Hopp til innhold
Vedtaksliste

Gjesteoppholdsstøtte for arenaer, arrangører og festivaler

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. september 2020

Tilbake til 2020 (Alle)

Om søknadsrunden

Kulturrådet har denne runden gitt tilskudd til en rekke gjesteopphold for kuratorer, kunstnere og fagpersoner ved arenaer over hele landet. I alt er 30 søknader om gjesteopphold behandlet, med et samlet søknadsbeløp på litt over 6 millioner kroner. Om lag 2,5 millioner kroner er bevilget til i alt 17 gjesteoppholdsprosjekter.

Gjesteoppholdsprosjektene denne runden representerer en stor bredde – både estetisk og geografisk, i form og i innhold. Søknadsrunden preges blant annet av tverrfaglighet, relasjonelle kunstpraksiser, internasjonale samarbeid og en vilje til økt mangfoldskompetanse i arenaene. Flere av gjesteoppholdene legger til grunn et utvidet kunstbegrep, med prosjekter preget av aktivisme og sosiale praksiser. Koronasituasjonen påvirker også gjesteoppholdsprosjektene, både praktisk og kunstnerisk.

Selv om antall søknader til behandling ikke er høyt, representerer det en økning i søknadstallet på ordningen, sammenliknet med de siste årene. Kulturrådet mener også at kvaliteten på søknadene er gjennomgående solid. Gjesteoppholdsprosjektene som har blitt prioritert bidrar på ulike måter til styrket programinnhold, publikumsutvikling, utfordring av etablerte strukturer og etablering av nye praksiser ved kunst- og kulturarenaer i Norge.

Hovedtyngden av søknadene kommer fra det visuelle og tverrfaglige feltet. Like fullt har en rekke ulike arenaer søkt om gjesteoppholdstilskudd – kulturhus, kunstsentre, en kunsthall, gjestekunstnerarenaer, festivaler, kompetansemiljøer, foreninger, et museum, kulturnæringsaktører og turistarenaer. Av disse er det både flere nye og flere veletablerte initiativer. Søknadene er jevnt geografisk fordelt, bortsett fra at Agder ikke er representert. En interessant tendens er at flere arenaer på små steder har søkt gjesteoppholdsstøtte – her er blant annet Valevåg, Fenstad, Heggedal, Rjukan, Inderøy, Austmarka, Fall, Surnadal, Litløy og Evenskjer representert. Også i tildelingene er det en tydelig geografisk bredde.

Preget av koronasituasjonen

Så godt som alle gjesteoppholdsprosjektene forholder seg til koronasituasjonen, men på særs ulike måter. Noen vender blikket mot det stedlige og lokale, andre utforsker hvordan en internasjonal kulturarena kan drives under nye forutsetninger. I flere tilfeller utforsker de inviterte gjestene konsekvensene av pandemien kunstnerisk eller kuratorisk. Andre viser til nye behov for kompetanse i organisasjonen som følge av koronasituasjonen. Her kan tre eksempler på gjesteopphold som har fått støtte, trekkes fram:

  • Kunstbanken Hedmark inviterer de polske performancekunstnerne og -kuratorene Malgorzata Sady og Barbara Luszawska som gjestekuratorer for Hamar performancefestival 2021. Kunstnerne vil bidra i programskapingen og til å styrke festivalens internasjonale nettverk, særlig opp mot det polske performancemiljøet. 2021-utgaven av festivalen har tittelen Nærhet på avstand, og vil vise performancer som utforsker hvordan pandemien endrer våre sosiale mønstre, ensomhet/nærhet og smittevernsregler.
  • S12 galleri og verksted i Bergen har tilknyttet seg den kanadiske glasskunstneren Timothy Belliveau, som skal utvikle en Lokal AiR. I motsetning til det eksisterende internasjonale gjestekunstnerprogrammet ved arenaen, er Lokal AiR spisset mot kunstnere bosatt i Norge som i utgangspunktet ikke har forhåndskunnskap om tilvirkning av glass.
  • Surnadal billag har fått tilskudd til gjesteopphold for kunstnerne og kuratorene Fabia Bürger og Jeremy Welsh, som skal omstrukturere arenaens utadrettede program i lys av koronasituasjonen. Programmet har sitt utspring i den internasjonale og tverrfaglige nysatsingen Billag festival, som skulle gjennomføres for første gang sommeren 2020. Planen var at 52 visuelle kunstnere, performancekunstnere og musikere skulle sette opp utstillinger, forestillinger, stedstilpassede installasjoner og konserter ved arenaen. På grunn av koronapandemien ble den planlagte festivalen avlyst, og programmet skal heller spres utover 2021. Gjesteoppholdet bidrar til et betydelig løft i arenaens utadrettede formidling.

13 av gjesteoppholdene dreier seg helt eller delvis om å invitere inn internasjonale kunstnere/kuratorer, som ikke bor i Norge. De fleste bor i Europa og Norden, men det er også gjestekuratorer bosatt i USA som har blitt invitert til opphold i Norge. Internasjonalt samarbeid og utveksling er et satsingsområde på ordningen, men flere av gjesteoppholdene med en internasjonal profil vil antakelig bli vesentlig endret eller utsatt i møte med karanteneregler framover.

Mangfoldsprosjekter som utfordrer institusjonene

Noen av de sterkeste søknadene denne runden inviterer inn gjestekuratorer og -kunstnere som bidrar til et større mangfold, utfordrer institusjonenes praksis og åpner opp for arenaene for en større bredde av publikummere. To eksempler på dette kan særlig løftes fram:

  • Kunsthall Trondheim har fått gjesteoppholdsstøtte til å knytte til seg gruppa Oi!. Oi! er et normkritisk prosjekt av og med ei gruppe unge minoritetspersoner, ledet og initiert av kunstner Emma Wolokau-Wanambwa. Gruppa skal utvikle og gjennomføre en rekke utadrettede arrangementer og medvirkende prosjekter ved kunsthallen, og gjennom dette bidra til å styrke kunsthallens kompetanse når det kommer til programmerings- og utviklingsarbeid for unge med minoritetsbakgrunn.
  • Kunstnerforbundets inviterer kurator Bassam El Baroni (EG/FI), kunstner Tanya Busse (CA/NO) og kunstner/arkitekt Joar Nango (NO) til å holde workshops, foredrag, delta i atelierbesøk, besøke samarbeidspartnere og delta i kollektive samtaler. Målet er å videreutvikle Atelier kunstnerforbundet som plattform, utforske programmets potensiale og utfordre institusjonen, i tillegg til å øke Kunstnerforbundets mangfoldskompetanse og relevans for et bredt publikum.

Fremdeles potensiale til å nå bredere ut med ordningen
Selv om søknadstallet er litt høyere enn de siste rundene, er inntrykket fremdeles at gjesteoppholdsordningen har potensiale til å nå ut til flere arenaer. Ordningen er åpen for de fleste type kunst- og kulturarenaer, som kulturhus, litteraturhus og bibliotek, spillesteder, klubber og konsertscener, kunsthaller, kunstforeninger og visningssteder, museer, organisasjoner, programmerende scener, arrangører og festivaler. Målet er å gi arenaene mulighet til faglig og kunstnerisk utvikling gjennom å støtte gjesteopphold for eksterne kuratorer, arrangører eller kunstnere som inviteres til samarbeid om programutvikling og kunstproduksjon ved arenaene. Kulturrådet ønsker seg flere søknader fra et bredt kunst- og kulturfelt, og jobber med å formidle ordningen til ulike søkergrupper.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 30

Søknadsbeløp: kr 6 143 867

Antall tildelinger: 17

Tildelingsbeløp: kr 2 491 50

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.9.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 17. - 19.11.2020

  • Vedtak i rådsmøte: 15. - 16.12.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
MADSTUN AS Furio di Castri,Sarah Rice, B. Eike m.fl - Madstun 2021 Tverrfaglig Innlandet 2021 129000 17.11.2020 Avslått 0 MADSTUN AS Furio di Castri,Sarah Rice, B. Eike m.fl - Madstun 2021 Tverrfaglig Innlandet 2022 129000 17.11.2020 Avslått 0 MADSTUN AS Furio di Castri,Sarah Rice, B. Eike m.fl - Madstun 2021 Tverrfaglig Innlandet 2023 129000 17.11.2020 Avslått 0 ÅS KOMMUNE Lambros Papanikolatos og Liz Wewiora - Ås internasjonale kultursenter - 2021 Visuell kunst Viken 2021 140000 17.11.2020 Avslått 0 TINE SEMB Tony Cokes - Karmaklubb in collab. With PRAKSIS, 2021 Visuell kunst Oslo 2021 100000 17.11.2020 Avslått 0 SVEIO KOMMUNE S Wigdell og H Hansegård mfl - Valenheimen 2021 og 2022 Tverrfaglig Vestland 2021 17600 17.11.2020 Avslått 0 SVEIO KOMMUNE S Wigdell og H Hansegård mfl - Valenheimen 2021 og 2022 Tverrfaglig Vestland 2022 260000 17.11.2020 Avslått 0 MODUM KOMMUNE KULTURSEKTOR Lajla Renate Buer Storli - Modum kulturhus 2020-2021 Tverrfaglig Viken 2021 100000 17.11.2020 Avslått 0 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Studiosessions - Bergen Senter For Elektronisk Kunst 2021 2022 Musikk Vestland 2021 71800 17.11.2020 Avslått 0 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Studiosessions - Bergen Senter For Elektronisk Kunst 2021 2022 Musikk Vestland 2022 71800 17.11.2020 Avslått 0 LITLØY FYR AS Trude Lorentzen, A. Heminsley m.fl. - Litløy Fyr 2021 Litteratur Nordland 2021 196500 17.11.2020 Avslått 0 NORDLYSFESTIVALEN TROMSØ Gaute Barlindhaug - Nordlysfestivalen 2022 Tverrfaglig Troms og Finnmark 2021 200000 17.11.2020 Avslått 0 KULTURFJØSET HUSER Jacob Kirkevaag - Kulturfjøset Huser 2021 Visuell kunst Viken 2021 62421 17.11.2020 Avslått 0 KULTURFJØSET HUSER Brigitte Stolpmann - Kulturfjøset Huser 2021-22 Visuell kunst Viken 2021 76960 17.11.2020 Avslått 0 STIFTELSEN KUNSTNERNES HUS Tom McCarthy - Kunstnernes Hus 2022 Visuell kunst Oslo 2021 150000 17.11.2020 Avslått 0 KULTURFJØSET HUSER Bernt Karsten Sannerud - Kulturfjøset Huser Musikk Viken 2021 59046 17.11.2020 Avslått 0 KULTURFJØSET HUSER Bernt Karsten Sannerud - Kulturfjøset Huser Musikk Viken 2022 59046 17.11.2020 Avslått 0 KULTURFJØSET HUSER Bernt Karsten Sannerud - Kulturfjøset Huser Musikk Viken 2023 59046 17.11.2020 Avslått 0 NITJA SENTER FOR SAMTIDSKUNST Mara Ambrozic - Nitja senter for samtidskunst 2021 Visuell kunst Viken 2021 235850 16.12.2020 Avslått 0 DANS I TRØNDELAG AS Lonely Riders Norge - Dans i Trøndelag 2021 Scenekunst Trøndelag 2021 126500 17.11.2020 Bevilget 125000 ATELIER AUSTMARKA flere gjestekunstere - Atelier Austmarka 2021 Tverrfaglig Innlandet 2021 150000 17.11.2020 Bevilget 150000 ATELIER AUSTMARKA flere gjestekunstere - Atelier Austmarka 2022 Tverrfaglig Innlandet 2022 150000 17.11.2020 Bevilget 150000 RJUKAN SOLARPUNK ACADEMY Ask Dale Wold og Anja Askeland - Rjukan Solarpunk Academy 2021 Tverrfaglig Vestfold og Telemark 2021 143600 18.11.2020 Bevilget 120000 RJUKAN SOLARPUNK ACADEMY Tromsø Folkekjøkken ved Liv Bangsund - Rjukan Solarpunk Academy 2021 Tverrfaglig Vestfold og Telemark 2021 75000 17.11.2020 Bevilget 75000 SURNADAL BILLAG AS Jeremy Welsh og Fabia Bürger - Surnadal Billag AS 2021 Tverrfaglig Møre og Romsdal 2021 100000 17.11.2020 Bevilget 100000 VARDOBAIKI AS Bernt og Kristin Bjørn - Várdobáiki AS, 2021 Scenekunst Troms og Finnmark 2021 56000 17.11.2020 Bevilget 50000 ÅS KOMMUNE TEKNIKK, SAMFUNN OG KULTUR ADM Terje Evensen - Ås kulturhus 2021 Musikk Viken 2021 120000 17.11.2020 Bevilget 120000 S12 GALLERI OG VERKSTED AS Timothy Belliveau - S12 Galleri og Verksted, 2021 Visuell kunst Vestland 2021 113400 17.11.2020 Bevilget 113000 KUNSTNERFORBUNDET AS B. El Baroni, Tanya Busse, Joar Nango - Atelier Kunstnerforbundet 2021 Visuell kunst Oslo 2021 168000 17.11.2020 Bevilget 168000 MØRE OG ROMSDAL KUNSTSENTER After The Butcher Thomas Kilpper m.fl - Møre og Romsdal Kunstsenter 2021 Tverrfaglig Møre og Romsdal 2021 200000 17.11.2020 Bevilget 130000 KUNSTBANKEN HEDMARK KUNSTSENTER Malgorzata Sady og Barbara Luszawska - Kunstbanken Hedmark Kunstsenter 2021 Visuell kunst Innlandet 2021 70000 17.11.2020 Bevilget 70000 TOU SCENE AS RUNA BORCH SKOLSEG OG HUY LE VO - TOU 2021-2022 Scenekunst Rogaland 2021 350000 17.11.2020 Bevilget 175000 TOU SCENE AS RUNA BORCH SKOLSEG OG HUY LE VO - TOU 2021-2022 Scenekunst Rogaland 2022 350000 17.11.2020 Bevilget 175000 KUNSTHALL TRONDHEIM AS Hinda Farah og Sheila Kassim - Kunsthall Trondheim 2021 Visuell kunst Trøndelag 2021 259520 17.11.2020 Bevilget 259500 KULTURFJØSET HUSER Marie Landmark - Kulturfjøset Huser 2021 - 22 Litteratur Viken 2021 28378 17.11.2020 Bevilget 28000 VESTFOLD KUNSTSENTER Maija Rudovska m.fl. - Vestfold Kunstsenter gjesteprogram 2021-2022 Visuell kunst Vestfold og Telemark 2021 93000 17.11.2020 Bevilget 93000 VESTFOLD KUNSTSENTER Maija Rudovska m.fl. - Vestfold Kunstsenter gjesteprogram 2021-2022 Visuell kunst Vestfold og Telemark 2022 93000 17.11.2020 Bevilget 93000 FACTORY LIGHT FESTIVAL AS de:LUX - 3 curator + 3 artist - Factory Light Festival 2021 Visuell kunst Viken 2021 187000 17.11.2020 Bevilget 187000 FORTIDSMINNEFORENINGEN DEN TRØNDERSKE AVDELING Anine Hansen + 2 - Fortidsminneforeningens eiendommer i Trøndelag 2021 Tverrfaglig Trøndelag 2021 110000 17.11.2020 Bevilget 110000