Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kirkemusikk

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. mars 2018

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

Det ble behandlet 40 søknader på kirkemusikkordningen denne runden, hvor av 19 er tildelt støtte. Runden preges av at gjenstående midler til disposisjon for 2018 er betraktelig lavere enn til tilsvarende runde tidligere år, som igjen har ført til strenge prioriteringer.

Søknadstallet tilsvarer samme antall søknader som kom inn til samme runde i 2017. Det er søkt om tilskudd til blant annet konsertserier og enkeltkonserter, turneer og bestillingsverk. Prosjektene som støttes på kirkemusikkordningen kan deles inn i fem hovedkategorier: Arrangørvirksomhet, utøverbasert virksomhet (turnéer), festivaler, rekrutteringstiltak og diverse tiltak. 16 av søknadene faller inn under utøverbasert virksomhet, og 20 under arrangørvirksomhet og festivaler. Som tidligere er det en stor overvekt av søknader innenfor klassisk musikk.

Det er relativt få nye søkere på ordningen. Det er allikevel noen tilfeller der det søkes tilskudd til enkeltstående prosjekter. Alle fylker foruten Finnmark, Oppland, Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag er representert i søknadsbunken. Produksjon og formidling av musikk av høy kvalitet til barn og unge er en av Kulturrådets hovedsatsninger jamfør områdeplan for musikk. Av de innkomne søknadene er det kun ett prosjekt som i sin helhet er rettet mot denne målgruppen. Kirkemusikkordningen er en av få ordninger i Kulturrådet som støtter opplæringsprosjekter, da dette kan bidra til å oppnå ordningens mål om å styrke rekrutteringen til kirkemusikkfeltet. Det burde derfor være et potensial for flere prosjekter for barn og unge.

Kvaliteten på prosjektene det søkes om tilskudd til er varierende. Flere søknader gjelder enkeltkonserter, som det normalt ikke gis tilskudd til på grunn av lite omfang. Som vanlig søkes det dessuten om tilskudd til flere prosjekter med amatørkor. Det ble ikke gitt støtte til slike prosjekter denne søknadsrunden og i flere av disse tilfellene er det henvist til ordningen Aktivitetsmidler for kor hos Norges korforbund.

Mange av tiltakene har mulighet for å benytte seg av eksisterende infrastruktur i kirken. I flere tilfeller medfører det at budsjettene blir mindre, da kostnader som husleie, honorar til kantor, kirketjener eller lignende kan være luket ut. Søknadssummene er derfor i mange tilfeller lave, men vil allikevel kunne ha stor betydning for å bidra til konserter og annet kirkemusikalsk utviklingsarbeid. Denne runden er det flere av søknadene som har fått bevilget mindre summer, i sjiktet 20 000 - 40 000 kr. Slike tilskudd vurderes ofte til å være særlig effektive.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 40 søknader kom inn til fristen, hvor av én søknad er trukket av søker.

Søknadssum: 4 943 160 kr.

Antall tildelinger: 19

Søknader som kommer inn til Støtteordning for kirkemusikk blir behandlet i Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 15.5.2018

  • Vedtak i rådsmøte: 18. - 19.6.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
DEN KATOLSKE KIRKE I NORGE Vår Frue Menighet, Ålesund - profesjonelle musikere til høytidsdager Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 14000 15.5.2018 Avslått 0 Hans Christian Nystad Sandefjord Brass Symposium - Transkribering av Rutters "Magnificat" og konsertserie våren 2018 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2018 30000 15.5.2018 Avslått 0 Roar Berg Høybråten, Fossum og Stovner menighet - Konserter i Stovner, Fossum og Ellingsrud kirker – våren 2018 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2018 29500 15.5.2018 Avslått 0 Ola Øivind Eide Spjelkavik Barne og Ungdomskantori - "Sommerens Maria" 2018 Klassisk/samtidsmusikk Møre og Romsdal 2018 30000 15.5.2018 Avslått 0 STEINKJER SOKN Steinkjer Sokn - Kantategudsteneste og konsertar i Steinkjer kirke høst 2018-vår 2019 Klassisk/samtidsmusikk Nord-Trøndelag 2018 104500 15.5.2018 Avslått 0 STEINKJER SOKN Steinkjer Sokn - Kantategudsteneste og konsertar i Steinkjer kirke høst 2018-vår 2019 Klassisk/samtidsmusikk Nord-Trøndelag 2019 61000 15.5.2018 Avslått 0 INNSTRANDEN SOKN Innstranden menighet - Jakobmesser 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2018 30000 15.5.2018 Avslått 0 Kåre Solmund Sætrevik Nystabakk Ensemble Hyperborea - Anima mea 2018 Klassisk/samtidsmusikk Troms 2018 84660 15.5.2018 Avslått 0 STAVANGER GOSPEL COMPANY SGCompany - Samstemt tro - Nye allsanger til bruk i kirken 2018-2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Rogaland 2018 30000 15.5.2018 Avslått 0 STAVANGER GOSPEL COMPANY SGCompany - Samstemt tro - Nye allsanger til bruk i kirken 2018-2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Rogaland 2019 50000 15.5.2018 Avslått 0 ELI HELLAND SINGING PERFORMANCE Eli Helland - Birgitta Pilegrim 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold 2018 50000 15.5.2018 Avslått 0 BRAGERNES SOKN Bragernes kantori - november 2018 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2018 40000 15.5.2018 Avslått 0 Jon Fylling Bodø Kammerkor / D'KOR Bærum - gå mot lyset - Mozart Requiem 2018 Klassisk/samtidsmusikk Østfold 2018 60000 15.5.2018 Avslått 0 Hans Herman Van Der Meijden Agder Kammerkor - konsert høst 2018 Klassisk/samtidsmusikk Aust-Agder 2018 120000 15.5.2018 Avslått 0 GRORUD KIRKES KAMMERKOR Grorud kirkes kammerkor & Ullern kammerkor - Konserter høst 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 25000 15.5.2018 Avslått 0 VÅLER KIRKELIGE FELLESRÅD Våler kirkemusikalsk arbeid - Internasjonal orgelfestival 2018 Klassisk/samtidsmusikk Hedmark 2018 100000 15.5.2018 Avslått 0 Robin Andre Methlie Alone Together - kirkekonserter høst 2018 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2018 25000 15.5.2018 Avslått 0 OSLO KAMMERKOR Oslo Kammerkor - Allehelgenskonsert 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 200000 15.5.2018 Avslått 0 ENSEMBLE PAULUS BAROKK ensemble Paulus Barokk/Larvik Barokk - Vinter-Gloria 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 55000 15.5.2018 Avslått 0 Helge Nysted Modum menighet - Kirkekonsert med Sølvi Hopland 2018 Populærmusikk Buskerud 2018 25000 15.5.2018 Avslått 0 MIDTRE NAMDAL KIRKELIGE FELLESRÅD Overhalla menighetsråd - Innvielse av nytt orgel i Ranem kirke 2018 Klassisk/samtidsmusikk Nord-Trøndelag 2018 145000 15.5.2018 Avslått 0 STAVANGER BAROKKENSEMBLE Stavanger Barokk - Kirkekonserter 2018 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2018 80000 15.5.2018 Avslått 0 ÅLESUND KIRKELIGE FELLESRÅD Ålesund kirkelige fellesråd - Sommerkonsertene i kirkene i Ålesund 2018 Klassisk/samtidsmusikk Møre og Romsdal 2018 60000 15.5.2018 Bevilget 60000 BRAGERNES SOKN Bragernes menighet - Orgelkonserter i Bragernes kirke 2019-2021 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2019 126000 15.5.2018 Bevilget 90000 BRAGERNES SOKN Bragernes menighet - Orgelkonserter i Bragernes kirke 2019-2021 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2020 108000 15.5.2018 Avslått 0 BRAGERNES SOKN Bragernes menighet - Orgelkonserter i Bragernes kirke 2019-2021 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2021 108000 15.5.2018 Avslått 0 BØSNES SOMMERFESTIVAL Bønsnes sommerfestival - Bønsnes sommerfestival 2018 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2018 20000 15.5.2018 Bevilget 20000 BØSNES SOMMERFESTIVAL Bønsnes sommerfestival - Bønsnes sommerfestival 2018 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2019 30000 15.5.2018 Avslått 0 BØSNES SOMMERFESTIVAL Bønsnes sommerfestival - Bønsnes sommerfestival 2018 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2020 30000 15.5.2018 Avslått 0 BERGEN DOMKIRKE SOKN Bergen Domkor - Martin Ødegaard – Ny messe for kor 2019 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2018 125000 15.5.2018 Bevilget 100000 ELSE OLSEN STORESUND Else Olsen S. - Mormor, mat og andakt (2018) Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2018 30000 18.6.2018 Bevilget 30000 RØA SOKN Røa Menighet - Røa Musikkfestuker 2018-2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 170000 15.5.2018 Bevilget 90000 RØA SOKN Røa Menighet - Røa Musikkfestuker 2018-2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 180000 15.5.2018 Avslått 0 RØA SOKN Røa Menighet - Røa Musikkfestuker 2018-2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 190000 15.5.2018 Avslått 0 BERGEN DOMKIRKE SOKN Bergen kirkeautunnale - Festival for kirkekunst og musikk 2018 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2018 400000 15.5.2018 Bevilget 200000 LARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD Larvik Menighet - Widor2019 - De 10 orgelsymfoniene i Larvik kirke Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2019 40000 15.5.2018 Bevilget 40000 ODDERNES SOKN Oddernes sokn - Orgelsommer i Kristiansand 2018-2020 Klassisk/samtidsmusikk Vest-Agder 2018 29000 15.5.2018 Bevilget 20000 ODDERNES SOKN Oddernes sokn - Orgelsommer i Kristiansand 2018-2020 Klassisk/samtidsmusikk Vest-Agder 2019 38000 15.5.2018 Avslått 0 ODDERNES SOKN Oddernes sokn - Orgelsommer i Kristiansand 2018-2020 Klassisk/samtidsmusikk Vest-Agder 2020 46000 15.5.2018 Avslått 0 GJERTRUDS SIGØYNERORKESTER Gjertruds Sigøynerorkester, Molland m.fl - "Rom i herberget" - 7 julekonserter med sigøynermusikk 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Telemark 2018 140000 15.5.2018 Bevilget 80000 HOF KULTURKIRKE Hof kulturkirke - Månedlige konserter i Hof kulturkirke Klassisk/samtidsmusikk Hedmark 2018 150000 15.5.2018 Bevilget 50000 HOF KULTURKIRKE Hof kulturkirke - Månedlige konserter i Hof kulturkirke Klassisk/samtidsmusikk Hedmark 2019 150000 15.5.2018 Avslått 0 HOF KULTURKIRKE Hof kulturkirke - Månedlige konserter i Hof kulturkirke Klassisk/samtidsmusikk Hedmark 2020 200000 15.5.2018 Avslått 0 Thomas Eide Torstrup Torstrup/Högberg/Inderberg - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2018 50000 15.5.2018 Bevilget 50000 Tord Gustavsen Tanum kirke og Tord Gustavsen m.fl. - Musikalske meditasjoner 2018-2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2018 95000 15.5.2018 Bevilget 40000 Tord Gustavsen Tanum kirke og Tord Gustavsen m.fl. - Musikalske meditasjoner 2018-2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2019 80000 15.5.2018 Bevilget 40000 SENTRUM OG ST. HANSHAUGEN SOKN Sentrum og St. Hanshaugen sokn - Nåde 2018-2020: Musikkmeditasjon med bønn og stillhet Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 27500 15.5.2018 Bevilget 20000 SENTRUM OG ST. HANSHAUGEN SOKN Sentrum og St. Hanshaugen sokn - Nåde 2018-2020: Musikkmeditasjon med bønn og stillhet Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 38000 15.5.2018 Avslått 0 SENTRUM OG ST. HANSHAUGEN SOKN Sentrum og St. Hanshaugen sokn - Nåde 2018-2020: Musikkmeditasjon med bønn og stillhet Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 38000 15.5.2018 Avslått 0 MODUS SENTER FOR MIDDELALDERMUSIKK Modus senter for middelaldermusikk - Rakel 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 113400 15.5.2018 Bevilget 50000 CAPPELLA PETRI Nina Eivor Yvonne Bergquist Rolland Cappella Petri - Kirkemusikk i Nord 2018 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2018 200000 15.5.2018 Bevilget 100000 LARS HENRIK JOHANSEN L'État Libre de Neige - Turnéprosjekter 2018-2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 10850 15.5.2018 Avslått 0 LARS HENRIK JOHANSEN L'État Libre de Neige - Turnéprosjekter 2018-2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 19150 15.5.2018 Bevilget 30000 KONGSBERG OG JONDALEN SOKN Glogerakademiet - Konserter i Kongsberg kirke 2018 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2018 237600 15.5.2018 Bevilget 125000 MUSIKK I SANDEFJORD KIRKE Musikk i Sandefjord kirke (MiSK) - Konsertserie høsten 2018 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2018 250000 15.5.2018 Bevilget 100000