Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kirkemusikk

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. september 2017

Tilbake til 2017 (Alle)

Om søknadsrunden

I denne runden ble det behandlet 36 søknader, 17 av disse fikk støtte. Flertallet av søknadene i denne runden gjelder støtte til arrangører eller utøvere. Blant disse igjen utgjør korkonserter med innleide profesjonelle solister og orkestermusikere en vesentlig andel.

Ett interessant trekk ved tildelingsrunden og kirkemusikkordningen for øvrig er at de gis tilskudd til musikkfremføringer hvor konteksten ikke er en konsert men en gudstjeneste. De senere årene har antall søknader til musikkfremføringer i gudstjenester vært økende, noe som etter alt å dømme er et resultat av det man kan kalle en «ad fontes»-bevegelse i norsk kirkemusikk, hvor målet er å tilbakeføre kirkemusikalske verk til sin opprinnelige fremførelseskontekst i gudstjenesten. Eksempelvis er det i denne runden gitt et tilskudd på kr 200 000 til årsprogrammet for Ad Fontes Akademi for musikk og liturgi.

I tillegg til korkonserter har det kommet inn søknader om ulike typer konsert- og turnéprosjekter. Blant disse kan harpisten Sunniva Rødlands konsertturné med John Cages verk for 20 harper i en spesialtilpasset versjon for steinkirker, utviklet i samarbeid med Notam, trekkes frem.

I likhet med tidligere søknadsrunder på kirkemusikkordningen er søknadene fordelt ujevnt geografisk. Hovedparten av søknadene kommer fra Oslo, Akershus og Hordaland, mens det f.eks. kun har kommet inn to søknader fra fylkene i Nord-Norge.

Barn og unge

Fire av søknadene gjelder prosjekter for og med barn og unge, og hvorav én søknad ble innvilget: Musica Sacra er et sommerkurs for barn og unge med fokus på gregoriansk sangtradisjon, nyere kirkemusikk, orgelspill og korsang. Kurset har mottatt tilskudd over flere år og anses for å være en viktig rekrutteringsarena til kirkemusikkfeltet.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 36

Søknadssum: 5 686 000

Antall tildelinger: 17

Tildelingssum: 1 834 000

Søknader som kommer inn til Støtteordning for kirkemusikk blir behandlet i musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.9.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 27. - 29.11.2017

  • Vedtak i rådsmøte: 13. - 14.12.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
DIAKONOS Arvid Pettersen Arvid Pettersen - "En konsert for alle generasjoner" Verdensmusikk Telemark 2017 60000 29.11.2017 Avslått 0 DIAKONOS Arvid Pettersen Arvid Pettersen - "En konsert for alle generasjoner" Verdensmusikk Telemark 2018 60000 29.11.2017 Avslått 0 DIAKONOS Arvid Pettersen Arvid Pettersen - "En konsert for alle generasjoner" Verdensmusikk Telemark 2019 60000 29.11.2017 Avslått 0 STAVANGER FRIMURERLOGER St. Svithuns sangforening - Dette er dagen som Herren har gjort - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2018 40000 29.11.2017 Avslått 0 STØREN SOKN Støren Menighetsråd - Jubileumsarrangement i 2017 Klassisk/samtidsmusikk Sør-Trøndelag 2017 55000 29.11.2017 Avslått 0 SKRUK SKRUK, Sunnmøre kristelege ungdomskor - 2017-2018 Verdensmusikk Møre og Romsdal 2017 120000 29.11.2017 Avslått 0 SKRUK SKRUK, Sunnmøre kristelege ungdomskor - 2017-2018 Verdensmusikk Møre og Romsdal 2018 500000 29.11.2017 Avslått 0 HOF MENIGHETSKOR Hof kulturkirke (Hof menighetskor) - Månedlig kulturtilbud 2017-2020 Klassisk/samtidsmusikk Hedmark 2018 120000 29.11.2017 Avslått 0 HOF MENIGHETSKOR Hof kulturkirke (Hof menighetskor) - Månedlig kulturtilbud 2017-2020 Klassisk/samtidsmusikk Hedmark 2019 120000 29.11.2017 Avslått 0 HOF MENIGHETSKOR Hof kulturkirke (Hof menighetskor) - Månedlig kulturtilbud 2017-2020 Klassisk/samtidsmusikk Hedmark 2020 120000 29.11.2017 Avslått 0 VESTBY KIRKELIGE FELLESRÅD Arrangør er Son kulturkirke - Konsertserie Son kulturkirke høsten 2017 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2017 46000 29.11.2017 Avslått 0 Daniel Herskedal Daniel Herskedal og Magnus Myhre - Desert Lighthouse 2018 Klassisk/samtidsmusikk Møre og Romsdal 2018 90000 29.11.2017 Avslått 0 RØYKEN KIRKELIGE FELLESRÅD Spikkestad kirke- og kultursenter - Åpningsfestival for Spikkestad kirke- og kultursenter 2018 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2018 200000 29.11.2017 Avslått 0 ELI HELLAND SINGING PERFORMANCE Eli Helland Trio - Konsertserie vår og høst 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold 2017 20000 29.11.2017 Avslått 0 ELI HELLAND SINGING PERFORMANCE Eli Helland Trio - Konsertserie vår og høst 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold 2018 60000 29.11.2017 Avslått 0 ELISABETH KARSTEN Elisabeth Karsten Trio - Konsertserie vinter 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Telemark 2017 38000 29.11.2017 Avslått 0 ELISABETH KARSTEN Elisabeth Karsten Trio - Konsertserie vinter 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Telemark 2018 62000 29.11.2017 Avslått 0 KONGSBERG KANTORI Kongsberg Kantori - Gloria - 2017/2018 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2017 60000 29.11.2017 Avslått 0 KONGSBERG KANTORI Kongsberg Kantori - Gloria - 2017/2018 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2018 8000 29.11.2017 Avslått 0 BISKOPSHAVN SOKN Korskolen i Biskopshavn - Konserter i Biskopshavn kirke våren 2018 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2018 100000 29.11.2017 Avslått 0 FORENINGEN OPERA MOBILE Kompani Opera Mobile - Juleoratoriet mini - barnas Bach, 2017 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2017 20000 29.11.2017 Avslått 0 Ragne Marie Døble Ragne Marie Døble - Konsertserie 2018-2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Rogaland 2018 50000 29.11.2017 Avslått 0 Ragne Marie Døble Ragne Marie Døble - Konsertserie 2018-2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Rogaland 2019 25000 29.11.2017 Avslått 0 DOLSTAD KAMMERKOR Dolstad kammerkor - Konsertsesongen 2018 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2018 60000 29.11.2017 Avslått 0 URANIENBORG VOKALENSEMBLE Uranienborg Vokalensemble - En salmedokumentar - Konsertserie 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 140000 29.11.2017 Avslått 0 NORWEGIAN CORNETT & SACKBUTS ANS Norwegian Cornett & Sackbuts - Brennaktuell Barokk 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 280000 29.11.2017 Avslått 0 HILDE TRÆTTEBERG SERKLAND Brønn Produksjoner - Musikkteaterforestilling i St.Jakob kirke des 2017 Populærmusikk Hordaland 2017 50000 29.11.2017 Avslått 0 DOVREJUL Dovrejul - Konsertar 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2017 100000 29.11.2017 Avslått 0 DOMKIRKENS SOKN Fredrikstad domkirke - Messemusikk 2018-20 Klassisk/samtidsmusikk Østfold 2017 75000 29.11.2017 Avslått 0 DOMKIRKENS SOKN Fredrikstad domkirke - Messemusikk 2018-20 Klassisk/samtidsmusikk Østfold 2018 75000 29.11.2017 Bevilget 50000 DOMKIRKENS SOKN Fredrikstad domkirke - Messemusikk 2018-20 Klassisk/samtidsmusikk Østfold 2019 75000 29.11.2017 Avslått 0 NIDAROS DOMKIRKE OG VÅR FRUE SOKN Nidaros domkirke og Vår Frue menighet - Store verk i Nidarosdomen 2018 Klassisk/samtidsmusikk Sør-Trøndelag 2018 350000 29.11.2017 Bevilget 350000 ØYVIND SØRUM Nes menighet - Kammermusikk i kulturkirken Nes 2018 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2018 47000 29.11.2017 Bevilget 40000 SUNNIVA RØDLAND, HARPIST Sunniva Rødland, Harpist - Turné 2018 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2018 80000 29.11.2017 Bevilget 80000 HIJOO MOON Arctic Musicians - Bach i Nord 2017/2018 Klassisk/samtidsmusikk Troms 2017 80000 29.11.2017 Bevilget 40000 HIJOO MOON Arctic Musicians - Bach i Nord 2017/2018 Klassisk/samtidsmusikk Troms 2018 170000 29.11.2017 Bevilget 85000 Daniel Rene Sagstuen Sæther Daniel Sæther og Grønland Kike - Bach mot natta 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 140000 29.11.2017 Bevilget 100000 BRAGERNES SOKN Bragernes menighet - "Missa brevis" på norsk i 2018 og 2019 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2018 48000 29.11.2017 Bevilget 35000 BRAGERNES SOKN Bragernes menighet - "Missa brevis" på norsk i 2018 og 2019 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2019 48000 29.11.2017 Bevilget 35000 BERGEN DOMKIRKE SOKN Bergen Domkor - 2017-2018 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2017 55000 29.11.2017 Bevilget 60000 BERGEN DOMKIRKE SOKN Bergen Domkor - 2017-2018 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2018 225000 29.11.2017 Avslått 0 BERGEN DOMKIRKE SOKN Tord Kalvenes - Missa de Lumine 2017 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2018 55000 29.11.2017 Bevilget 55000 James Neil Michael Reed NeoCantus - Nynorsk kyrkjemusikkfestival 2018 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2018 75000 29.11.2017 Bevilget 40000 MUSICA SACRA Musica Sacra - Musica Sacra sommerkurs 2018 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2018 170000 29.11.2017 Bevilget 130000 VARDÅSEN SOKN Vardåsen sokn - Orgelfestdager i Vardåsen kirke 2018 - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2018 120000 29.11.2017 Bevilget 80000 VARDÅSEN SOKN Vardåsen sokn - Orgelfestdager i Vardåsen kirke 2018 - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 120000 29.11.2017 Avslått 0 PAULUS OG SOFIENBERG SOKN Paulus og Sofienberg menighet - Internasjonale orgelkonserter 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 70000 29.11.2017 Bevilget 70000 AD FONTES - AKADEMI FOR MUSIKK OG LITURGI Ad Fontes Akademi for musikk og liturgi - Årsprogram 2018 Klassisk/samtidsmusikk Hedmark 2018 200000 29.11.2017 Bevilget 200000 BERGEN DOMKIRKE SOKN Bergen domkirke menighet - Bergen Orgelsommer 2018 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2018 124000 29.11.2017 Bevilget 124000 Liv Kristin Holmberg Liv Kristin Holmberg&Christina Lindgren - Nattens Lys 2018 Klassisk/samtidsmusikk Telemark 2017 120000 14.12.2017 Bevilget 60000 LEVANGER SOKN Levanger menighet - Levanger kulturkirke 2018 Klassisk/samtidsmusikk Nord-Trøndelag 2018 500000 29.11.2017 Bevilget 200000