN AS Teaterdrift Bergen AS - 2022 Teater Vestland 2022 800000 19.5.2021 Bevilget 614000 UNIMA NORGE UNIMA Norge ved Figurfestspillene i Tønsberg - 2022-2024 Figurteater Oslo 2022 1000000 19.5.2021 Bevilget 400000