Hopp til innhold
Vedtaksliste

Driftstilskudd til organisasjoner for nasjonale minoriteter

Søk støtte

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.12.2019 kl. 13:00

  • Administrativ behandling: Dato ikke satt

  • Vedtak: 5.2.2020

Velg hva tabellen skal vise

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerSøknadssumTilskudd
Landsorganisasjonen for Romanifolket 1391000 470000 Det mosaiske trossamfunn 2000000 1181000 Skogfinske interesser i Norge 200000 200000 Norsk Finsk forbund 900000 450000 Taternes landsforening 2290000 491000 Kvenlandsforbundet 2880000 563000 Norske kveners forbund 4130000 1935000