Hopp til innhold

Søk støtte

Forskningsprogram

Digital kultur estetiske praksiser

Se vedtakslister

Forskningssatsingen Digital kultur, estetiske praksiser skal frembringe ny, forskningsbasert kunnskap om viktige trekk ved samtidens kunst og kultur i Norge knyttet til digitaliseringen, og ved de rammene kunst og kultur utfolder seg innenfor. Kulturrådet har lyst ut midler til forskerprosjekter. Det lyses også ut masterstipend.

Se mer om forskningsprogrammet her

Åpne alle